Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

 

Bijeenkomsten van Vrijzinnigen Aan de Regge worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen en beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.

Activiteiten/bijeenkomsten van Vrijzinnigen Oost Twente in de/ het Johanneskerk/Kulturhus, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede . Hier kunt u doorklikken naar de website van Vrijzinnigen Oost Twente

 

Rooster Bijeenkomsten 9 april 2023 (Pasen) t/m 2 juli 2023 (Zomerlezing) 

Datum

Tijd

Locatie

Bijeenkomst

Voorganger/ Spreker

9-4

10.00

Henricuskapel    

Pasen

Gezamenlijke viering AdR+OTw 

 

Nicoline Swen

23-4

10.00

Henricuskapel

Viering                   

Helene Westerik

 

 

 

 

 

14-5

14.30

Johanneskerk

High tea + spreker Jan Bijkerk

Muziek in ceremonie en ritueel

28-5

10.00

Johanneskerk

Pinksteren

Gezamenlijke viering AdR+OTw

 

Marchel Chevalking

 

 

 

 

 

 

4-6

10.00

Henricuskapel

Viering                            

Nettie Hengeveld

25-6

10.00

Johanneskerk

Viering                   

Nicoline Swen

 

 

 

 

 

2-7

11.00

Henricuskapel

Zomerlezing

 

Francine van Rossem

HK = Henricus Kapel in Rijssen, JK = Johannes Kerk in Twekkelo (voor adressen zie boven)

Bleeklezingen

Via onderstaande link kunt u het nieuwe programma van de Bleeklezingen voor het seizoen 2022/2023 bekijken: 

Bleeklezingen 2022-2023

 

Van de bestuurstafel

Het paasnummer van het ledenblad is uit, met het thema; ‘Wanneer voelt God heel dichtbij’. Er zijn weer mooie bijdragen binnengekomen.  Anki Veltien en Jeanne Traas hebben er opnieuw een lezenswaardig geheel van gemaakt, waarvoor dank.

In maart zijn de ledenvergadering van Aan de Regge (10 maart) en Oost-Twente (17 maart) gehouden.

In beide vergaderingen zijn de financiële verslaggeving over 2022 en de begroting 2023 goedgekeurd. Het voorstel van de kascommissies om de penningmeester décharge te verlenen is met instemming bekrachtigd.

Een belangrijk agendapunt was de uitwisseling van gedachten over de toekomst van Oost-Twente en Aan de Regge. Het bestuur gaat aan de slag met de uitkomst en komt in de loop van de tijd terug met voorstellen.

Behalve de vieringen staan er nog enkele speciale activiteiten in de planning.

Op 14 mei is er een High Tea in het Kulturhus, daarover meer elders in ons ledenblad Nr. 9, Pasen 2023.

In mei is de bloeitijd van de rododendrons, altijd de moeite waard om te gaan bekijken, ook daarover valt meer te lezen.

Bij Aan de Regge is het gebruikelijk om een seizoen af te sluiten met een Hagenpreek. Over deze activiteit, die niet op de Borkeld plaats vindt, leest u meer.

Ook is er alvast een aankondiging van het uitstapje op zaterdag 2 september.

Het bestuur wenst u een goede paastijd, een mooie lente en veel leesplezier.

Menno Keizer

 

Thema Pasen 2023 

“Wanneer voelt God heel dichtbij”

“Tijdens een bijeenkomst van onze leesclub, waarin we 1 x per maand samen een deel van een boek bespreken, kwam bovenstaande vraag naar voren. Wij wisten op dat moment niet zo heel snel een antwoord te geven. Soms moet je even in alle rust nadenken over zo’n vraag. Maar de vraag bleef wel “hangen”. Dat is de reden waarom wij deze vraag nu aan u allen voorleggen. Denk er even rustig over na, wanneer voelt God voor u heel dichtbij en wilt u dat met ons delen?

Wij zouden het fijn vinden wanneer u op deze vraag voor ons ledenblad van Pasen een antwoord kunt geven. Misschien in schrift, misschien in beeld. Het kan zijn dat een foto voor u de nabijheid van God voelbaar maakt, maar ook een gedicht, een verhaal, een belevenis, een moment”. 

In het bijgevoegde Ledenblad Nr. 9, Pasen 2023, treft u meerdere reacties op bovenstaand verzoek aan.  Via de link hieronder komt u in het bestand. 

Anki Veltien en Jeanne Traas

 

 

Ledenblad

Vrijzinnigen Aan de Regge en Vrijzinnigen Oost-Twente hebben de intentie uitgesproken om op een aantal terreinen een nauwere samenwerking te realiseren, één van die terreinen is de ledeninformatie. Wij hebben inmiddels viermaal een gezamenlijk ledenblad uitgebracht, hieronder treft u de links aan naar deze bladen. 

Paasspecial maart 2020 Pub  

Septembernummer 2020 voor website

Kerstnummer 2020 website

Paasnummer 2021 maart-april

Ledenblad – september 2021

Kerstnummer 2021

Paasnummer 2022 

Ledenblad September 2022, online

Ledenblad Kerst 2022

Ledenblad Pasen 2023

 

Gesprekken in de Gele Bus

Een initiatief van Nicoline Swen en Helene Westerik. In deze tijd, waarin wij fysiek moeilijk bij elkaar kunnen komen, hebben Nicole en Helene het initiatief genomen om toch onderling contact  te hebben. Zij verzorgen korte vieringen, momenten van overdenking,  die zij de titel hebben meegegeven : “Gesprekken in de Gele Bus”.  Inmiddels zijn er drie opnamen verschenen, die u via onderstaande links kunt bekijken. 

Zie YouTube, de Gele Bus.

Aflevering 1: Durf het gewoon opnieuw

Aflevering 2: Bevrijdingsschorten

– Aflevering 3: Normaal?!  

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'PHN Pasen 2023 26 maart april Iedere dag een huisje van Paula Smit, een nadenkspreuk (van Tuimeltekst.com) en een lied. Aanmelden via: degelebus@swen.nu facebook.com/gelebus Helene Westerik Nicoline Swen'

– Aflevering 4: Durf jij jezelf te zijn?

 
Ode aan de Omweg

In het kader van het jaarthema Ode aan de Omweg, posten Nicoline Swen en Helene Westerik op Facebook,  iedere dag, tot Pasen 2023 een “Ode aan …………………..” 

 

 

 

 

Vieringen:

Viering Avondmaal 2020

Herdenken en vieren 

Pinksterviering  2020 online  

– Viering 26 juli 2020 Varsseveld

-Viering Kerstavond 24 dec. 2020, 19.30 uur

-Viering Kerstochtend 25 december, 10.00 uur

Viering 14 februari 2021, Liefde een viering op Valentijnsdag

Vanaf 24 december 2021 is onze kerstviering te bekijken via www.degelebus.nl/kerst2021

 

Reisbrieven 

Als vervolg op de Vrijbrieven, schrijven Nicoline Swen en Helene Westrik de “Reisbrieven”, zij worden per mail aan de leden van onze afdelingen verzonden, maar verschijnen ook op onze website: 

REISBRIEF 1, juli 2021

REISBRIEF 2, augustus 2021

REISBRIEF 3 , september 2021

REISBRIEF 4, oktober 2021  

REISBRIEF 5, december 2021

REISBRIEF 6, januari 2022

REISBRIEF 7, februari 2022 

REISBRIEF Oekraine, maart 2022

REISBRIEF 8, 30 maart 2022

REISBRIEF 9, 4 mei 2022

REISBRIEF 11 , augustus 2022

REISBRIEF 2023 maart 2023

REISBRIEF PASEN 2023

 

Vrijbrieven

Ook zijn er een aantal “Vrijbrieven” verschenen . Deze zijn bedoeld  “om in verbinding te blijven. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om de moed erin te houden. We hebben ‘m ‘VRIJBRIEF genoemd, omdat een vrijbrief van oudsher het document is dat je een veilige doortocht belooft. Het betekent niet dat het makkelijk zal zijn, of ‘leuk’, wel dat je, op welke  manier dan ook, er doorheen komt. En dat zal ook voor ons gelden!”

Ze worden samengesteld door De Gele Bus; Nicoline Swen en Helene Westerik in samenwerking met verschillende geloofsgemeenschappen in Oost- en Noord Nederland, veelal lid van Vrijzinnigen Nederland. Hebt u ook een bijdrage of een vraag/opmerking? Mail naar:  degelebus@swen.nu

U kunt ze lezen via de volgende link: 

 

Vrijbrief 1, 27 maart 2020

Vrijbrief 2, 10 april 2020

Vrijbrief 3, 24 april 2020

Vrijbrief 4, 8 mei 2020 

VRIJBRIEF 5, 22 mei 2020

Vrijbrief 6, 5 juni 2020

Vrijbrief 7, 19 juni 2020

VRIJBRIEF 8, 3 juli 2020

VRIJBRIEF 9, 1 augustus 2018

VRIJBRIEF 10, 4 september 2020

VRIJBRIEF 11, 18 september 2020 

VRIJBRIEF 12, 2 oktober 2020

VRIJBRIEF 13, 16 oktober 2020

VRIJBRIEF 14, 30 oktober 2020

VRIJBRIEF 15, 21 november 2020

VRIJBRIEF 16, 11 december 2020

VRIJBRIEF 17, 23 december 2020

VRIJBRIEF 18, 11 januari 2021

VRIJBRIEF 19, 22 januari 2021

VRIJBRIEF 20, 5 februari 2021

VRIJBRIEF 21, 19 februari 2021

VRIJBRIEF 22, 6 maart 2021

VRIJBRIEF 23, 24 maart 2021

VRIJBRIEF 24, 2 april 2021

VRIJBRIEF 25, 16 april 2021

VRIJBRIEF 26, 30 april 2021

VRIJBRIEF 27, 14 mei 2021

VRIJBRIEF 28, 2 juni 2021

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel


De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal
e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres
Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal
secr.aanderegge@gmail.com


Statuten
In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:
2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen. Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.


Beleid
De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:


– het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
– het verlenen van pastorale zorg
– het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt
goedgekeurd door de ledenvergadering
– het laten verschijnen van een ledenblad
– het beheren van een website


Bestuur
Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:
voorzitter De heer H. Eijgelaar
secretaris De heer M.J. Keizer
penningmeester De heer G. van den Brink
lid De heer M. Brinksma
lid Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen
lid Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk


Voorganger
Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 3 uur per week.
Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden,


Vergoedingen
Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

 

Uitgeoefende activiteiten in 2022
– het houden van bestuursvergaderingen
– het houden van een ledenvergadering
– het organiseren van bijeenkomsten
– het organiseren van een lezing door Monic Slingerland (redactuer dagblad Trouw)
over: ”Fietsen met God”
– het uitgeven van digitale brieven (z.g Vrijbrieven en Reisbrieven) in samenwerking
met Vrijzinnigen Oost Twente.
– het verzorgen van pastoraat
– het uitgeven van een ledenblad
– het beheren van een website
– het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Baten en Lasten 2022