ANBI-gegevens Midden Drenthe

 

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB

afdeling Midden Drenthe

 

 

 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 816392183

 

 

 

Het post- of bezoekadres van de afdeling secretariaat: Kerklaan 38
9422 ED Smilde
email: janbruggink@hetnet.nl

gebouw: Weijerdstraat 9, Beilen.

 

 

 

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen, die steeds opnieuw vorm willen geven aan hun geloof.

. een plaats voor een wederzijdse open houding in bezinning en viering;
. begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving;
. nabijheid op belangrijke levensmomenten; stimulansen tot een oecumene van religies.

 

.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De leden betalen contributie, die volledig opgaat aan de instandhouding van de gemeenschap. Het aanwezige vermogen wordt aangewend om de kosten die niet uit de contributie kunnen worden voldaan, te voldoen.

De contributie bedraagt €150,– per lid per jaar.

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen

een vergoeding voor gemaakte kosten.

De voorganger doet het voorgangerswerk

(bezoek/begeleidingswerk; vieringen; uitvaarten; gespreksgroepen; overige bijeenkomsten), daarbij zo veel mogelijk ondersteund door het bestuur en de commissies, die tevens eigen activiteiten organiseren (lezingen, films, museumbezoek, samen eten, andere vormen van zondags vieren, dagje uit etc.).

 

Een financiële verantwoording

Balans is er

Staat van baten en lasten is er.

 

 

Midden-Drenthe jaarrekening 20202921