Vrijzinnig paradijs

Het vrijzinnig paradijs. Hoe geven we hier vorm aan? Vrijwilligers in Amsterdam hebben ‘Buurtbuik’ opgericht. Ze brengen buurtbewoners bijeen, helpen elkaar een handje door samen te koken en te eten en strijden tegelijk tegen voedselverspilling. Bekijk dit inspirerende filmpje.

 

Droom grootVrijzinnig Paradijs

Als aan succesvolle mensen gevraagd wordt naar de reden van hun succes, is het antwoord vaak “Droom groot”.  Alsof je succes kunt voorspellen. Hetzelfde geldt ook voor kleine dromen. Waarmee ik absoluut geen pleidooi houd voor een droomloos leven. Integendeel. Dromen kunnen heel inspirerend zijn. Zo droom ik het liefst al wandelend over een afgelegen landweg. Over lezers van mijn teksten en of ze er iets aan hebben. Vooral dit laatste is een terugkerend thema; wat kan ik met mijn werk beteken voor een ander? Hetzelfde geldt in mijn visie voor vrijzinnigheid; hoe betekenen we samen iets voor de ander?

Hans Zwiers, vrijzinnigen Oost-Twente

Kleine dromen

Zou het ooit kunnen? Vrijzinnigen die over de eigen muurtjes heen kijken? Die niet langer zeggen: ‘ik ben van Vrijzinnigen Nederland’, ‘ik van de VVP’, ‘ik van de remonstranten’, en noem maar op. Ik zou zo graag zien dat de hokjes verdwijnen en dat we niet langer in eigen kringetjes ronddraaien. Vrijzinnig zijn we samen. Samen dwalen we niet alleen. Hoe mooi dat kan zijn heb ik onlangs mogen ervaren in een gezamenlijke gespreksgroep van mensen van Vrijzinnigen Nederland en het Apostolisch Genootschap. Het was een eerste stap, die wat mij betreft naar meer smaakte.

Aries van Meeteren, voorganger Hardinxveld-Giessendam

Mijn vrijzinnig Utopia…

Harry Rijken, penningmeester landelijk bestuur:

Mijn vrijzinnig Utopia is een (fysieke en/of digitale) plek waar we met open oor en open ‘mind’ naartoe gaan. Waar we nieuwsgierig zijn naar belevingen en meningen van anderen, waar we ons laten raken door hun passie en ook onszelf in alle glorie en alle onzekerheid durven te laten zien.  In mijn Utopia voel ik me vrij en ervaar ik de zin van het leven.

Diederik von Meyenfeldt, bestuurslid landelijk bestuur:

Vrijzinnig Utopia is mijn zielenroerselen kunnen delen met de ander zonder dat dit tot onbegrip of, erger, conflicten leidt. En verder is mijn vrijzinnig Utopia een gezamenlijke weg, zoektocht naar het leven zoals dat werkelijk is; in verbondenheid, vrij van aardse belemmeringen, in evenwicht met de natuur.

Willem Würdemann, bestuurslid landelijk bureau:

“Een Nederland (verbonden met Europa en de wereld) waarin mensen onderling verbonden zijn in verdraagzaamheid en belangstelling voor de medemens. Waarin iedereen toegang heeft tot gelijk recht, waar er geen exorbitante verschillen in rijkdom bestaan  en waarin eenieder besef heeft van de waarde van “de natuur” voor ons allen.  Waarin verwondering en belangstelling voor de mooie wereld waarin wij leven de boventoon voert. Een verjongd en vitaal Vrijzinnigen Nederland zou daar een rol in kunnen spelen als ontmoetingsplaats.”

Voorganger Johand de WitJohan de Wit, voorganger in Zeist en bestuurslid landelijk bureau

Het vrijzinng Utopia is er al, maar de mensen zien het niet. Ze hoeven alleen maar de uitgangspunten van vrijzinnigheid na te streven.

Sjoukje Bavinck Bouwes, bestuurslid landelijk bureau

“Het een leven lang werkelijk naar elkaar blijven luisteren, waardoor open gemeenschappen blijven gedijen en vriendelijkheid voor iedereen de basis vormt in deze ingewikkelde wereld.”

Meer informatie

Vrijzinnig Utopia