Inspiratiebronnen

Wat zijn inspiratiebronnen voor ons als het gaat om Vrijzinnig Utopia. Wie inspireert ons? Een selectie vind je hier.

Anne ZernikeAnne Zernike verbeeldde zich heel wat (Blog)

In De mensch en zijn godsdienst, gepubliceerd in het eerste bezettingsjaar, brak de radicaalvrijzinnige theologe en NPB-predikante Anne (Manke) Zernike (1887-1972) een lans voor die vormen van vrijzinnigheid die geen uitwendige autoriteit erkenden van kerk, bijbel of dogma’s.

lees verder…

Janneke StegemanJanneke Stegeman: een echte orthodox is vrijzinnig!

Janneke Stegeman is theoloog des Vaderlands. Zij doet dat op zo’n manier dat ik er blij van word. Haar geloof is van hier en nu. Zij gaat uit van de oude teksten, en schuwt geen taboe. Haar uitspraken over geloof en seksualiteit zijn prikkelend en gericht op de toekomst. Zij schets voor mij een beeld een ideaal van hoe het kan. Een inspirerende intelligente vrouw die iets zinnigs weet te zeggen over geloof, de liefde, de wereld en de toekomst.

Wies Houweling

De macht van onvoorspelbaarheidHannah Arendt : wees betrokken heb een oordeel!

Mensen, zeker Nederlanders oordelen niet gauw, misschien uit respect voor anderen? We zijn gauw bang mensen te kwetsen of te veroordelen. Het geven van een oordeel is iets anders. Het maakt je deel van de politiek en het leven. Er gebeurt iets, je wordt meer bij iets betrokken als je een oordeel over iets hebt. je kunt het natuurlijk verkeerd hebben, maar je doet wel iets. Hannah Arendt was scherp en is nog steeds actueel.  Hoe lang laten we Wilders zijn gang gaan?

Wies Houweling

Quotes

De schilderkunst is zwijgende poëzie en de poëzie sprekende schilderkunst. Simonides

De kunst is volmaakt, wanner ze de natuur lijkt te zijn. PS. Longinus

In de grond is het ideaal altijd een utopie. Ernest Renan

Omdat geluk niet een ideaal van het verstand is, maar van de verbeelding. Immanuel Kant

Durf te dwalen en te dromen. Friedrich von Schiller

De zon heeft nooit één schaduw gezien. Leonardo da Vinci

Niemand heeft het ideaal in de hand; doch waarheen stuurt hij, die het niet in het oog heeft? Johan Rudolph Thorbecke

Minikronieken

Desiderius Erasmus (15e eeuw)

Erasmus is bekend om zijn kritische houding naar het instituut kerk. Hij ging uit van de vrijheid van mensen en zette zich in voor de vrede. Hij wordt gezien als een van de voorlopers van de Reformatie maar hij verliet nooit de katholieke kerk. Zijn humanistische ideeën inspireren ons nog steeds.

SpinozaBaruch Spinoza (17e eeuw)

Spinoza kwam in conflict met zijn joods-Sefardische  geloofsgenoten omdat hij uitging van de rede en daardoor zijn ideeën als ketters werden ervaren. Zij dachten dat zijn kritische benadering van de Bijbel zou leiden tot atheïsme. Zijn boeken waren lang verboden. Spinoza is ook nu nog een inspiratiebron voor vrijzinnige theologen.

Cornelis Opzoomer (19e eeuw)

Opzoomer is de grondlegger van onze vereniging. Samen met predikanten uit het noorden van ons land richtte hij in 1870 Vrijzinnigen Nederland op. Hij verzette zich tegen de steeds dogmatischer wordende kerk. Hij was rechtsgeleerde en filosoof. Zijn naam leeft voort in het woord Opzoomeren en de Opzoomerlezing van Vrijzinnigen Nederland.

Pieter Smits (20e eeuw)

Smits was vrijzinnig predikant en later hoogleraar godsdienstsocioloog . Zijn opmerking “Geef dat wat Paulus betreft mijn portie maar aan Fikkie” leidde tot veel kerkelijke commotie. Hij ging zich richten op de algemene vraag naar de zin van het leven. Hij verliet als religieus-humanist de kerk. Zijn gedachtegoed leeft voort binnen Vrijzinnigen Nederland.

Bartholt van Ginkel (20e eeuw)

Van Ginkel sprak zowel de vrijzinnige kant als de orthodoxe kant van de kerk aan. Zijn grootste wens was om “de spruitjeslucht van onverdraagzaamheid en gelijkhebberij” uit de kerk te jagen. Hij was de drijvende kracht achter ons Opleidingsinstituut en heeft vele cursisten geïnspireerd en uitgerust tot pastoraal werker.

Meer Informatie

Vrijzinnig Utopia