Vrijzinnige idealen

Hoe ziet ons vrijzinnig ideaal eruit en hoe geven wij er vorm aan? Dat blijkt best ingewikkeld te zijn vraagt om een onafhankelijke geest. Ook stelden wij deze vraag aan vier voorgangers van Vrijzinnigen Nederland.

Vrijheid, het vrijzinnig ideaal

Vrijheid is misschien wel het grootste vrijzinnige ideaal. Beide begrippen vrijheid en vrijzinnigheid beginnen met vrij… Het begon in onze vereniging met vrij van orthodoxe dogma’s en dwingende kerkelijke structuren. Een vrije zoektocht zonder bordjes verboden aan te raken of verboden te lezen.  Zonder vooroordelen en dwang van de traditie. Vrijheid in denken en ontdekken is een groot vrijzinnig ideaal. Dat ideaal is er nog steeds in dezelfde traditie, nu misschien anders ingevuld: nog steeds vrij van dwang, instituties, maar ook van die geschiedenis. We mogen elke dag opnieuw beginnen. Vrij…

Autonomie, een moeizaam ideaal

Het is een groot goed autonoom te zijn. Onafhankelijk in het vormen van onze zingeving.  Vrij van wortels, meestal kennen we onze geschiedenis slecht en willen zelf het wiel opnieuw uitvinden en vrij van zendingsdrang naar een komende generatie. Iedereen puzzelt zelf haar of zijn zingevingsysteem bij elkaar. Maar is een mens werkelijk autonoom? Is een vrijzinnige niet juist iemand die verbindt? Die denkbeelden en mensen probeert tot een samenhangend systeem te bouwen?  Is autonomie wel zo’n mooi ideaal, het kan namelijk ook heel eenzaam zijn en dat is nou net niet de bedoeling. Een autonome verbinder?

Mijn vrijzinnig ideaal…

Verbinding Monika Rietveld
Monika Rietveld, voorganger in Hilversum:

In mijn vrijzinnig ideaal worden kerken huizen die de hele week open staan. Mensen van verschillende culturen en leeftijden voelen zich er thuis en weten zich gezien. We delen onze verhalen en iedereen krijgt de kans nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Het kleurrijke leven wordt er samen gedeeld.

Foekje Dijk, voorganger in Hattem:

Nieuwsgierig blijven naar de onbekende weg en dit pad samen met anderen bewandelen. In verbondenheid met traditie en vertrouwen in toekomst. Verbindingsstreepjes aanbrengen waar losse eindjes en korte lontjes regeren. Luisteren, werkelijk openstaan voor andere gedachten en meningen, en ons hierover voortdurend verbazen. Blijvend oefenen in vragen stellen.

Voorganger Vrijzinnigen Peter Samwel
Peter Samwel, voorganger in Bennekom:

Mijn ‘Vrijzinnig Ideaal’ is dat vrijzinnigen de levensbeschouwelijke brug weten te bouwen tussen enerzijds de religieuze traditie van onze eeuwenoude cultuur, die veelal ‘binnenkerkelijk’ is, en anderzijds de moderniteit van de eigentijdse spiritualiteit en religie anno NU, die veelal ‘buitenkerkelijk’ is. Een vruchtbare toekomst is dan zeker voor haar weggelegd!

Marthe de Vries, voorganger in Wassenaar:

Het is meer dan ooit van belang dat er plekken zijn, waar ruimte is om te bezinnen, om elkaar in het vertrouwen te bevestigen dat zorg voor elkaar, verbinding, respect, tolerantie en openheid wezenlijke waarden zijn voor ons leven. Om te zoeken naar bondgenoten over allerlei scheidslijnen heen.

Meer informatie

Vrijzinnig Utopia