Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

 

 

Van de bestuurstafel

Ruim een jaar zijn we met beide verenigingen “Samen op Weg”. Ons verenigingsblad is al samengevoegd en er heeft een mooie kruisbestuiving in de redactie plaats gevonden.
Het resultaat mag er zijn.

Als bestuur van beide verenigingen werken we nu met één agenda en verslag. De meeste zaken spelen toch in beide verenigingen.

Deze keer hebben we weer met het complete bestuur fysiek kunnen vergaderen. Dit geeft toch wel meer diepgang, dan als je dat via Skype-overleg moet doen.

Er is net een nieuwe wet van toepassing de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Hierin worden met name de bevoegdheden van de penningmeester aangepast. Na voorbereiding door Menno Keizer, Gerrit van den Brink en Henk Eijgelaar hebben we het binnen het voltallige bestuur besproken. Tijdens de jaarvergadering komen we hierop terug.

We gaan de komende tijd ook bekijken of het haalbaar is om de 2 websites samen te voegen, ook daarover informeren we u tijdens de ledenvergadering of via mededelingenblad en ledenblad.

Landelijk is er een nieuw beleidsplan ontwikkeld ‘Samen sterker en vrijzinniger’. Het beleidsplan is vooral gericht op duurzaamheid, maatschappelijke en economische doelstellingen. Het bestuur vindt hierin weinig terug dat betrekking heeft op de huidige omstandigheden van onze verenigingen. In het regio overleg zullen Menno Keizer en ik dat inbrengen.

Omdat een aantal vieringen al lang vooraf afgesproken is, is er op 5 september een viering in de Johanneskerk en in de Henricuskapel. Tijdens de koffie na de viering kunnen we elkaar ook weer persoonlijk ontmoeten.

Vanaf volgend jaar hebben Oost-Twente en Aan de Regge geen vieringen meer op dezelfde zondag. Daardoor is het mogelijk ofwel een viering in de Johanneskerk te bezoeken of in de Henricuskapel.

Met dank aan de redactie wens ik u namens het bestuur veel leesplezier en reacties zijn van harte welkom.

Henk Eijgelaar

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan de Regge worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede . Hier kunt u doorklikken naar de website van Vrijzinnigen Oost Twente

Bijeenkomsten 2e helft 2021 Aan de Regge en Oost Twente*

 

Datum

Tijd

Bijeenkomst/locatie

Voorganger

05-09

10.00

Viering OTw               Johanneskerk

Nettie Hengeveld

05-09

10.00

Viering AdR                Henricus Kapel

Jeanne Traas                                           

19-09

10.00

Kapeltreffen AdR        Henricus Kapel

Harm Knoop

 

 

 

 

03-10

10.00

AdR+OTw Twekkelo  Johanneskerk

Marchel Chevalking                                   

17-10

10.00

Viering AdR                 Henricus Kapel

Helene Westerik                                      

31-10

14.00

Najaarslezing AdR     Open Hof Rijssen

Veronica Vasterling** (zie hieronder) 

 

 

 

 

06-11

14.30

Jaarvergadering OTw    Kulturhus

 

14-11

10.00

Gedachteniszondag OTw +AdR Rijssen. Locatie Henricus kapel, Rijssen 

 

Naar aanleiding van de op 12 november bekendgemaakte maatregelen t.a.v. de Coronabestrijding wordt deze gedachteniszondag afgelast.                                    

 

 

 

 

28-11

10.00

Viering AdR                Henricus Kapel

Hans Legrand    (bijeenkomst geannuleerd ivm Corona maatregelen van 12 november jl.)                                      

12-12

14.30

Adventsviering  OTw  Kulturhus

Nicoiine Swen

12-12

10.00

Kapeltreffen AdR        Henricus Kapel

Jelmer Koornstra

25-12 (za)

10.00

Kerst AdR + OTw  Twekkelo/Usselo

Nicoline Swen                                         

*Bovenstaande planning is onder voorbehoud van maatregelen die nog van kracht zijn.

Via mededelingenblad/ledenbrief/e-mail/website wordt bekend gemaakt of een bijeenkomst definitief wel/niet doorgaat.

** Op 31 oktober a.s. vindt het Kapeltreffen / Lezing plaats door Veronica Vasterling over Hannah Arendt en de Klimaatcrisis. Aanvang is 14.00 uur, locatie is : Open Hof, Stationsdwarsweg 2, in Rijssen. Opgave hiervoor is gewenst, vóór 25 oktober per mail naar:  anki_veltien@hotmail.com of per telefoon naar 06 52240525. De toegangsprijs is € 7,50. 

 

 

Ledenblad

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels viermaal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

 

Paaseditie “Levenskunst”

Paasspecial maart 2020 Pub

 Septembernummer 2020

Septembernummer 2020 voor website

Kersteditie  2020

Kerstnummer 2020 website

Paaseditie 2021

Paasnummer 2021 maart-april

Septembernummer 2021

Ledenblad – september 2021

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en

Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

 

Reisbrieven 

Als vervolg op de Vrijbrieven, schrijven Nicoline Swen en Helene Westrik de “Reisbrieven”, zij worden per mail aan de leden van onze afdelingen verzonden, maar verschijnen ook op onze website: 

REISBRIEF 1, juli 2021

REISBRIEF 2, augustus 2021

REISBRIEF 3 , september 2021

REISBRIEF 4, oktober 2021

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

Coronaprotocol Vrijzinnigen Aan de Regge

Kader                                    maatregelen RIVM en min VWS

Locatie                                 Henricuskapel, Oosterhofweg 48, Rijssen

Gebruik*                             

Tijd                                        9.15-11.30 uur, bijeenkomst van 10.00-11.00

Aantal personen               20 (excl. Voorganger/pianist of organist/koster)

Maatregelen                      Ruimte: ventilatie voor gebruik

Ontsmetten voor en na gebruik (klinken/tafels/keuken/toilet/orgel/piano/liturgische tafel/microfoon en andere apparatuur

Bezoekers: aanmelden voorafgaand aan bijeenkomst, secr.aanderegge@gmail.com/ 06-14034460,                   uiterlijk vrijdag 18.00 uur.

 • Jas bij voorkeur in de auto laten.           
 • Gebruik maken van achteringang.                                                       
 • Plaats wordt aangewezen door bestuurslid.                                               
 • Bij voorkeur geen gebruik maken van toilet.

Bijeenkomst:

 • Er wordt niet gezongen.                 
 • Collecte in schaal bij uitgang.                                                       
 • Koffie-/theedrinken: degene die hieraan wenst deel te nemen blijft op de stoel zitten.
 • Koffie/thee worden uitgeserveerd in kartonnen bekers.

Inrichting ruimte             

 • Er zijn 20 plaatsen/stoelen beschikbaar.
 • Afstand 1,5 meter.
 • Huisgenoten mogen bij/naast elkaar zitten

Publiciteit maatregelen via mededelingenblad Aan de Regge.

Protocol is aanwezig in de Henricuskapel. 

 

*Het bestuur heeft bij haar beslissing gebruik gemaakt van de rekenhulp en informatie die wordt aangeboden via www.eerstehulpbijventilatie.nl.

Hierbij zijn de volgende gegevens over de ruimte ingevoerd:

 • Aantal personen op basis van 1,5 m protocol :  20 excl. Voorganger/pianist of organist/koster)
 • Ruimtevolume (m3) (kerkzaal) 350……………………..
 • Capaciteit mechanische ventilatie (m3/uur)*………0………………
 • (NB: indien niet aanwezig:  0 invullen)
 • Tijdsduur van de kerkdienst (uur)*…1……………………..
 •  Tijdsduur van de gemeentezang (minuten)*………0………………..
 • Ouderdom kerkgebouw: gebouwd tussen 1945 en 1990
 • De rekenhulp gaf op grond van deze gegevens de volgende uitkomst
 • Besmettingsrisico 1% en reproductiefactor 0,1%

Rijssen / Nijverdal

9 september 2020

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082 

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com 

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                 De heer H. Eijgelaar

secretaris                                 De heer M.J. Keizer        

penningmeester                      De heer G. van den Brink

lid                                            De heer M. Brinksma      

lid                                            De heer E.H. Roelofs                         

lid                                            Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                            Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                            Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 3 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

Uitgeoefende activiteiten in 2020 

 • het online houden van bestuursvergaderingen
 • het online houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten volgens de corona voorschriften van de overheid
 • het organiseren van online bijeenkomsten, later op You Tube geplaatst.
 • het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven) in samenwerking met Vrijzinnigen Oost Twente.
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het beheren van een website
 • het online bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2020 tbv ANBI