ANBI gegevens Afdeling Ameide/Tienhoven en omstreken

RSIN 816539960

Secretariaat: Kerkpad 7, 4235 VN Tienhoven

Doelstelling: het houden en organiseren van kerkdiensten

Beleidsplan: zie landelijk beleidsplan

Bestuur: voorzitter/penningmeester, secretaris en 2 algemene leden

Vergoedingen: bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten

Jaarverslag

Jaarverslag 2016/2017 Ameide-Tienhoven

Staat van baten en lasten

NPB  Ameide/Tienhoven.

Ameide Financieel jaarverslag 2015

Ameide Financieel jaarverslag 2016

Ameide Financieel jaarverslag 2018