Missie en Visie

Missie en visie

Missie

Vrijzinnigen Nederland verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons. Waar mogelijk laten wij onze vrijzinnige visie horen in het maatschappelijk leven en in het publieke debat. Meerjarenstrategie 2022-2026 Vrijzinnigen Nederland.

Visie

Iedereen mag bij ons zelf een antwoord formuleren op de vraag wat het betekent om vrijzinnig te zijn. Met elkaar vormen wij een netwerk van ‘vrijzinnige’ mensen die zich betrokken voelen bij de maatschappij en een positieve bijdrage willen leveren aan een betere samenleving.

Anne Zernike Pionier van Vrijzinnigen Nederland

Een korte impressie over Anne Zernike, de eerste vrouwelijke predikant van Nederland en voorgangster van onze afdeling in Rotterdam in de vorige eeuw.

Religieus humanisme

Bij Vrijzinnigen Nederland tref je mensen aan met uiteenlopende levensovertuigingen. Zoals:

  • Vrijzinnige protestanten. Zij staan in de vrijzinnige, vaak enigszins kerkelijke traditie.
  • In de tweede plaats zijn er degenen die op zoek zijn naar religieuze ervaringen. Zij staan niet in de vrijzinnige traditie. Spiritualiteit staat hier centraal. Zij putten uit allerlei bronnen en inspiratie.
  • Tenslotte zijn er religieuze humanisten. Ook zij staan niet of niet meer in de vrijzinnige, protestantse traditie, al zullen zij uiteraard erkennen dat het Joodse en christelijke gedachtegoed een grote betekenis heeft gehad voor de vorming van onze westerse cultuur. En vaak zal men uit het christelijke gedachtegoed bepaalde elementen als nog actueel beschouwen.

Lees verder…

Meer weten?

Veelgestelde vragen
Vrijzinnige zeven