VRIJZINNIG PLATFORM – DUURZAAMHEID

Het Vrijzinnig Platform heeft als tweede onderwerp gekozen Duurzaamheid.

Chemie

Het kernwoord is het creëren van “chemie”, daarvoor is belangrijk dat het platform zowel “zendt” als “ontvangt”. Graag ontvangen de leden van het platform dan ook uw suggesties, vragen of andere inbreng. In Vrije Ruimte komt een aparte rubriek Vrijzinnig Platform.
Hebt u vragen of suggesties mailt u die gerust naar vrijzinnigplatform@vrijzinnigen.nl.

Geschiedenis

Op 24 november 2018 presenteerden de eerste leden van het Vrijzinnig Platform zich. Het platform is onderdeel van de uitkomsten van het rapport Commissie Vrijzinnigen 2020. Op weg naar een betere chemie tussen de leden en de afdelingen, gaf de commissie aan dat het meer over de inhoud van het vrijzinnig gedachtegoed moet gaan in onze vereniging. Daar ontstaat de chemie en daar lopen mensen warm voor.

In de Algemene Vergadering van december 2020 werd het tweede platform geïntroduceerd. Helaas is door alle covid-19 problemen een en ander vertraagd.