Bijeenkomsten en overleg

Bijeenkomsten en overleg

Binnen onze vereniging houden wij vergaderingen en bijeenkomsten voor en door leden, bestuurders en voorgangers van de afdelingen. De data en activiteiten vindt u op deze pagina. Wilt u, als lid of belangstellende, meedenken dan bent u van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Elsbeth Goettsch, bureau@vrijzinnigen.nl of 033 468 90 00.

Jaarlijks zijn er diverse bijeenkomsten. We geven u een overzicht met de datum als deze bekend is.

Algemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in november. Wilt u komen meldt u aan bureau@vrijzinnigen.nl. Drie maanden na het sluiten van het boekjaar vindt de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats. Het kan zijn dat er een extra vergadering wordt georganiseerd in een verenigingsjaar.

De AV vindt plaats op 25 november 2023 in de Walkartgeloofsgemeenschap in Zeist.

Regionale bijeenkomsten

Voor de Algemene Vergadering vindt een aantal regionale bijeenkomsten plaats waarin de stukken worden besproken die aan de orde komen in de ledenvergadering. Over het algemeen vinden deze bijeenkomsten plaats in september of oktober. Bij meerdere AV’s worden meerdere bijeenkomsten gepland.

Voorzitters- en penningmeestersbijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats in oktober. Voorzitters en penningmeesters ontvangen de uitnodiging via e-mail.

Workshop nieuwe bestuursleden

Jaarlijks organiseren wij workshops nieuwe bestuursleden van afdelingen die geïnformeerd willen worden over het werk van de landelijke vereniging in relatie met de afdelingen. U kunt zich opgeven via bureau@vrijzinnigen.nl.

Jaarverslag

Het VN jaarverslag 2022-2023 vindt u hier.

Meer weten?

Vrijzinnige gereedschapskist
Financiën
Voorgangers

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *