Afdeling Midden-Drenthe

afbeelding-okt-1

Vrijzinnig  Centrum “De Stroming”

Bijeenkomsten
Zondag 18 december10.30 uurByzantijns koor
Zondag 25 december10.00 uurKerst met mevrouw Helene Westerik-Lammers. Met medewerking van ‘t Koor. Extra collecte voor ‘Stichting Opkikker’.
Zaterdag 31 december19.30 uurGedachteniskerk
Zondag 15 januari10.00 uurDhr. Gerard ter Beek uit Grolloo
Zondag 5 februari10.00 uurMevrouw Helene Westerik-Lammers. Extra collecte voor het pastoraat. Koffie na de dienst.
Agenda
Donderdag 5 januari14.00 uurNeijaarsvisite
Dinsdag 10 januari19.00 uurBijeemkomst van mededogen
Vrijdag 20 januari12.00 uurBezoek tentoonstelling Alma Tadema in Leeuwarden
Donderdag 26 januari19.30 uurGezamenlijke filmavond bibliotheek
Zondag 19 februari10.00 uurStapsteen: zappen door de Talmoed

Van de Voorganger

Op reis

De eerste novemberstorm hebben we al weer gehad – de bomen in onze tuin waren in een paar uur tijd in één keer kaal. Er was al veel blad gevallen, maar er blijven meestal een paar van die volhouders over. Wonderbaarlijk trouwens, dat proces van het verkleuren en loslaten van het blad. De groene kleur uit de bladeren verdwijnt doordat de boom de stof chlorofyl naar zich toe haalt – dat is een stof die bladeren – tezamen met zonlicht – nodig hebben om voedingsstoffen te kunnen produceren. De boom slaat het chlorofyl op om het in het voorjaar weer terug te geven, waardoor nieuw blad groen kan kleuren. Met het verdwijnen van de groene kleur in de herfst, worden de andere kleuren van de bladeren zichtbaar: rood, geel, oranje. Warme, diepe kleuren, die tezamen een tapijt vormen van gevallen blad. Gevallen, omdat de boom al het vocht dat hij kan krijgen nodig heeft voor zijn eigen wortels. De verbinding tussen de boom en het blad moet worden afgesneden om te voorkomen dat de boom onnodig levensvocht verliest. En daartoe maakt de boom een soort kurklaagje aan tussen het steeltje en de tak. En zo valt het blad – slaat de boom haar stoffen op – en gebruikt ze het water voor haar eigen wortels. Een boom op reis – naar haar diepste zelf.

Het is eigenlijk wel heel mooi dat de advent- en kersttijd bij ons parallel loopt met het seizoen van het kleurende en vallende blad. Een tijd van warme, diepe kleuren, althans een verlangen daarnaar. Een tijd van samenzijn, een tijd van teruggaan naar je bron, naar daar waar je vandaan komt, of waar je thuishoort. Elk jaar wordt kerst uitbundiger gevierd – geven we nog meer geld uit aan cadeaus en voedsel en laten de reclames beelden zien van families die naar elkaar toe trekken. Je kunt er van alles van vinden – leuk, overdreven, idioot. Je kunt je afvragen hoeveel dit nu nog te maken heeft met het eigenlijke kerstverhaal. Sommige mensen kunnen zich daarover opwinden en eten uit principe alleen maar brood met kerst. Sommige mensen voelen zich des te eenzamer, omdat er geen familie (meer) is.

Ik probeer soms bewust met een andere bril naar mensen en gedrag te kijken. En door die andere bril zie ik met kerst mensen die naar hun bron worden geroepen – naar hun families & naar zichzelf. Er is blijkbaar een oerverlangen in ons dat die weg wil gaan. Misschien wil het kerstverhaal dat ook wel verwoorden – het begint immers met de oproep aan mensen om zich te begeven naar hun geboorteplaats om zich te laten registreren. Letterlijk op reis gaan naar daar waar je vandaan komt. Figuurlijk op reis gaan naar jezelf. Om je te registreren: om weer bewust te worden van je bron, om weer te weten wat prioriteit heeft. Net als die boom, die zich klaar maakt voor de winter. Er soms even niet zijn – in deze wereld van 24-uurs beschikbaarheid. Bewust ruimte creëren voor dat wat in ons geboren wil worden. Gods licht in de wereld – het meest kostbare & kwetsbare en misschien daarom gewikkeld in doeken. Het licht in de wereld dat ons verwelkomt en waarin wij anderen kunnen verwelkomen. Van harte, en in liefde. En ook daarin doet de natuur met ons mee, als de zon zich wendt.

Ik wens u een mooie reis. En een goede aankomst. Op reis gaan betekent immers ook ergens aankomen. En dat doen we, op kerstmorgen, in “De Stroming” in Beilen.  Om een paar dagen daarna met elkaar het oude jaar af te sluiten en het nieuwe in te gaan. In het licht van kerst, van de zon die zich wendde. En in dat licht wens ik u alle goeds voor 2017.

Met een hartelijke groet,
Helene Westerik

In het duuster van een winternacht

In het duuster  van een winternacht
doe een scheper mooi te slaopen lag
kwam een licht van boven naor het veld
’t verhaol is al zo vaok verteld.

De scheper die slim schrökken was
drukte hum wat vaster tegen ’t gras
en doe heurde hij een eng’lenstem
die zee: ie moet hen Betlehem.

Volg de steern, die wès je wel de weg
en geleuf mij maor as ik je zeg
daj de keuning, ok al lèk het mal,
zult vinden in een arme stal.

De scheper is op pad egaon
en hef bij het keuningskindtien staon
vol van bliedschup gung e weer naor ’t veld
en hef an elk het neis verteld.

Dat de zeun van God daor lag in ’t stro
gao maor kieken, je geleuft het zo.
Alleman die ’t zien har weur zo blied
en wus: nou komp een neie tied.

Melodie: ‘Her kommer dine arme små’ – J.A.P. Schulz (trad.)  (oet 1786)
Tekst: Albertien Klunder

Zusterkring

Alle bijeenkomsten worden gehouden in het gebouw van de NPB, Vrijzinnig Centrum “De Stroming” te Beilen.

Het bestuur van de Zusterkring bestaat uit:
Berty Bruggink- Haaijer (voorz.) – tel. 0592414536
Hennie Ten Berge- Meijers (secr.) – tel. 0593-523324
Jennie Oostingh- Westerhuis (penm.) – tel. 0593-522103
Jannie Tjassens- Geerlig (lid) – tel. 0593-331517
Fokje Heslinga (lid) – tel. 0593-524300

zusterkring

Verhuur van ons gebouw

te huurOns gebouw, Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, is ook beschikbaar voor activiteiten van allerlei maatschappelijke groepen welke niet tot onze geloofsgemeenschap behoren.

Hierbij kan worden gedacht aan muziekclubjes, zanggroepen, familiebijeenkomsten (verjaardagen/jubilea), incidentele vergaderingen, andere verenigingen etc.

De huurprijs van het hele complex (kerkzaal, vergaderzaal/bestuurskamer en keuken)  bedraagt € 50.- per dagdeel. Alleen de vergaderzaal kost  € 25.- per dagdeel.

Gebruikers moeten zelf voor koffie/thee en drankjes en hapjes etc. zorgen. Hiervoor wordt de aanwezige apparatuur beschikbaar gesteld.

Voor meer informatie en afspraken:

Aaldert Sikken – Ettenstraat 301 – 9411 KT Beilen, tel.0593-332676
E-mail:  asikken@kpnmail.nl

Op Facebook

@NPBBeilen

vogelhart

Samenstelling bestuur

bloemenSecretaris: Mevr. A. Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 Smilde, tel. 0592-414536, email: janbruggink@hetnet.nl

Penningmeester: dhr. L.E. Mulder, Brink 32, 9411 KR Beilen, tel. 0593-522438, email: mulde75@hetnet.nl

Lid: Mevrouw G. Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, email: gerda@wiggerink.nl
Banknr. NPB: NL34 RABO 0306 5001 40

Er is een vacature voor de functie van voorzitter. Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten wat deze functie inhoudt? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

Overige adressen van onze afdeling

Voorganger: mevr. H.H. Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 0546-642540 of 06-43167139, email: h.h.westerik@outlook.com

Beheerder Website: dhr. W. Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, tel. 0593-592045, email: boer9631@planet.nl

Gebouw: Vrijzinnig Centrum “De Stroming”, Weijerdstraat 9, Beilen