Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Van de bestuurstafel

Het bestuur is wat kleiner geworden nu sinds de laatste ledenvergadering Jannelore Wassink en Eef Roelofs geen bestuurslid meer zijn. Jarenlang hebben zij zich ingezet voor Vrijzinnigen Aan de Regge.

Ook langs deze weg willen we hen bedanken voor de inzet.

Met een kleiner geworden bestuur zijn we bezig om voor 2024 een jaarprogramma te maken. Ook kijken we hoe en in welke vorm we in 2025 onze activiteiten nog kunnen voortzetten.

 

Op dit moment lijkt corona op zijn retour en kan, zoals het nu lijkt, onze kerstviering op eerste kerstdag 25 december in Twekkelo doorgaan. Nicoline Swen zal dan om 10.00 uur voorgaan.

 

Verder zijn er begin januari voor beide verenigingen nieuwjaars-bijeenkomsten. Zo zijn er weer verschillende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.

 

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan de Regge worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede . Hier kunt u doorklikken naar de website van Vrijzinnigen Oost Twente

 

Rooster Bijeenkomsten januari 2023 t/m 9 april 2023

Datum

Tijd

Locatie

Bijeenkomst

Spreker

15-1

 

11.00

 

 

Henricuskapel

 

 

Nieuwjaarsbijeen-komst AdR

 

 

 

 

 

 

 

15-1

14.30

Kulturhus Johanneskerk

Nieuwjaarsbijeen-komst OTw.

 

 

 

 

 

 

29-1

10.00

Henricuskapel

Viering                   

Jasper van der Horst

 

 

 

 

 

19-2

10.00

Johanneskerk

Gezamenlijke Viering          

Nicoline Swen/Helene Westerik

 

 

 

 

 

5-3

10.00

Henricuskapel

Kapeltreffen

Harm Knoop

 

 

 

 

 

26-3

11.00

Henricuskapel

Voorjaarslezing “Totalitarisme”

Een gesprek tussen drie filosofen in een film van “Weerwind”

 

 

 

 

 

9-4

10.00

Henricuskapel

Pasen AdR+OTw

Nicoline Swen

HK = Henricus Kapel in Rijssen, JK = Johannes Kerk in Twekkelo (voor adressen zie boven)

Bleeklezingen

Via onderstaande link kunt u het nieuwe programma van de Bleeklezingen voor het seizoen 2022/2023 bekijken: 

Bleeklezingen 2022-2023

 

Ledenvergadering Aan de Regge

De jaarlijkse ledenvergadering van Aan de Regge wordt gehouden op vrijdag 10 maart 2023 om 14.30 uur in Parochieel Centrum De Rozengaard, Rozengaarde 59, Rijssen.

De agenda en bijbehorende stukken worden in de week van 20 februari toegestuurd.

Ledenvergadering Oost-Twente

Oost-Twente houdt de reguliere ledenvergadering op vrijdag 17 maart 2023 om 14.30 uur in het Kulturhus in Twekkelo.

In de week van 27 februari worden de agenda en andere vergaderstukken toegestuurd.

Menno Keizer / Henk Eijgelaar

 

Ledenblad

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels viermaal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

 

 

Paasspecial maart 2020 Pub  

Septembernummer 2020 voor website

Kerstnummer 2020 website

Paasnummer 2021 maart-april

Ledenblad – september 2021

Kerstnummer 2021

Paasnummer 2022 

Ledenblad September 2022, online

Ledenblad Kerst 2022

 

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en

Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

Vanaf 24 december 2021 is onze kerstviering te bekijken via www.degelebus.nl/kerst2021

 

Reisbrieven 

Als vervolg op de Vrijbrieven, schrijven Nicoline Swen en Helene Westrik de “Reisbrieven”, zij worden per mail aan de leden van onze afdelingen verzonden, maar verschijnen ook op onze website: 

REISBRIEF 1, juli 2021

REISBRIEF 2, augustus 2021

REISBRIEF 3 , september 2021

REISBRIEF 4, oktober 2021  

REISBRIEF 5, december 2021

REISBRIEF 6, januari 2022

REISBRIEF 7, februari 2022 

REISBRIEF Oekraine, maart 2022

REISBRIEF 8, 30 maart 2022

REISBRIEF 9, 4 mei 2022

REISBRIEF 11 , augustus 2022

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

 

 

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter

De heer H. Eijgelaar

secretaris

De heer M.J. Keizer

penningmeester

De heer G. van den Brink

lid

De heer M. Brinksma

lid

Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid

Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 3 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten Uitgeoefende activiteiten in 2021

 • het (indien noodzakelijk online) houden van bestuursvergaderingen
 • het online houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten volgens de corona voorschriften van de overheid – het organiseren van online bijeenkomsten, later op You Tube geplaatst.
 • Het organiseren van een lezing over Hannah Arendt en de klimaatcrisis door  Veronica Vasterling
 • het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven en Reisbrieven) in samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente.
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het beheren van een website
 • het online bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2021 tbv ANBI voor website

 

Coronaprotocol Vrijzinnigen Aan de Regge

Kader                                    maatregelen RIVM en min VWS

Locatie                                 Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen

Gebruik*                             

Tijd                                        9.15-11.30 uur, bijeenkomst van 10.00-11.00

Aantal personen               20 (excl. Voorganger/pianist of organist/koster)

Maatregelen                      Ruimte: ventilatie voor gebruik

Ontsmetten voor en na gebruik (klinken/tafels/keuken/toilet/orgel/piano/liturgische tafel/microfoon en andere apparatuur

Bezoekers: aanmelden voorafgaand aan bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com/ 06-14034460,                   uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

 • Jas bij voorkeur in de auto laten.           
 • Gebruik maken van achteringang.                                                       
 • Plaats wordt aangewezen door bestuurslid.                                               
 • Bij voorkeur geen gebruik maken van toilet.

Bijeenkomst:

 • Er wordt niet gezongen.                 
 • Collecte in schaal bij uitgang.                                                       
 • Koffie-/theedrinken: degene die hieraan wenst deel te nemen blijft op de stoel zitten.
 • Koffie/thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekers.

Inrichting ruimte             

 • Er zijn 20 plaatsen/stoelen beschikbaar.
 • Afstand 1,5 meter.
 • Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten

Publiciteit maatregelen via mededelingenblad Aan de Regge.

Protocol is aanwezig in de Henricuskapel. 

 

*Het bestuur heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Hierbij zijn de volgende gegevens over de ruimte ingevoerd:

 • Aantal personen op basis van 1,5 m protocol :  20 excl. Voorganger/pianist of organist/koster)
 • Ruimtevolume (m3) (kerkzaal) 350……………………..
 • Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)*………0………………
 • (NB: indien niet aanwezig:  0 invullen)
 • Tijdsduur van de kerkdienst (uur)*…1……………………..
 •  Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)*………0………………..
 • Ouderdom kerkgebouw: gebouwd tussen 1945 en 1990
 • De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
 • Besmettingsrisico 1% en reproductiefactor 0,1%

Rijssen / Nijverdal

9 september 2020