Recensie: Oorlogen en Oceanen

Door Ivo de Jong

Nadat ik eind november 2019, bij de vrijzinnigen in Veenendaal de gedachtenisdienst geleid had, bezocht ik daar vlak bij de plek waar dominee Bastiaan Jan Ader in 20 november 1944 gefusilleerd is.

Er lagen bloemen op het monument.

Het ontroerde en verwarde me. Zonder zijn gewelddadige dood had ik hier niet gestaan.

Het verhaal van de dominee: ik moet daar wat mee.

Mijn vader was WIKA (“Werker in Kerkelijke Arbeid”). In 1951 kreeg hij een betrekking in Drieborg (Oost-Groningen) namens de dominee Aderstichting voor “werk onder de randkerkelijke jongeren”. Dat deed hij met accordeon en frisse overmoed. Toen en daar ontmoetten mijn ouders elkaar. Ze trouwden in 1955, mevrouw Ader staat met hen op de foto. In 1956 werd ik geboren. Toen mijn ouders hun zilveren bruiloft vierden, was ook zij van de partij.

En nu heb ik twee boeken van hun beide zoons in huis.

De kunstcatalogus van oudste zoon Bas Jan Ader kocht ik in het Van Abbe museum (Eindhoven). Daar lag toen een kopie van de Guppy3, het minizeilbootje waarmee hij de Oceaan overstak in 1975. Het spoelde negen maanden later onbemand aan

Bas Jan maakte intense kunst. Daarbij heeft hij zichzelf nooit gespaard.

 

Erik werd twee jaar na zijn broer en twee weken na de moord op zijn vader geboren. Nooit gekend, nooit gemist?

In zijn boek reist hij zijn vader achterna. “Domie” was in 1935 naar Palestina gefietst. Tijdens die tocht werd hem de toestand in Europa helder; het nationalisme, het antisemitisme.

Erik onderzoekt in zijn boek zijn vaders brieven, voetsporen en drijfveren; zijn geloof, zijn bevlogenheid, zijn moed en zijn positiekeuze. Vier eigenschappen? Misschien valt geloof samen te vatten in de laatste drie. Dan hebben beide broers het geloof van hun ouders geërfd. Zeker, wanneer je hun totale ervaring van het zeezeilen als mystiek beleeft.

Drie indrukwekkende boeken.

Dominee Ader heeft samen met zijn vrouw 300 joodse Nederlanders gered. Zij gelden in Israël als helden. Er is een gedenksteen; er is een bos naar hen genoemd. Erik is de geredde onderduikers en de gedenkplekken daar gaan opzoeken.

Hij botste met het Zionistische fundamentalisme; met de verdrijving en onderdrukking van de Palestijnen. Erik beschrijft het verhaal van het bos van zijn vader; dat het geplant blijkt op het terrein van door de bezetter vernielde olijfboomgaarden. Tien jaar geleden plantte hij een nieuw bos van 1000 olijfbomen op Palestijnse grond, met een gedenksteen ter nagedachtenis aan zijn vader. Het is een geschiedenis die we moeten volgen, want de nederzettingen rukken op en kolonisten vernietigen systematisch alles wat Filistijnen hoop zou kunnen bieden.

Het boek is bij vlagen onverdragelijk, maar: we moeten het weten, het moet tot ons doordringen:

“Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten: Wie ’t zingend overstemt, is Kaïns deelgenoot (lied 272 3e couplet)”.

Geloof is een houding; is het houden van mensen; eist verzet waar mensenrechten worden vertrapt.

Erik Ader, Oorlogen en Oceanen, Querido 2020, 406p.

Voorganger in de schijnwerper: Ineke Adriaansz

Kindertijd

Thuis gingen wij met kerst naar de kerk. Heel af en toe tussendoor ook nog eens, maar niet structureel. Mijn opa van moederskant was hervormd catecheet en directeur van een ‘tehuis voor ouden van dagen’ zo heette dat toen. Mijn vader kwam uit een liberaal gezin. Het geloof speelde nauwelijks een rol. Geloof en ongeloof op een kussen. Ik was een nieuwsgierig meisje en wilde van kleins af aan zelf naar de zondagsschool. Mede gevoed door opa, die voorlas uit de kinderbijbel.

Mijn opa

Ik mocht met opa mee wanneer hij ‘uit preken’ ging. We werden opgewacht op het station door een heer in krijtstreepjas. Ik kreeg in de consistorie van opa een pepermuntje, King van Tonnema uit Sneek-de woonplaats van mijn grootouders, en als hij de kansel opging, kreeg ik een knikje, dan mocht het pepermuntje in mijn mond. Alsof ik van God zelf toestemming kreeg! Opa en ik, we waren een hecht span. Na zijn overlijden raakte ik mijn geloofsnieuwsgierigheid een beetje kwijt.

Studeren

Ik werd juf en moeder en rond mijn 32e raakte ik in een depressie en ben daar uit eigen kracht uitgekomen, mede doordat ik HBO Theologie ging studeren in Zwolle aan de Hogeschool Windesheim, in 1986. Ik hervond mijn nieuwsgierigheid. In 1990 studeerde ik af en had meteen werk als kerkelijk werker in een grote toen al gefedereerde SOW gemeente in Zwolle Zuid. Daar was ik al snel ‘new age Ineke’ vanwege mijn voorkeur voor gesprekskringen rondom het nieuwe tijdsdenken. Ik heb daar 11 jaar gewerkt en een mooie tijd gehad. Daarna heb ik 15 jaar gewerkt als geestelijk verzorger in een verpleeg-en revalidatie centrum in Amersfoort. Weer een heel andere maatschappelijke tak en taak, de gezondheidszorg.

Vrijzinnigheid

Ondertussen werkte ik naast mijn geestelijk verzorger zijn vanaf 2011 in de Julianakerk in Heerde, vrijzinnigen Heerde. Daar ontdekte ik dat ik al jaren vrijzinnig was zonder het te weten. De ruimte, het mogen ontdekken samen, de eigenzinnigheid van een groep vrijzinnig denkende mensen,  boeiend en stimulerend. Ik kan kort zijn over wat vrijzinnigheid voor mij betekent: het is vrij en en het is zinnig en die twee zijn steeds naar elkaar op zoek. En juist dat zoeken naar zin vanuit het vrije, bevestigd mijn oude lijfspreuk ‘Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede!’.

Ineke Adriaansz

Voorganger in de Schijnwerper: Aries van Meeteren

Een zoektocht die nooit eindigt

Mijn naam is Aries van Meeteren. Ik ben 41 jaar en woon in Sliedrecht, samen met mijn vrouw Anoeska. Sinds februari 2016 ben ik voorganger van de afdeling Hardinxveld-Giessendam, de Kerk met de Beelden. Daarnaast ben ik al jaren nieuwslezer bij RTV Rijnmond.

Opleidingen

Van jongs af aan heeft religie, en dan met name het christendom met al zijn facetten, mijn warme belangstelling. Maar ook geschiedenis boeit me. Ik heb Maatschappijgeschiedenis gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In mijn daaropvolgende promotieonderzoek heb ik onder meer aandacht besteed aan de rol van kerken bij het oplossen van conflicten tussen gemeenteleden.

In 2007 ben ik, inmiddels lid geworden van een vrijzinnige geloofsgemeenschap in Sliedrecht, begonnen aan een studie theologie. Na een paar jaar heb ik de switch gemaakt naar de vrijzinnige opleiding van het OVP in Bilthoven. Daar zwaaide ik in 2014 af.

Betekenis

Geschiedenis, theologie en journalistiek gaan alle drie over mensen. En ze hebben te maken met verhalen van mensen. Wat mij in al die disciplines fascineert, is het zoeken naar betekenissen die verhalen kunnen hebben. Daarnaast gaat het in de drie vakgebieden ook om het zo verstaanbaar mogelijk overbrengen van die verhalen. Daar ligt mijn hart.

Vrijzinnigheid

De zoektocht naar betekenis gaat steeds door, ook in ons eigen leven. Onze vragen veranderen onderweg voortdurend en sturen onze zoektocht bij. Antwoorden die we menen te hebben gevonden zijn steeds voorlopig. Het fijne van de vrijzinnigheid vind ik dat daar alle ruimte voor is en dat we binnen de afdeling daarin samen proberen op te trekken. In mijn werk hoop ik mensen te inspireren om te blijven zoeken en open te staan voor elkaar en het Ongedachte

Verbinding Monika Rietveld

Voorganger in de schijnwerper: Monika Rietveld

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je mag ‘spelen’ en zo het goddelijk spel tot leven laat komen

Verbinding zoeken – verbinding leggen – in verbinding zijn

Ik ben Monika Rietveld en ben sinds kort pastoraal werker bij de VGH, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum. In de VGH is tussen Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland en Vrijzinnig protestanten een verbinding tot stand gekomen. Ik woon in Huizen en mijn beide kinderen wonen in het buitenland en vonden hun partners in respectievelijk Zweden en Turkije.

Een belangrijk thema in mijn leven is verbinding en dat probeer ik tot uitdrukking te brengen in mijn werk, tussen mensen, culturen en religies.

Interreligieus spectrum

Oorspronkelijk werkte ik als zorgcoördinator op een revalidatie afdeling in een verpleeghuis. Vele jaren deed ik als vrijwilliger Vorming&Toerusting werk bij de PKN in Huizen. Omdat ik bij de – toen nog – NPB in Huizen steeds meer voorgangerstaken op mij nam wilde ik mij verder scholen en ben ik de opleiding gaan volgen bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, het OVP.

Daarnaast ben ik actief binnen het Universeel Soefisme, waar de grote religies samenkomen. Ik volg training, organiseer workshops, leid meditatie avonden en ga voor in de Universele Erediensten.

Van jongs af aan heb ik een diepe interesse in de verschillende wijzen waarop mensen hun geloof beleven, hoe en waarom zij zich verbonden voelen met dat wat groter is dan wat wij ons kunnen voorstellen en waar vele namen voor zijn; de Ene, God, Allah, Dieu, Gott, Khoda… Zo reisde ik – vaak met mijn rugzak – door landen, culturen en religies om ter plekke vooral met de mensen rituelen mee te beleven en liep ik vanuit mijn huis de pelgrimsreis naar Santiago de Compostela.

rugzak

Verhalen, symbolen en rituelen

Als pastoraal werker staan de verhalen van de mensen die je bezoekt centraal, het gaat erom te luisteren naar hun verhalen. Dan houd ik ervan te zoeken naar waar hun verhalen aansluiten bij de verhalen uit wijsheidstradities, sprookjes, mythen en de verschillende religies. Welke symbolen zijn voor hen belangrijk, spreken tot hen en kunnen hen weer verder helpen.

In onze westerse geseculariseerde wereld zijn wij veel rituelen kwijtgeraakt. Gelukkig zien we deze weer steeds meer terugkeren en zo kunnen er vanuit de oude rituelen nieuwe persoonlijke rituelen gecreëerd worden die overgangsmomenten in ons leven kunnen markeren. Ons zo helpen weer verder te gaan.

Wat ik zo prettig vind in de vrijzinnigheid is dat je met al deze elementen als het ware mag spelen en zo het goddelijk spel tot leven laat komen. Dat er niets vastligt, dat we onze vragen aan elkaar mogen blijven stellen en we elkaar bemoedigen in onze zoektocht.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Peter Samwel

 

Voorganger Maja

Voorganger in beeld: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid

Mijn naam is Maja Nieuwenhuis-den Dulk. Voorganger sinds januari 2016 in Tholen. (Ik woon in Schiedam, samen met mijn man Henk. Onze twee zoons, dochter en twee kleinzoons wonen in Doetinchem, Schiedam en Zutphen.)

Bibliodrama

Ik ben opgeleid bij het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief (OVP) te Bilthoven en aan de Academie voor Theologie en Levensbeschouwing in Amsterdam.

De afgelopen jaren heb ik mij bekwaamd in bibliodrama en socratische gespreksvoering. Daarnaast geef ik workshops en cursussen over levenskunst, het gedachtegoed van Jung en over de (helende) rol van dromen in ons dagelijks leven.

‘De reis naar binnen’

Mijn eerste beroep was dat van reisbureaumedewerker. Toen ik van ‘de reis naar buiten’ wat meer wilde overschakelen naar ‘de reis naar binnen’, kwam ik in aanraking met de Vrijzinnigen Schiedam (voorheen NPB Schiedam). Dat was gelijk raak!

Gedurende 5 jaar rondom het jaar 2000 werkte ik als docent levensbeschouwing op een openbare basisschool in Boskoop.
Van 2003 tot 2012 was ik voorganger bij de Vrijzinnigen Maassluis (voorheen NPB Maassluis) . In die tijd was ik ook secretaris bij het Convent van Voorgangers van de Vrijzinnigen, bij de Werkgroep Moderne Theologie en het OVP.

In het seizoen 2012-2013 wilde ik een heroriëntatie maken over mijn levensinvulling. In samenwerking met Cisca Peters heeft dit geresulteerd in de opzet van het Centrum Levensvragen Rijnmond. Deze stichting wil ambulante geestelijke verzorging bieden aan mensen van alle gezindten, veelal buiten instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra.

Verbinding

Voor mij speelt religie vooral een rol in de zingeving en bezieling. Religie betekent verbinding en geeft mij de ervaring verbonden te zijn met iets of iemand dat groter is dan wat wij kunnen bedenken. Het helpt mij het met de levensvragen uit te houden, zonder garantie op antwoorden. In de vrijzinnigheid spreekt mij aan: de koppeling van vrijheid aan verantwoordelijkheid in alle ruimte en openheid.

In het ‘wondere ambt’ zoals Anne Zernike het noemt ervaar ik het als bijzonder inspirerend om zo met mensen op weg te gaan langs knooppunten, waarbij steeds een heroriëntatie gemaakt kan worden onder weg. Met behulp van het kompas van compassie.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Ali Manenschijn

Voorganger Vrijzinnigen Peter Samwel

Voorganger in de Schijnwerper: Peter Samwel

Vrijzinnigen Nederland moet haar eigen gezicht nadrukkelijker profileren

Ik ben Peter Samwel, voorganger van Vrijzinnig Bennekom en consulent Vrijzinnige Levensbeschouwing. In het verleden heb ik gestudeerd aan het Humanistisch Opleidingsinstituut (tegenwoordig UvH Utrecht). In 2004 heb ik bij de Stichting Opleiding tot Vrijzinnig Pastoraat, mijn formele aantekening van voorganger / pastoraal werker behaald. Daarnaast heb ik mij verdiept in diverse (oosterse) filosofische stromingen en ook ontwikkelde ik mediamieke vaardigheden, van waaruit ik trainingen Spiritualiteit & Mediumschap geef. Tarot is mijn grootste passie.

Visie vrijzinnigheid

De vrijzinnigheid in Nederland heeft zich door de jaren heen met name ontwikkeld als een linker zijtak van kerkelijk (protestants) Nederland. Lange tijd heeft dit dienst gedaan en wellicht doet het dit voor sommigen nog. Zolang de vrijzinnigheid zich echter te zeer schaart aan de zijde van de kerkelijke genootschappen en de Raad van Kerken, werkt zij onvoldoende aan haar eigen identiteit. Het is tijd dat Vrijzinnigen Nederland (VN) haar eigen gezicht nadrukkelijker profileert binnen het Nederlandse levensbeschouwelijke landschap.

Voorganger

Vrijzinnigen Nederland is een democratische vereniging en dus geen kerk. Zij kent ook geen dominees, wel voorgangers, al dekt deze benaming bij lang en na niet de werkzaamheden die zij binnen de vrijzinnigheid verrichten. Ook ‘voorganger’ is een te kerkelijk begrip en te zeer verbonden met het verleden; zij zijn eerder Consulenten en Levensbegeleiders binnen de Vrijzinnige Levensbeschouwing, waarvan het voorgaan tijdens vieringen een waardevol onderdeel is.

Vrijzinnigen Nederland is een landelijke vereniging van mensen die op eigen, vrije wijze zin en betekenis wil geven aan het leven en daar verantwoordelijkheid voor wil dragen. Zij is geïnteresseerd in wat andere levensbeschouwelijke genootschappen in Nederland daartoe ontwikkelen en uitdragen, net zo echter is Vrijzinnigen Nederland gericht op groeperingen die in het buitenkerkelijke levensveld geestelijk en spiritueel actief zijn en zich daar profileren.

Levensvragen

Kerken geven met hun hedendaagse boodschap, aantoonbaar, onvoldoende bevredigende antwoorden op levensvragen van steeds meer mensen. Binnen de vrijzinnigheid kan naar deze antwoorden in vrijheid en zonder gêne zelfstandig gezocht worden. Binnen de vrijzinnigheid is géén plaats voor leerstellingen van buitenaf, eerder ruimte om gezamenlijk zin en betekenis te zoeken en te vinden ten aanzien van het innerlijke, spirituele wordingsproces van mensen, aansluitend bij ieders persoonlijke behoefte en – ontwikkeling.

Het pluriforme en veelkleurige spectrum van het totale geestelijke levensveld in Nederland, behoort tot het bereik van de open levensbeschouwing die de vrijzinnigheid is.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Maja Nieuwenhuis-den Dulk

 

 

Vrijzinnigheid en vrijzinnig voorganger Ali Manenschijn

Voorganger in de schijnwerper: Ali Manenschijn

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander

Ik ben Ali Manenschijn-Ponsteen, werkzaam als voorganger bij Vrijzinnigen “Aan de Regge” Rijssen/Nijverdal en omstreken. Daarnaast ben ik verbonden aan de afdeling Vrijzinnigen Dedemsvaart als pastoraal werker.

Eerder ben ik werkzaam geweest als kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat in een PKN gemeente en als geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Ik heb theologie gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en later heb ik het seminarie van het opleidingsinstituut OVP gevolgd in Bilthoven.

Vrijzinnigheid en Kapeltreffens

Vrijzinnigheid heeft voor mij te maken met ruimte, veelkleurigheid en openstaan voor de ander.
Ruimte voor de zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op levensvragen. De ruimte die ik voor mezelf hoop te ontvangen wil ik ook aan een ander geven.

In onze afdeling komt dat tot uiting in de ontmoetingen, lezingen en vieringen, waarbij op geregelde tijden naast de ‘gewone’ bijeenkomsten ook Kapeltreffens worden gehouden, bijeenkomsten waar het de voorganger vrij staat het uur op een heel andere, eigen (nieuwe) wijze in te vullen.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Nicoline Swen

Nicoline Swen Voorganger Oost Twente

Voorganger in de schijnwerper: Nicoline Swen

Voorganger zijn is het mooiste werk van de wereld!

Mijn naam is Nicoline Swen-Fischer. In 1975 ben ik geboren in Leiden en opgegroeid in Haarlem met mijn zusjes. In Amsterdam heb ik theologie gestudeerd aan de UVA. Nu wonen mijn man Alexander en ik met onze kinderen Maarten (2008), Harmke (2010) en Elske (2011) in Lochem. Een mooie tijd in ons leven, natuurlijk heel druk, maar fascinerend en inspirerend om zo midden in het leven te staan.

Gevangenispastoraat en docent levensbeschouwing

In Haarlem ben ik jarenlang betrokken geweest bij het gevangenispastoraat. De wekelijkse kerkgespreksdiensten heb ik eerst als vrijwilliger en later als voorganger bijgewoond en geleid. Het is een bijzondere setting om met elkaar ‘geloof’ te beleven. Mooi om te zien dat inspiratie, vertrouwen en geloof ook door muren en tralies heen weet te dringen. Gedragen door mensen.

Verder heb ik jarenlang mee gewerkt aan het vrijwilligersproject: Strandwerk vanuit de PKN Bloemendaal. Met een groep jongeren vanuit alle (uit)hoeken van de kerk organiseerden wij recreatieactiviteiten en inspiratiebijeenkomsten (zoals diensten) voor campinggasten.
Daarnaast geef ik al 15 jaar les als docent levensbeschouwing . Tijdens mijn studie ben ik hier per toeval ingerold en doe het nog steeds. Met jonge mensen praten over wat hen raakt en inspireert in het leven en hen af en toe een spiegel voor mogen houden is fantastisch werk.

En tenslotte (last but not least ;-)) ben ik sinds 2012 de voorganger van de afdeling Oost-Twente. En ik vind dit het mooiste werk van de wereld!

Vrijzinnigheid

Voor mij is vrijzinnigheid de overtuiging dat het altijd om mensen gaat, wie ze ook zijn (en nooit om een instituut). Elk mens is bijzonder en gaat zijn eigen weg, ook geestelijk. Niemand hoeft te voldoen aan een geestelijke norm. ‘Geloof’ is een geschenk en nooit iets om over te bekvechten. Wij hebben een verhaal te vertellen, maar pas als we eerst geluisterd hebben. En zo probeer ik de verbinding te zoeken die mensen tot een gemeenschap maakt, zo verschillend als wij zijn.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Johan de Wit

Voorganger Johand de Wit

Voorganger in de schijnwerper: Mr. drs. Johan de Wit

Verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend

Ik heb rechten gestudeerd in Leiden en theologie in Kampen, daarna ben ik voorganger geworden in Zeist, een afdeling van Vrijzinnigen Nederland. Ik weet dat de vrijzinnigheid altijd de term voorganger gebruikt, maar ik noem mijzelf liever predikant. Want preken is een van mijn voornaamste bezigheden.

Ik wil er geen doekjes om winden: de vrijzinnigheid zit in zwaar weer. Kennelijk zijn we niet spannend genoeg om nieuwe leden aan te trekken. Vooral de zondagse bijeenkomsten kampen met dit gebrek aan belangstelling. Ze lijken zoveel op het kerkelijk model van de “christelijkheid” dat het mensen afstoot.

Voorganger

Een voorganger moet ook echt voorganger zijn. En moet dus beseffen dat het karakter van de vrijzinnigheid verandert. De mensen die bij ons (nog) zijn aangesloten, hebben meestal een christelijk verleden. De vrijzinnigen van de opvolgende generaties echter zien vrijzinnigheid anders, meer als een levenshouding dan als een religieuze oriëntatie. Mijns inziens missen wij als voorgangers de slag als wij hier niet op inspelen.

Twee sporen

Hoe zou dat dan moeten? De voorgangers zouden er goed aan doen om in de afdelingen waarin zij werkzaam zijn een tweesporen beleid te initiëren, te weten:

  1. Handhaaf de traditionele zondagse bijeenkomsten met het “christelijke” karakter. Hiervoor is nog steeds belangstelling;
  2. Stel daarnaast bijeenkomsten in waarin mensen van deze tijd hun vragen en meningen kwijt kunnen via onderling contact. Regel deze bijeenkomsten via de (social) media van deze tijd. In die “gatherings”, al dan niet onder leiding van de “voorganger” kan de vrijzinnigheid als levenshouding tot haar recht komen zonder de ballast van de kerkelijke traditie.

Dit is wat ik zou willen.Tegen alle vrijzinnigen van onze organisatie en vooral tegen de voorgangers, zou ik willen zeggen: verlaat de gebaande paden, gebruik je fantasie en pak het anders aan dan je bent gewend. Laat het niet op zijn beloop, beter een slecht plan dan geen plan.

Lees ook

Voorganger in de Schijnwerper: Mary Bregman-Soest
Vrijzinnige zeven

Voorganger in de schijnwerper: Peter Korver

Afdeling(en) waar u actief bent

Ik ben voorganger bij de Vrijzinnigen Naarden-Bussum en predikant van De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.

Relevante opleiding en werkervaring

Ik heb 1e graads onderwijsbevoegdheid geschiedenis, 1e graads bevoegdheid godsdienst en 2e graads bevoegdheid Nederlands, behaald aan de VL-VU en de Hogeschool in Holland.

Verder heb ik mijn diploma Voorganger NPB behaald aan het Opleidingsinstituut van NPB-VVH en ik heb het Proponentsexamen behaald aan het Remonstrants Seminarium in Leiden. Een Mastersdegree Geestelijke Begeleiding heb ik gehaald aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.

Uw visie op vrijzinnigheid en op de manier waarop u uw vak uitoefent

Vrijzinnigheid is voor mij een aanduiding voor de wijze waarop ik christen wil zijn: vrij en verdraagzaam. In mijn werk als voorganger begeleid ik mensen in hun zoektocht naar (voorlopige) antwoorden op hun levensvragen.