Links

Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap bestaande uit ruim 70 afdelingen. Voor meer informatie zie www.apgen.nl.

Doopsgezinden

De Doopsgezinden vormen een christelijke groepering bestaande uit 118 gemeenten met wortels in het allereerste begin van de Reformatie. Voor meer informatie zie www.doopsgezind.nl.

OVP

OVP, vrijzinnig opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding biedt een deeltijdopleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger. Voor meer informatie zie www.instituutovp.nl.

Raad van Kerken

De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 16 christelijke kerken en organisaties in Nederland, die landelijk werkt. Zie voor meer informatie www.raadvankerken.nl.

Remonstranten

De Remonstranten vormen een protestants, vrijzinnig christelijk kerkgenootschap bestaande uit ongeveer 45 gemeenten. Voor meer informatie zie www.remonstranten.org.

Stichting Allegoeds

Stichting Allegoeds wil alle goeds bieden aan mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. In het bijzonder op mensen met een fysieke en/of sociale beperking en mensen met een smalle beurs. Voor meer informatie zie www.allegoeds.nl.

Universiteit van Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek is een kleine, onafhankelijke universiteit. Onderzoek en onderwijs richten zich op eigentijdse vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving. Zie voor meer informatie www.uvh.nl.

VVP

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) is een beweging voor eigentijds geloven. Voor meer informatie zie:
www.vrijzinnig.nl.

Zin in Opvoeding

Zin in opvoeding is een digitaal trefpunt voor ouders die op zoek zijn naar zingeving en inspiratie op het gebied van opvoeding. Voor meer informatie zie www.zininopvoeding.nl.

Zinweb

Zinweb is een digitaal trefpunt voor mensen die op zoek zijn naar zingeving en inspiratie. Voor meer informatie zie www.zinweb.nl.