Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Animatie Nieuw Zinnig.nl

Afgelopen zaterdag 1 mei 2021 presenteerde Mauk van Heemstra tijdens de ALV, mede namens nog een aantal initiatiefnemers een animatie. 

 

Daar werd zo enthousiast op gereageerd, dat ik alle afdelingen graag diezelfde animatie stuur, met ook de uitnodiging te reageren zoals in de animatie staat. Namelijk om mee te doen met het initiatief, wat al een ‘beweging’ begint te worden. 

 

Uitnodigingen zijn op persoonlijke titel. Dus elk lid, of niet lid kan zich aanmelden. Maar ook elke connectie van iedereen. Dus die animatie is ook bedoeld om door te sturen! 

 

Als reactie op de animatie vernemen de initiatiefnemers dan van iedereen welke rol deze wil innemen in de beweging: geïnformeerd blijven over de voortgang, bijdragen aan de beweging, de ‘best practices’ die zij verzamelen uitproberen, of uitdragen, of welke andere vorm dan ook om deze beweging te ondersteunen! 

 

Dit alles in nieuwe aanvulling op alle activiteiten die wij als Vrijzinnigen Nederland al doen! 

 

Klik hier voor de animatie en stuur hem door! 

 

Kortom: verspreid het woord via deze animatie aan iedereen die daaraan zou kunnen bijdragen en zorg dat je tenminste zelf op de lijst komt om geïnformeerd te blijven! 

 

De initiatiefnemers zijn te bereiken via mail@NieuwZinnig.nl

Namens Mauk van Heemstra en Lia Hol,

 

Elsbeth Goettsch

 

Vrijzinnigen Nederland

 

 

Bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152. Zie voor Corona protocol, onderaan deze pagina.

We leven in een bijzondere tijd, dat zal iedereen zo ervaren. Ook als Aan de Regge hebben we er natuurlijk mee te maken. Het is voortdurend afwegen wat wel en niet kan, wat wel en niet verantwoord is.

Nicoline Swen en Helene Westerik hopen middels een filmpje op YouTube toch stil te kunnen staan bij herdenkingszondag. In de week van 15 december zal er op het YouTube-kanaal De Gele Bus een filmpje worden geplaatst. Daarover volgt dan nog nader bericht.

De kerstviering van  Oost Twente en Aan de Regge  in Usselo, Haaksbergerstraat 819, 7548 PB Enschede is helaas ook door Corona komen te vervallen. 

Bijeenkomsten 1e helft 2021

Helaas heeft het Bestuur van Vrijzinnigen aan de Regge naar aanleiding van de laatste  verlenging van de Lockdown moeten beslissen om alle bijeenkomsten tot en met 2 mei en de Hagenpreek op 27 juni te annuleren. 

Datum

Tijd

Bijeenkomst / Locatie

Voorganger/spreker

De bijeenkomsten t/m 31 mei en de Hagenpreek van 27 juni zijn allen helaas geannuleerd ivm  corona maatregelen. Onder dit overzicht treft u een aantal links aan naar digitale uitzendingen van de Gele Bus

16-05

10.00

Kapeltreffen AdR Rijssen

Marianne Visch

23-05

10.00

Pinksteren Viering OTw

Twekkelo

Jeanne Traas

30-05

10.00

Viering AdR Rijssen

Herma Visser                   

13-06

10.00

Viering AdR Rijssen

Jeanne Traas,                                                    

27-06

11.00

Hagenpreek AdR                   de Borkeld Markelo

Monic Slingerland (Trouw)

 

 

 

 

04-07

10.00

Viering OTw

Twekkelo

Nicoline Swen

Op 13 juni is er een korte overdenking in de Henricuskapel, waarna er alle tijd is voor de ontmoeting waar we zo naar uitgekeken hebben. Wel hebben we nog met een aantal beperkingen te maken, zoals afstand houden. Dit betekent dat opgave vooraf noodzakelijk is.

Opgave voor 13 juni kan tot donderdagavond 10 juni 18.00 uur bij Menno Keizer, secr.aanderegge@gmail.com/06-14034460.

Op 4 juli is er na lange tijd weer een korte viering in de Johanneskerk. Hierin gaat Nicoline Swen voor. Na de viering gaan we koffie/theedrinken in de theetuin Op’t Oorbeck. Dan hebben we alle tijd om bij te praten.

Omdat dan nog niet alle beperkingen opgeheven zullen zijn, dient u zich vooraf op te geven bij Ellie Moonen. Dit kan tot donderdagavond 1 juli 18.00 uur. eam.moonen@kpnmail.nl/074-2500746

 

 

 

Vieringen rond Pasen:

 Zoals in het rooster vermeld staat hebben onze voorgangers ervoor gezorgd dat wij rondom Pasen toch nog “bij elkaar” kunnen komen, de volgende digitale vieringen zijn te volgen via de aangegeven links:   

* De planning is onder voorbehoud van maatregelen die nog van kracht zijn. Via mededelingenblad/ledenbrief/e-mail/website wordt bekend gemaakt of een bijeenkomst definitief wel/niet doorgaat.

Een jaar op afstand verbonden

Een jaar geleden begonnen Helene Westerik en ik met ons online avontuur. Witte Donderdag en Pasen waren de eerste vieringen die we maakten. Nog heel erg onwennig, zoekend en worstelend met onze beperkte technische vaardigheden.

Langzaamaan kregen we het wat beter onder de knie en ontdekten we ook de mooie kanten van online vieringen/filmpjes. Zo werden onze kerstvieringen samen meer dan 1300x bekeken en kregen we berichten van mensen voor wie de drempel van de kerk (zelfs onze vrijzinnige) te hoog geworden was, maar die op deze manier wèl aanhaakten.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de VRIJBRIEF die we vanaf eind maart tweewekelijks hebben gemaakt. ‘Om in verbinding te blijven’, zo schreven we in het eerste nummer. ‘Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. ‘

En ook deze VRIJBRIEVEN worden onderhand aan een grote en diverse groep mensen toegestuurd en we krijgen er fijne reacties op.

Met al deze dingen zijn wij blij. Deze periode heeft ons de kans gegeven om dit allemaal te ontwikkelen. Omdat we het gevoel hadden dat we wel moesten! Er was geen tijd om het eerst allemaal te onderzoeken en bestuderen. We leerden gaandeweg, met vallen en opstaan. En ik denk dat het belangrijk is voor de toekomst om (ook) deze nieuwe wegen te bewandelen.

En toch……mis ik ook zo heel erg een ‘gewone’ viering, met onze eigen vertrouwde groep. Ik mis het koffiedrinken met elkaar na afloop. Ik mis het zingen. Hoezeer we ook ons best doen, het blijft surrogaat. Zeker omdat je weet dat er ook mensen zijn die niet via internet willen of kunnen kijken, nu al een jaar lang. Zoals ook kaarten, appjes en telefoontjes persoonlijk contact toch niet helemaal kunnen vervangen.

Gelukkig lijken er weer andere tijden aan te komen. Met beter weer, zodat je gemakkelijker in de tuin of bij de voordeur een praatje kan maken. En natuurlijk met een vaccin wat ons weer een stuk (bewegings)vrijheid terug zal geven. Ik kan niet wachten!

Zoals al in een mededelingenblad stond vermeld, kom ik, op verzoek, nog graag bij u langs. Ik tracht steeds (volgens de richtlijnen) slechts één bezoek per dag af te leggen om voor u een zo klein mogelijk risico te vormen. Maar laat u daardoor niet weerhouden!

Ik hoop van harte TOT ZIENS!

Nicoline Swen

 

 Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels twee maal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

 

Paaseditie “Levenskunst”

Paasspecial maart 2020 Pub

 Septembernummer 2020

Septembernummer 2020 voor website

Kersteditie  2020

Kerstnummer 2020 website

Paaseditie 2021

Paasnummer 2021 maart-april

 

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en

Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

 

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

Coronaprotocol Vrijzinnigen Aan de Regge

Kader                                    maatregelen RIVM en min VWS

Locatie                                 Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen

Gebruik*                             

Tijd                                        9.15-11.30 uur, bijeenkomst van 10.00-11.00

Aantal personen               20 (excl. Voorganger/pianist of organist/koster)

Maatregelen                      Ruimte: ventilatie voor gebruik

Ontsmetten voor en na gebruik (klinken/tafels/keuken/toilet/orgel/piano/liturgische tafel/microfoon en andere apparatuur

Bezoekers: aanmelden voorafgaand aan bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com/ 06-14034460,                   uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

 • Jas bij voorkeur in de auto laten.           
 • Gebruik maken van achteringang.                                                       
 • Plaats wordt aangewezen door bestuurslid.                                               
 • Bij voorkeur geen gebruik maken van toilet.

Bijeenkomst:

 • Er wordt niet gezongen.                 
 • Collecte in schaal bij uitgang.                                                       
 • Koffie-/theedrinken: degene die hieraan wenst deel te nemen blijft op de stoel zitten.
 • Koffie/thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekers.

Inrichting ruimte             

 • Er zijn 20 plaatsen/stoelen beschikbaar.
 • Afstand 1,5 meter.
 • Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten

Publiciteit maatregelen via mededelingenblad Aan de Regge.

Protocol is aanwezig in de Henricuskapel. 

 

*Het bestuur heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Hierbij zijn de volgende gegevens over de ruimte ingevoerd:

 • Aantal personen op basis van 1,5 m protocol :  20 excl. Voorganger/pianist of organist/koster)
 • Ruimtevolume (m3) (kerkzaal) 350……………………..
 • Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)*………0………………
 • (NB: indien niet aanwezig:  0 invullen)
 • Tijdsduur van de kerkdienst (uur)*…1……………………..
 •  Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)*………0………………..
 • Ouderdom kerkgebouw: gebouwd tussen 1945 en 1990
 • De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
 • Besmettingsrisico 1% en reproductiefactor 0,1%

Rijssen / Nijverdal

9 september 2020

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082 

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com 

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                 De heer H. Eijgelaar

secretaris                                 De heer M.J. Keizer        

penningmeester                      De heer G. van den Brink

lid                                            De heer M. Brinksma      

lid                                            De heer E.H. Roelofs                         

lid                                            Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                            Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                            Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 3 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

Uitgeoefende activiteiten in 2020 

 • het online houden van bestuursvergaderingen
 • het online houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten volgens de corona voorschriften van de overheid
 • het organiseren van online bijeenkomsten, later op You Tube geplaatst.
 • het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven) in samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente.
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het beheren van een website
 • het online bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2020 tbv ANBI