Publicaties

  • Digitale nieuwsbrief

Elke maand verschijnt onze digitale nieuwsbrief met het laatste nieuws. Hier kunt u onze meest recente nieuwsbrief bekijken: mei 2024.

Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen in uw mailbox? In de zijbalk aan de rechterkant van deze website kunt u zich inschrijven.

  • Vrije Ruimte

Vrije Ruimte verschijnt vijf keer per verenigingsjaar en wordt aan alle leden en begunstigers gratis toegestuurd. Vrije Ruimte geeft een overzicht van activiteiten van en voor leden en belangstellenden.

Eindredactie: Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl.

U kunt door Vrije Ruimte in groot formaat lezen door op het vierkant rechtsonder in het zwarte vlak te activeren.

  • Magazines

Elk jaar maken wij meer inhoudelijke magazines om te lezen en uit te delen. In 2015 verscheen de eerste met als titel ‘Hoezo vrijzinnig’ (helaas uitverkocht). In 2017 maakten wij een editie vanwege het onderzoek naar pastoraat met als theam ‘Omzien’. In juni 2020 verscheen een magazine omdat wij 150 jaar werden. Het jubileumnummer kreeg de titel ‘ Natuurlijk Vrijzinnig’.

Het laatste magazine verscheen in september 2020. Het Vrijzinnig Platform sloot daarmee het tweejarig project ‘Diversiteit’ af.

Wilt u nog een exemplaar ontvangen van een van de drie nog te verkrijgen magazines, laat het ons weten via magazines. Vermeld uw adres en de titel.

  • Essay 150-jarig jubileum

Ter gelegenheid van ons 150-jarig jubileum heeft Johan de Wit, lid van het landelijk bestuur en voorzitter van het convent van voorgangers, een essay geschreven. Het landelijk bestuur is er erg blij mee en biedt u dit essay aan (bijlage). Het is een mooie voorzet om het als vereniging met elkaar meer over de inhoud te hebben.
Johan de Wit geeft antwoorden, maar hij stelt ook belangrijke inhoudelijke vragen voor onze vereniging:

• Hoe kan onze betrokkenheid bij de maatschappij en hoe we functioneren als mens gesteund worden door vrijzinnige theologie? Of hebben we geen theologie meer nodig in deze geseculariseerde wereld?
• Hoe verbinden wij het religieus humanisme in onze vereniging met het vrijzinnig christendom? Of is dat niet mogelijk?
• Wat zijn de filosofische of theologische vragen die prioriteit moeten hebben in onze vereniging?

Wij vragen u om commentaar of een reactie. Van voorgangers, bestuursleden en ieder die zich interesseert voor dit inhoudelijke gesprek. Het mag in de vorm van essay zijn, maar ook alleen vragen of kortere reacties. Alle reacties verzamelen wij en wij hopen dat het tot veel inspiratie zal leiden. Voor mooie inzendingen zijn boekenbonnen beschikbaar. Wilt u meer weten, belt of mailt u ons.

  • Opzoomerlezing 2019

Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen. Helpt dat?

 

U kunt de publicatie Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen. Helpt dat? bestellen bij het landelijk bureau. In haar Opzoomerlezing 2019 gaat Jeanne Traas in op de betekenis van het vrijzinnige denken in onze tijd. Wat kan vrijzinnigheid bijdragen om het maatschappelijke onbehagen te verminderen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen 
Missie en Visie