Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

 

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan de Regge worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede . Hier kunt u doorklikken naar de website van Vrijzinnigen Oost Twente

 

Van de bestuurstafel

Dit stukje schrijf ik op de avond van de inzameling voor Oekraïne.  Een verslagje over onze bestuursactiviteiten valt dan in het niet. Zo belangrijk lijkt het allemaal niet meer te zijn vergeleken met al het verdriet en de chaos.

Toch heb ik tijdens onze 1e viering op 6 maart in het Johanneskerkje ervaren, dat we door te zingen, luisteren en bidden/mediteren van betekenis kunnen zijn bij het conflict in Oekraïne. 

Ook al worden onze verenigingen kleiner, samen kunnen we zo nog een periode verder. Over hoelang dat is, daarover wil het bestuur de komende tijd nadenken. 

Voor 2023 hebben we weer een programma bedacht. Eén activiteit om de 14 dagen. We wisselen dan regelmatig van locatie tussen Henricuskapel en Johanneskerk/Kulturhus.

Als dit blad verschijnt is de jaarvergadering van Aan de Regge al geweest. Het is wel bijzonder dat ik dan pas als voorzitter de 1e fysieke ledenvergadering meegemaakt heb. Het is dan eindelijk het moment, dat ik waarschijnlijk een aantal leden heb ontmoet, die ik nog niet kende. Zo maak ik geleidelijk kennis met de vereniging Aan de Regge.

Wat betreft de financiën. Er is eind maart een leden vergadering van Oost-Twente geweest waarin het financiële boekjaar is afgesloten. De boekjaren lopen vanaf nu gelijk. Zo is vanaf het financiële deel van onze verenigingen nu ook definitief op elkaar afgestemd.

De 40 dagentijd is voor velen nu een heel onzekere tijd. Mogen we elkaar tot inspiratiebron zijn.

Goede Paasdagen toegewenst.

Henk Eijgelaar

 

 

Bijeenkomsten Oost-Twente en Aan de Regge 26 maart t/m 26 juni 2022

Datum

Tijd/Locatie

Bijeenkomst

Voorganger /

spreker / muziek

 

 

 

 

27-3

11.00 / HK

Voorjaarslezing     

Carolien ten Bruggencate

over Turner

 

 

 

 

3-4

14.30 / JK

Gedachtenisviering

 

Nicoline Swen,

mmv Martine Dubois

en Martin Koning

 

 

 

 

17-4

10.00 / HK

Pasen AdR+OTw 

Leden OTw en AdR                         

P Jan Lammers

 

 

 

 

8-5

10.00 / HK

Viering                       

Herma Visser

P Jan Lammers                                                    

 

 

 

 

22-5

10.00 / HK

Kapeltreffen

Helene Westerik

 

 

 

 

5-6

10.00 / JK

Pinksteren viering AdR+OTw

Nicoline Swen                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

26-6

11.00 HK

Zomerlezing / Hagenpreek

Monic Slingerland,

“Fietsen met God”

HK = Henricus Kapel in Rijssen, JK = Johannes Kerk in Twekkelo (voor adressen zie boven)

‘Ontbreek elkaar niet, dan zal Hij/Zij/Het ons niet ontbreken.’

Beste mensen,  

Oorlog, op nog geen 2000 kilometer van ons land. Het voelt onwerkelijk en beangstigend.

Hoe het voor de mensen daar moet zijn, is helemaal onvoorstelbaar. Voor mij althans, want ook hier zijn er nog mensen die weten hoe oorlog voelt. Wat het is. De geluiden, de geuren, de beelden. Dat je het voorgoed met je meedraagt. Zou het hierheen kunnen komen? Ik wil er niet aan denken!

We doen het weinige dat we kunnen. We geven spullen en doneren geld. Kan je helpen, troosten, op momenten als deze? Hebben wij als ‘kerk’ een taak? Vragen en gedachten die door mijn hoofd blijven malen.

Straks is het Goede Vrijdag en Pasen. Daarna volgen al snel 4 & 5 mei. Dagen van herinneren en vieren. Van verlies en Nieuw Leven. Dagen ook van bezinnen en beginnen. Omdat de wereld van morgen vandaag begint. Een uiterst complexe wereld, waar vrede, welvaart en geluk zo vreselijk oneerlijk verdeeld zijn. Zelfs binnen Nederland.

Maar het is de wereld waarin wij leven. Hier moet het gebeuren. Op de één of andere manier. Ook als wij met lege handen staan en de woorden ons ontbreken.

Misschien in het hele kleine. In ons contact met de mensen om ons heen. Met aandacht en mildheid voor anderen en voor onszelf. Het blijft zoeken, maar ik denk dat het een begin kan zijn! Zoals een nieuwe lente begint diep in de zwarte, kale, koude grond.

Laten we elkaar in ieder geval proberen vast te houden en te bemoedigen. We hebben elkaar zo nodig!

Nicoline Swen

 

Ledenblad

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels viermaal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

 

Paaseditie “Levenskunst”

Paasspecial maart 2020 Pub

 Septembernummer 2020

Septembernummer 2020 voor website

Kersteditie  2020

Kerstnummer 2020 website

Paaseditie 2021

Paasnummer 2021 maart-april

Septembernummer 2021

Ledenblad – september 2021

Kersteditie 2021

Kerstnummer 2021

Paaseditie 2022

Paasnummer 2022 

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en

Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

Vanaf 24 december 2021 is onze kerstviering te bekijken via www.degelebus.nl/kerst2021

 

Reisbrieven 

Als vervolg op de Vrijbrieven, schrijven Nicoline Swen en Helene Westrik de “Reisbrieven”, zij worden per mail aan de leden van onze afdelingen verzonden, maar verschijnen ook op onze website: 

REISBRIEF 1, juli 2021

REISBRIEF 2, augustus 2021

REISBRIEF 3 , september 2021

REISBRIEF 4, oktober 2021  

REISBRIEF 5, december 2021

REISBRIEF 6, januari 2022

REISBRIEF 7, februari 2022 

REISBRIEF Oekraine, maart 2022

REISBRIEF 8, 30 maart 2022

REISBRIEF 9, 4 mei 2022

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

 

 

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter

De heer H. Eijgelaar

secretaris

De heer M.J. Keizer

penningmeester

De heer G. van den Brink

lid

De heer M. Brinksma

lid

Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid

Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 3 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten Uitgeoefende activiteiten in 2021

 • het (indien noodzakelijk online) houden van bestuursvergaderingen
 • het online houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten volgens de corona voorschriften van de overheid – het organiseren van online bijeenkomsten, later op You Tube geplaatst.
 • Het organiseren van een lezing over Hannah Arendt en de klimaatcrisis door  Veronica Vasterling
 • het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven en Reisbrieven) in samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente.
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het beheren van een website
 • het online bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2021 tbv ANBI voor website

 

Coronaprotocol Vrijzinnigen Aan de Regge

Kader                                    maatregelen RIVM en min VWS

Locatie                                 Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen

Gebruik*                             

Tijd                                        9.15-11.30 uur, bijeenkomst van 10.00-11.00

Aantal personen               20 (excl. Voorganger/pianist of organist/koster)

Maatregelen                      Ruimte: ventilatie voor gebruik

Ontsmetten voor en na gebruik (klinken/tafels/keuken/toilet/orgel/piano/liturgische tafel/microfoon en andere apparatuur

Bezoekers: aanmelden voorafgaand aan bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com/ 06-14034460,                   uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

 • Jas bij voorkeur in de auto laten.           
 • Gebruik maken van achteringang.                                                       
 • Plaats wordt aangewezen door bestuurslid.                                               
 • Bij voorkeur geen gebruik maken van toilet.

Bijeenkomst:

 • Er wordt niet gezongen.                 
 • Collecte in schaal bij uitgang.                                                       
 • Koffie-/theedrinken: degene die hieraan wenst deel te nemen blijft op de stoel zitten.
 • Koffie/thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekers.

Inrichting ruimte             

 • Er zijn 20 plaatsen/stoelen beschikbaar.
 • Afstand 1,5 meter.
 • Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten

Publiciteit maatregelen via mededelingenblad Aan de Regge.

Protocol is aanwezig in de Henricuskapel. 

 

*Het bestuur heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Hierbij zijn de volgende gegevens over de ruimte ingevoerd:

 • Aantal personen op basis van 1,5 m protocol :  20 excl. Voorganger/pianist of organist/koster)
 • Ruimtevolume (m3) (kerkzaal) 350……………………..
 • Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)*………0………………
 • (NB: indien niet aanwezig:  0 invullen)
 • Tijdsduur van de kerkdienst (uur)*…1……………………..
 •  Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)*………0………………..
 • Ouderdom kerkgebouw: gebouwd tussen 1945 en 1990
 • De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
 • Besmettingsrisico 1% en reproductiefactor 0,1%

Rijssen / Nijverdal

9 september 2020