Vrijzinnig Platform Logo
Voor actuele informatie kunt u het Vrijzinnig Platform volgen op facebook: Vrijzinnig Platform

Er is veel geschreven over diversiteit, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de behoeften die er zijn in de samenleving aan leren omgaan met diversiteit.
Geweldloos communiceren is een methode waarbij recht gedaan wordt aan diversiteit en voorkomen wordt dat er akelige verhardende discussies ontstaan waarbij mensen elkaar pijn doen en niet samen verder kunnen.
Diversiteit kan gaan over geloof, over onderwijs, over werk en over waarden. Het heeft te maken met migratie, met ontkerkelijking, met economie en vooral ook met onszelf: hoe gaan wij om met wat er aan ‘anders dan wijzelf’ op ons pad komt?
Hieronder vindt u literatuursuggesties, vaak ook weer met daarbij vragen waarmee u bijvoorbeeld in een gespreksgroep aan het werk kunt.

Literatuur over Diversiteit:

Zoë Papikonomaou, ‘Inclusief de crisis door?’ (website Nieuwwij)  https://www.nieuwwij.nl/achtergrond/inclusief-de-crisis-door/?fbclid=IwAR0TnPaq7xKiiHDKiJScW64zL2-yHl6OVNvzVNS3ZaUeAw0BoNrdofy6wCQ

Charlotte Perquin-Deelen, ‘Diversiteit in tijden van crisis’ (in: themanummer tijdschrift Ondernemingsrecht 2020 IV)  (PDF)

Sinan Çankaya, Mijn ontelbare identiteiten (PDF)

Arjen van Veelen en Hasna El Maroudi, ‘De een krijgt jeuk van diversiteit, voor de ander is het bittere noodzaak. Toch zijn we het meer eens dan we denken’ (Artikel in: De Correspondent, 10 maart 2020)  (PDF)

Conferentiebundel Diversiteit in het onderwijs (VU en UVA, 14 februari 2019)  (PDF)

Justine Mol, De giraf en de jakhals in ons (PDF)

Marshall B. Rosenberg, Geweldloze communicatie (PDF)

Manuela Kalsky en Frieda Pluim, Flexibel geloven (PDF)

Jennisen, Engbersen, Bokhorst & Boven, De nieuwe verscheidenheid. (PDF, Uitgave WRR)

Kritisch commentaar op uitgave De nieuwe verscheidenheid (PDF)

Willem Schinkel Leegte westerse waarden intro (PDF)

Koetsveld & Odaci, Spiegelreis (recensie uit Trouw)

Dirk Geldof, Superdiversiteit, hoe migratie onze samenleving verandert (PDF)

Filosoof Henk Manschot Hoe kan ik duurzaam leven (PDF)

Hans Bouma Medeschepselijkheid mei 2016 (PDF)

Frans de Waal Mensen en dieren lijken veel meer op elkaar (PDF)

Dierfilosoof Eva Meijer betoogt dat we dieren een politieke stem moeten geven (PDF)