Vrijzinnig Platform Logo
Voor actuele informatie kunt u het Vrijzinnig Platform volgen op facebook: Vrijzinnig Platform

Wanneer je als afdeling aan de slag wilt met het thema Diversiteit kun je dat vanuit verschillende invalshoeken doen. Behalve het aanbieden van een inleiding op het thema door een deskundige kun je ook er voor kiezen met elkaar uit te wisselen hoe je kijkt naar Diversiteit, welke ervaringen je er mee hebt en hoe je de omgang met Diversiteit idealiter zou zien.

In onderstaande suggesties vindt u allerlei mogelijkheden. Je kunt aan de hand van een Bijbelverhaal, zoals over Ruth, het thema verkennen.
Christa Anbeek, remonstrants hoogleraar, heeft een spel ontwikkeld waarmee je al spelend kunt ontdekken hoe je naar allerlei aspecten kijkt.
En er is een handleiding voor het organiseren van Tafelgesprekken, waarbij je met mensen van diverse pluimage elkaars ideeën en uitgangspunten leert ontdekken naar aanleiding van vragen op kaartjes.

Workshops over Diversiteit: