Afdelingen

Vrijzinnigen Nederland kent 45 afdelingen van verschillende grootte. Elke afdeling heeft zijn eigen aanbod van activiteiten. De afdelingen werken binnen regio’s met elkaar samen.

U bent van harte welkom. U kunt op de kaart klikken om de afdeling in uw buurt te vinden. Informatie is ook te verkrijgen via het landelijk bureau op telefoonnummer 033-4689000. Verder staat hieronder een overzicht van alle afdelingen met hun website.

Voor vragen over lidmaatschap/begunstiger kunt u terecht bij bureau@vrijzinnigen.nl of op de pagina Steun ons.  Meer weten over onze missie en visie?

De lokale afdelingen van Vrijzinnigen Nederland: