Levensbeschouwing

VU-Symposium Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032

Op woensdag 16 maart 2016 vindt het symposium ‘Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032’ plaats. Onder het motto ‘Religie doet ertoe’ debatteren deskundigen uit wetenschap en praktijk over de plaats van levensbeschouwelijk en religieus onderwijs in de toekomst. Het resultaat van de middag wordt aangeboden aan het Platform Onderwijs 2032 en de staatssecretaris van OCW.

Doel van de dag

De uitdaging die de levensbeschouwelijke diverse samenleving aan het onderwijs stelt doordenken en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de toekomst van levensbeschouwelijk/religieus onderwijs in een zeer divers Nederland.

“De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker wordt geconstateerd dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Wat moeten kinderen leren op school om hen klaar te stomen voor de toekomst? De dialoog rond Onderwijs 2032 hoopt op die vraag het antwoord te geven. In de dialoog gaat het vooral om het inventariseren, afwegen en verbinden van wensen voor de maatschappelijke opdracht van de school, in het licht van huidige en toekomstige trends.” bron onsonderwijs2032

Platform Onderwijs 2032 heeft op diverse wijze informatie verzameld voor een advies aan staatssecretaris Dekker. Het advies gebruiken we als input voor het symposium.

Religie doet er toe

Vraag levensbeschouwing

De vraag waarop tijdens het symposium een antwoord zal worden gegeven, luidt: “Op welke manier kan/moet levensbeschouwing/religie een rol spelen in het onderwijs van 2032?”

We benoemen het fundamentele debat over bijzonder en openbaar onderwijs. Niet per se om een positie in te nemen, maar wel om duidelijk te maken dat de discussie gaande is over wel of niet (of anders) bijzonder onderwijs. We weten dat er diverse visies zijn, maar we willen deze middag een overstijgende dialoog aan willen gaan, waarbij de focus ligt op wat leerlingen nodig hebben in de toekomstige maatschappij.

Doelgroep

  • Studenten en docenten aan lerarenopleidingen, R&L en Theologie
  • Leerkrachten uit het PO
  • docenten uit het VO
  • Schoolleiders- en bestuurders
  • Theologen en pedagogen

Datum, locatie en prijs

Datum: Woensdagmiddag 16 maart 2016
Tijd: 13:00- 17:00 uur
Plaats: Auditorium, VU Amsterdam
Organisatoren: VU, Arkade, Windesheim
Entree: € 40,- (voor studenten €10,-)

Meer informatie en aanmelden

www.religiedoetertoe.nl

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *