Vrijzinnig pastoraatVrijzinnig pastoraat: een uitdaging voor de 21ste eeuw?

Hoe staat het met de enquête?

In mei ontvingen alle leden van Vrijzinnigen Nederland een enquête waarin werd gevraagd naar de beleving van vrijzinnig pastoraat en naar ideeën voor de toekomst. Inmiddels zijn de enquêtes ingevuld en teruggestuurd en is de verwerking in volle gang.

Respons

Een kleine 500 leden stuurde de enquête terug. In de onderzoekswereld is dat een heel nette respons, met een hoge betrouwbaarheidsinterval. Kortom: een uitslag waar we verder mee kunnen!

Er kwamen reacties van (evenredig) mannen en vrouwen uit alle leeftijdscategorieën (35 plus tot 100 min), afkomstig uit nagenoeg alle afdelingen. De antwoorden waren veelal positief en opbouwend, maar ook kritisch en aanmoedigend.

Een behoorlijk aantal respondenten nam de moeite een brief of (handgemaakt) kaartje bij te voegen om zo uitgebreid(er) stil te staan bij de vragen over de toekomst. Opvallend was hoe goed het merendeel van de leden in staat is om te formuleren wat vrijzinnigheid is of zou kunnen zijn, hoe (vrijzinnig) pastoraat er idealiter uitziet en waar de kansen voor de toekomst liggen.

Hoewel de antwoorden heel divers zijn (dat is vrijzinnigheid ten voeten uit!) zijn daarin veel terugkerende thema’s te herkennen. Die thema’s vormen de basis voor het vervolg van het onderzoek en zullen uiteindelijk worden vertaald naar voorstellen in de eindrapportage.

Volgende stap

Terwijl de analyse van de enquêtes nog in volle gang is staat de volgende stap in het onderzoeksproces inmiddels voor de deur: de interviews. Daarover later natuurlijk meer!

Mocht u ondertussen vragen hebben dan hoor ik ze natuurlijk graag. Stuur uw email naar  froukje.pitstra@vrijzinnigen.nl.

Onderzoek vrijzinnig pastoraat

Het komend jaar doet dr. Froukje Pitstra onderzoek naar vrijzinnig pastoraat binnen de afdelingen van Vrijzinnig Nederland. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen welke (on)mogelijkheden er zijn als het gaat om vrijzinnig pastoraat in de toekomst.

Pitstra bestudeert hoe het vrijzinnig pastoraat nu is vormgegeven, maar vooral ook hoe het wordt ervaren en beleefd door de achterban. Op deze wijze hoopt zij in beeld te krijgen waar de behoeften en wensen liggen voor de toekomst van het vrijzinnig pastoraat.

Enquête

De start van het onderzoek wordt gevormd door een enquête over heden en toekomst van pastoraat. Begin mei ontvangen alle leden van Vrijzinnigen Nederland een enquête met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. Op basis van de uitkomsten benadert Pitstra daarna leden voor interviews en clustergesprekken.

vrijzinnig pastoraat

Leerstoel

Het onderzoek is ingebed binnen de leerstoel Globalisering – en Dialoogstudies van de Universiteit voor Humanistiek en haakt daarbinnen specifiek aan bij de door professor Laurens ten Kate bekleedde Leerstoel vrijzinnige religiositeit en humanisme.

 

Froukje PitstraWie is dr. Froukje Pitstra?

Froukje Pitstra voerde eerder een vergelijkbaar onderzoek uit naar standaardisering in de geestelijke zorg. Zij heeft veel ervaring met het afnemen van enquêtes en interviews. De afgelopen jaren was zij als  universitair docent en onderzoeker verbonden aan onderzoeksgroep ‘Goed ouder worden in levensloop perspectief’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

Zij is in het bezit van een PhD Theologie en Godsdienstwetenschap, een master Geestelijke Verzorging en Onderzoeksmaster Religious Symbols and Traditions en een bachelor Geschiedenis.

In 2014 is zij aan de Rijksuniversiteit gepromoveerd op een biografie ‘Ontelbare enkelvouden’ over de radicaal vrijzinnige NPB-voorgangster Anne Mankes-Zernike. Via dit onderzoeksproject bouwde zij een aanzienlijk netwerk op binnen Vrijzinnigen Nederland en de ruimere Nederlandse vrijzinnigheid. Momenteel rondt Froukje haar opleiding tot Vrijzinnig Voorganger af.

Naast dit onderzoek voor Vrijzinnigen Nederland runt Froukje een eigen bureau, gespecialiseerd in begeleiding, onderwijs en onderzoek (www.froukjepitstra.nl en facebook.com/drfroukjepitstra).