Voorganger Maja

Voorganger in beeld: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid

Mijn naam is Maja Nieuwenhuis-den Dulk. Voorganger sinds januari 2016 in Tholen. (Ik woon in Schiedam, samen met mijn man Henk. Onze twee zoons, dochter en twee kleinzoons wonen in Doetinchem, Schiedam en Zutphen.)

Bibliodrama

Ik ben opgeleid bij het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) te Bilthoven en aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam.

De afgelopen jaren heb ik mij bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geef ik workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtegoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

‘De reis naar binnen’

Mijn eerste beroep was dat van reisbureaumedewerker. Toen ik van ‘de reis naar buiten’ wat meer wilde overschakelen naar ‘de reis naar binnen’, kwam ik in aanraking met de Vrijzinnigen Schiedam (voorheen NPB Schiedam). Dat was gelijk raak!

Gedurende 5 jaar rondom het jaar 2000 werkte ik als docent levensbeschouwing op een openbare basisschool in Boskoop.
Van 2003 tot 2012 was ik voorganger bij de Vrijzinnigen Maassluis (voorheen NPB Maassluis) . In die tijd was ik ook secretaris bij het Convent van Voorgangers van de Vrijzinnigen, bij de Werkgroep Moderne Theologie en het OVP.

In het seizoen 2012-2013 wilde ik een heroriëntatie maken over mijn levensinvulling. In samenwerking met Cisca Peters heeft dit geresulteerd in de opzet van het Centrum Levensvragen Rijnmond. Deze stichting wil ambulante geestelijke verzorging bieden aan mensen van alle gezindten, veelal buiten instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra.

Verbinding

Voor mij speelt religie vooral een rol in de zingeving en bezieling. Religie betekent verbinding en geeft mij de ervaring verbonden te zijn met iets of iemand dat groter is dan wat wij kunnen bedenken. Het helpt mij het met de levensvragen uit te houden, zonder garantie op antwoorden. In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid in alle ruimte en openheid.

In het ‘wondere ambt’ zoals Anne Zernike het noemt ervaar ik het als bijzonder inspirerend om zo met mensen op weg te gaan langs knooppunten, waarbij steeds een heroriëntatie gemaakt kan worden onder weg. Met behulp van het kompas van compassie.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Ali Manenschijn

Voorganger Vrijzinnigen Peter Samwel

Voorganger in de Schijnwerper: Peter Samwel

Vrijzinnigen Nederland moet haar eigen gezicht nadrukkelijker profileren

Ik ben Peter Samwel, voorganger van Vrijzinnig Bennekom en consulent Vrijzinnige Levensbeschouwing. In het verleden heb ik gestudeerd aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (tegenwoordig UvH Utrecht). In 2004 heb ik bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, mijn formele aantekening van voorganger / pastoraal werker behaald. Daarnaast heb ik mij verdiept in diverse (oosterse) filosofische stromingen en ook ontwikkelde ik mediamieke vaardigheden, van waaruit ik trainingen Spiritualiteit & Mediumschap geef. Tarot is mijn grootste passie.

Visie vrijzinnigheid

De vrijzinnigheid in Nederland heeft zich door de jaren heen met name ontwikkeld als een linker zijtak van kerkelijk (protestants) Nederland. Lange tijd heeft dit dienst gedaan en wellicht doet het dit voor sommigen nog. Zolang de vrijzinnigheid zich echter te zeer schaart aan de zijde van de kerkelijke genootschappen en de Raad van Kerken, werkt zij onvoldoende aan haar eigen identiteit. Het is tijd dat Vrijzinnigen Nederland (VN) haar eigen gezicht nadrukkelijker profileert binnen het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap.

Voorganger

Vrijzinnigen Nederland is een democratische vereniging en dus geen kerk. Zij kent ook geen dominees, wel voorgangers, al dekt deze benaming bij lang en na niet de werkzaamheden die zij binnen de vrijzinnigheid verrichten. Ook ‘voorganger’ is een te kerkelijk begrip en te zeer verbonden met het verleden; zij zijn eerder Consulenten en Levensbegeleiders binnen de Vrijzinnige Levensbeschouwing, waarvan het voorgaan tijdens vieringen een waardevol onderdeel is.

Vrijzinnigen Nederland is een landelijke vereniging van mensen die op eigen, vrije wijze zin en betekenis wil geven aan het leven en daar verantwoordelijkheid voor wil dragen. Zij is geïnteresseerd in wat andere levensbeschouwelijke genootschappen in Nederland daartoe ontwikkelen en uitdragen, net zo echter is Vrijzinnigen Nederland gericht op groeperingen die in het buitenkerkelijke levensveld geestelijk en spiritueel actief zijn en zich daar profileren.

Levensvragen

Kerken geven met hun hedendaagse boodschap, aantoonbaar, onvoldoende bevredigende antwoorden op levensvragen van steeds meer mensen. Binnen de vrijzinnigheid kan naar deze antwoorden in vrijheid en zonder gêne zelfstandig gezocht worden. Binnen de vrijzinnigheid is géén plaats voor leerstellingen van buitenaf, eerder ruimte om gezamenlijk zin en betekenis te zoeken en te vinden ten aanzien van het innerlijke, spirituele wordingsproces van mensen, aansluitend bij ieders persoonlijke behoefte en – ontwikkeling.

Het pluriforme en veelkleurige spectrum van het totale geestelijke levensveld in Nederland, behoort tot het bereik van de open levensbeschouwing die de vrijzinnigheid is.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

 

 

Vrijzinnigheid en vrijzinnig voorganger Ali Manenschijn

Voorganger in de schijnwerper: Ali Manenschijn

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander

Ik ben Ali Manenschijn-Ponsteen, werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen “Aan de Regge” Rijssen/Nijverdal en omstreken. Daarnaast ben ik verbonden aan de afdeling Vrijzinnigen Dedemsvaart als pastoraal werker.

Eerder ben ik werkzaam geweest als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in een PKN gemeente en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ik heb theologie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en later heb ik het seminarie van het opleidingsinstituut OVP gevolgd in Bilthoven.

Vrijzinnigheid en Kapeltreffens

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander.
Ruimte voor de zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op levensvragen. De ruimte die ik voor mezelf hoop te ontvangen wil ik ook aan een ander geven.

In onze afdeling komt dat tot uiting in de ontmoetingen, lezingen en vieringen, waarbij op geregelde tijden naast de ‘gewone’ bijeenkomsten ook Kapeltreffens worden gehouden, bijeenkomsten waar het de voorganger vrij staat het uur op een heel andere, eigen (nieuwe) wijze in te vullen.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Nicoline Swen

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voorganger in de schijnwerper: Nicoline Swen

Voorganger zijn is het mooiste werk van de wereld!

Mijn naam is Nicoline Swen-Fischer. In 1975 ben ik geboren in Leiden en opgegroeid in Haarlem met mijn zusjes. In Amsterdam heb ik theologie gestudeerd aan de UVA. Nu wonen mijn man Alexander en ik met onze kinderen Maarten (2008), Harmke (2010) en Elske (2011) in Lochem. Een mooie tijd in ons leven, natuurlijk heel druk, maar fascinerend en inspirerend om zo midden in het leven te staan.

Gevangenispastoraat en docent levensbeschouwing

In Haarlem ben ik jarenlang betrokken geweest bij het gevangenispastoraat. De wekelijkse kerkgespreksdiensten heb ik eerst als vrijwilliger en later als voorganger bijgewoond en geleid. Het is een bijzondere setting om met elkaar ‘geloof’ te beleven. Mooi om te zien dat inspiratie, vertrouwen en geloof ook door muren en tralies heen weet te dringen. Gedragen door mensen.

Verder heb ik jarenlang mee gewerkt aan het vrijwilligersproject: Strandwerk vanuit de PKN Bloemendaal. Met een groep jongeren vanuit alle (uit)hoeken van de kerk organiseerden wij recreatieactiviteiten en inspiratiebijeenkomsten (zoals diensten) voor campinggasten.
Daarnaast geef ik al 15 jaar les als docent levensbeschouwing . Tijdens mijn studie ben ik hier per toeval ingerold en doe het nog steeds. Met jonge mensen praten over wat hen raakt en inspireert in het leven en hen af en toe een spiegel voor mogen houden is fantastisch werk.

En tenslotte (last but not least ;-)) ben ik sinds 2012 de voorganger van de afdeling Oost-Twente. En ik vind dit het mooiste werk van de wereld!

Vrijzinnigheid

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn (en nooit om een instituut). Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘Geloof’ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Johan de Wit

Voorganger Johand de Wit

Voorganger in de schijnwerper: Mr. drs. Johan de Wit

Verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend

Ik heb rechten gestudeerd in Leiden en theologie in Kampen, daarna ben ik voorganger geworden in Zeist, een afdeling van Vrijzinnigen Nederland. Ik weet dat de vrijzinnigheid altijd de term voorganger gebruikt, maar ik noem mijzelf liever predikant. Want preken is een van mijn voornaamste bezigheden.

Ik wil er geen doekjes om winden: de vrijzinnigheid zit in zwaar weer. Kennelijk zijn we niet spannend genoeg om nieuwe leden aan te trekken. Vooral de zondagse bijeenkomsten kampen met dit gebrek aan belangstelling. Ze lijken zoveel op het kerkelijk model van de “christelijkheid” dat het mensen afstoot.

Voorganger

Een voorganger moet ook echt voorganger zijn. En moet dus beseffen dat het karakter van de vrijzinnigheid verandert. De mensen die bij ons (nog) zijn aangesloten, hebben meestal een christelijk verleden. De vrijzinnigen van de opvolgende generaties echter zien vrijzinnigheid anders, meer als een levenshouding dan als een religieuze oriëntatie. Mijns inziens missen wij als voorgangers de slag als wij hier niet op inspelen.

Twee sporen

Hoe zou dat dan moeten? De voorgangers zouden er goed aan doen om in de afdelingen waarin zij werkzaam zijn een tweesporen beleid te initiëren, te weten:

  1. Handhaaf de traditionele zondagse bijeenkomsten met het “christelijke” karakter. Hiervoor is nog steeds belangstelling;
  2. Stel daarnaast bijeenkomsten in waarin mensen van deze tijd hun vragen en meningen kwijt kunnen via onderling contact. Regel deze bijeenkomsten via de (social) media van deze tijd. In die “gatherings”, al dan niet onder leiding van de “voorganger” kan de vrijzinnigheid als levenshouding tot haar recht komen zonder de ballast van de kerkelijke traditie.

Dit is wat ik zou willen.Tegen alle vrijzinnigen van onze organisatie en vooral tegen de voorgangers, zou ik willen zeggen: verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend. Laat het niet op zijn beloop, beter een slecht plan dan geen plan.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Mary Bregman-Soest
Vrijzinnige zeven

Voorganger in de schijnwerper: Peter Korver

Afdeling(en) waar u actief bent

Ik ben voorganger bij de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en predikant van De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

Relevante opleiding en werkervaring

Ik heb 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis, 1e graads bevoegdheid godsdienst en 2e graads bevoegdheid Nederlands, behaald aan de VL-VU en de Hogeschool in Holland.

Verder heb ik mijn diploma Voorganger NPB behaald aan het Opleidingsinstituut van NPB-VVH en ik heb het Proponentsexamen behaald aan het Remonstrants Seminarium in Leiden. Een Mastersdegree Geestelijke Begeleiding heb ik gehaald aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Uw visie op vrijzinnigheid en op de manier waarop u uw vak uitoefent

Vrijzinnigheid is voor mij een aanduiding voor de wijze waarop ik christen wil zijn: vrij en verdraagzaam. In mijn werk als voorganger begeleid ik mensen in hun zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op hun levensvragen.