Voorgangers

Als voorganger vindt u hier allerlei informatie die voor u handig is om te weten.

Convent van voorgangers

Het Convent van Voorgangers bestaat uit de voorgangers die werkzaam zijn in één van onze afdelingen of die met een bijzondere opdracht werken in een ziekenhuis, een verzorgings- en/of verpleeghuis, in het justitiepastoraat, in schoolwerk (levensbeschouwelijke vorming op de basisschool) of het recreatiepastoraat.

Conventsbestuur

Het conventsbestuur vergadert ongeveer 6 keer per jaar om beleidszaken van Vrijzinnigen Nederland en haar voorgangers te bespreken. Daarnaast organiseert het bestuur de ‘Bijtanken conferenties’.

Huishoudelijke Vergadering

Tweemaal per jaar is er een zogenoemde Huishoudelijke Vergadering. Aan deze vergadering nemen voorgangers deel. Soms zijn er ook leden van het Landelijk Bestuur aanwezig.

Overleg landelijk bestuur

Het conventsbestuur vergadert ongeveer tweemaal per jaar met (een afvaardiging van) het landelijk bestuur. De opzet is elkaar beter te leren kennen, daarmee de communicatie te verbeteren en elkaar tijdig te kunnen informeren over zaken.

Bijtanken

Het Convent komt jaarlijks eenmaal bijeen voor een tweedaagse ‘Bijtanken’ conferentie. Daarnaast is er een eendaags Bijtanken samen met de emeriti. Het doel hiervan is bijscholing en het verstevigen van de onderlinge contacten.

 

 

 

 

 

 

 

Het Convent van voorgangers samen met de VVP voorgangers bijeen op Bijtanken in Mennorode oktober 2019

Wil je werken bij Vrijzinnigen Nederland? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Arbeidsvoorwaarden
Bijeenkomsten en overleg