VRIJZINNIG PLATFORM – DIVERSITEIT

Het Vrijzinnig Platform heeft als eerste onderwerp gekozen Diversiteit, samen leven met verschillen.

Als je diversiteit breed opvat dan kun je denken aan het samen zijn van mensen met verschillende nationaliteiten, maar ook aan een gemeenschap van mensen die uit verschillende religieuze bronnen putten. Dat kan binnen een groep én binnen een individu. Onze vereniging herbergt veel van die mensen. Sterker nog, misschien biedt juist onze vereniging wel een unieke plek waar mensen met een meervoudige religieuze identiteit zich veilig weten. Waar het oké is om zoeker te zijn. Waar je binnen een hechte gemeenschap je individuele koers mag varen en die steeds mag bijstellen.
Joantine Berghuijs noemt in haar boek Meervoudig Religieus Vrijzinnigen als voorbeeld van een gemeenschap waar met deze schijnbare tegenstelling wordt geëxperimenteerd.

Hoe lukt het ons om ondanks onze individuele verschillen en diverse inspiratiebronnen toch een gemeenschap te zijn? Zijn we ook in elkaar, binnen en buiten de eigen gemeenschap, geïnteresseerd als we verschillend denken? Neem bijvoorbeeld het rumoer rond de Nashville-verklaring. Willen wij weten wat de ondertekenaars van dit manifest drijft? Gaan wij in gesprek? Met een open houding? En hoe gaan we binnen de Vereniging om met mensen die heel anders in het leven staan? Worden niet-witte, heteroseksuele mensen echt geaccepteerd? Of mensen die bijvoorbeeld anders denken over geld, politiek, ziekte of de dood? En mensen met andere behoeftes hebben aan ondersteuning of zorg?

In het verslag van de landelijke AV, waar de vraag is gesteld met welk onderwerp het Vrijzinnig Platform aan het werk moest gaan, bleek uit de waslijst aan opmerkingen ook de grote diversiteit.
Als platform hebben we precies vanwege bovenstaande overwegingen gekozen om het thema Diversiteit, samen leven met schillen op te pakken. Het is een actueel maatschappelijk thema en het raakt aan onze identiteit. Er valt veel over te leren, voor ons als individu en als vereniging, maar ook voor mensen daarbuiten en het kan ons verbinden. We spelen er allemaal een rol in en kunnen dus allemaal meedoen.

Om de gesprekken over diversiteit in de afdelingen op gang te brengen, vindt u hier suggesties. De leden van het platform hebben verschillende mogelijkheden voor u gevonden.

Het platform wenst u veel inspiratie om met het onderwerp aan de slag te gaan.

Programmasuggesties voor afdelingen over Diversiteit:

Workshops over Diversiteit

Excursies over Diversiteit

Lezingen over Diversiteit

Literatuur over Diversiteit

Diverse ideeën over Diversiteit

Foto’s over Diversiteit

Vrijzinnig Platform

 

Op 24 november 2018 presenteerden de leden van het Vrijzinnig Platform zich. Het platform is onderdeel van de uitkomsten van het rapport Commissie Vrijzinnigen 2020. Op weg naar een betere chemie tussen de leden en de afdelingen, gaf de commissie aan dat het meer over de inhoud van het vrijzinnig gedachtegoed moet gaan in onze vereniging. Daar ontstaat de chemie en daar lopen mensen warm voor.

Vijf mensen gaven zich op om het platform te starten. Het platform bestaat uit Etje Verhagen, Lia Hol, Feiko Prins, Joost Ruitenberg en Diet Bredenoord, samen met Wies Houweling als algemeen secretaris. Op de foto is ook Diederik von Meyenfeldt, voorzitter van de commissie Vrijzinnigen 2020, te zien.