Warm blijven

Kou lijden? Tijdens de coronapandemie schreef ik geregeld bij artikeltjes dat we ons in een ‘ongewone of vreemde situatie’ bevonden. Ik schreef dat als een soort troost voor lezers die zich onzeker of gespannen voelden door alle veranderingen. Ik hoor nu op de radio dat kolencentrales een tandje bij moeten zetten ter vervanging van gas. […]

Pinksteren

Terwijl ik overdacht hoe deze column te vullen, schoot mij te binnen dat ik vlak voor het pinksterweekend zat. En was Pinksteren niet een eeuwenoud christelijk feest waar de geest nederdaalde over de mensen? En dus wachtte ik op inspiratie… De westerse mensheid trekt zich ogenschijnlijk weinig aan van wat er in de wereld gebeurt, […]

Vrouwelijke predikanten

De EO zond een programma uit waarin vrouwelijke predikanten en vrouwelijke theologiestudenten met elkaar in gesprek waren. Het betrof meisjes en vrouwen die bij een behoudende christelijke gemeenschap behoorden, waar vrouwelijke predikanten nog niet algemeen aanvaard waren. De vrouwen beschreven eerst in algemene zin de positie van vrouwelijke theologen. In hun kring was die nog […]

De kunst van het vervelen

Het was zo’n grijze dag. En het was nog zondag ook. Een dag als zovelen in Nederland. Geen sprankje zon, slechts grijze luchten en weinig wind waardoor je weet dat de dag grijs is en grijs blijft. Op zo’n dag gaan mijn herinneringen vaak terug naar mijn jeugd. Ik werd door mijn ouders naar zondagsschool […]

De twee Maria’s

Op de uitvoering van The Passion waren nu meer vrouwenrollen dan vorige jaren te zien. Naast Maria de moeder van Jezus was onder meer ook Maria Magdalena gecast. Er stond in de krant dat de Protestantse Kerk in Nederland daarop had aangedrongen. Als kijker herinnerde ik mij de bekende musical Jesus Christ Superstar waarin Maria […]

Tijd

Onze moderne tijd heeft ons volledig afhankelijk gemaakt van de afspraak die wij tijd noemen. Althans zo ervaren wij dat. Op onze linker pols geeft een horloge aan hoe laat het is. Wij kijken daar vaak op en zeggen al naar gelang van de tijd die wij onszelf gunnen: ‘Het kan nog wel even’. Het […]

Sober Leven

Sober leven Tom Bailey van de Jump Campaign heeft een lijstje met 6 actiepunten geïntroduceerd die mensen die duurzaamheid aan het hart gaat, zouden kunnen volgen om te ‘ontspullen’. Een van die punten behelst het beperken van je kledingaankopen tot drie stuks per jaar. Dat zou veel materialen en grondstoffen schelen. Het is een ander […]

Contrast

Jarenlang heb ik de luxe gehad over een donkere kamer te beschikken. Al mijn zwart-wit werk produceerde ik daar. Dat hield in het ontwikkelen en afdrukken van kleinbeeldfilms maar ook films van het formaat 6×6 – in vaktermen het midden formaat. Als er een foto bij was die het vergroten waard was dan deed ik […]

Klimaatdepressie

Inspiratie uit traditie Veel jongeren zien klimaatverandering als het grootste probleem van de nabije toekomst. Vaak gaat dat gepaard met moedeloosheid omdat ze eigenlijk niet (meer) geloven dat het nog goedkomt. Die treurigheid raakt me. Vanuit die gedachte verzamel ik nieuwe gezichtspunten over mens en natuur afkomstig van de ’rand’ van de joods-christelijke traditie. Ik […]

Zorg

Soms ben je opeens patiënt. ‘Dit is uw bed, daar is uw kast. De schoenen kunnen onderin. U moet omkleden want u komt op een steriele ok. Straks kom ik wel kijken.’ Dat alles wordt op een vriendelijke toon die echter geen tegenspraak duldt, gezegd. Even later komt een broeder een wagentje voortduwend met een […]