ANBI-gegevens Dedemsvaart

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Dedemsvaart is:
De Vrijzinnig-Christelijke Gemeenschap Dedemsvaart en Omstreken (afdeling van de Nederlandse Protestanten-bond).
De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
Het RISN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816406297

Postadres

Het postadres van de Afdeling Dedemsvaart is: Dhr. M. Gol, De Magnolia 16, 7701 VV Dedemsvaart.

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:
2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk geloofsleven in het bijzonder. Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten, huis- en ziekenbezoek en samenwerking met andere groeperingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

  • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
  • het verlenen van pastorale zorg
  • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering

Bestuur

Het bestuur van de afdeling Dedemsvaart is als volgt samengesteld:

  • De heer M. Gol voorzitter/secretaris
  • Mevrouw A. Veenbaas penningmeester

Voorganger

Afdeling Dedemsvaart heeft een voorganger (mevr. A. Manenschijn-Ponsteen). Bezoldiging vindt plaats vanwege het gering aantal leden (6) plaats op declaratiebasis, tegen uurtarief als vastgelegd in de Centrale Regeling voor Voorgangers, rekening houdend met de traktementsrichtlijnen van de PKN.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Financiën in 2021

Afdeling Dedemsvaart heeft in 2020 een bedrag groot € 210,= ontvangen uit contributies, giften en rente. De uitgaven bedroegen € 1370,=. Het tekort in 2021 groot € 1160,= is aangevuld uit de financiële reserves.

Uitgeoefende activiteiten in 2021

  • het houden van bestuursvergaderingen
  • het verzorgen van pastoraat
  • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.