Janny Bakker heeft een zestal interviews opgenomen met jongeren. Zij bevraagt jongeren over hun omgang met elkaar, omgaan met de aarde, wat geeft hoop, wat geeft inspiratie en wat geeft zin? Het zijn mooie gesprekken. U kunt deze gebruiken in uw vereniging om het gesprek met jongeren aan te gaan.

Deel 1:
https://youtu.be/RgU4drXwghU

Deel 2:
https://youtu.be/tUwO565Zmiw

Deel 3:
https://youtu.be/A3DF0bg-Jmw

Deel 4:
https://youtu.be/3xIEF_LuoOM

Deel 5:
https://youtu.be/j0LL0__X3hQ

Deel 6:
https://youtu.be/AosLrfcLTDg

Cor Noorlag en Hendri Stroband, leden van het platform, schreven op persoonlijke titel, een oproep voor een vrijzinnige levenshouding. Etje Verhagen uit Zwolle roept leden op om met elkaar in gesprek te gaan.