bijgewerkt op donderdag 15 april 2021

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

Binnenstebuiten: Pasen 2021

Misschien kent u het Tv-programa Binnenstebuiten; een programma over huizen, tuinen en voedsel. Over plekken waar mensen wonen dus, waarmee ze zich voeden, en waar ze buiten kunnen zijn. Ik kijk er af en toe naar, voor de ontspanning. De verhalen van mensen vind ik mooi, maar ook de aandacht voor duurzaamheid en de zorg voor de natuur.

Binnenstebuiten – een mooi woord.

Lang waren we binnen, door corona en de winter. Langzaam kunnen we weer wat meer naar buiten. Ik vind het ook een mooi woord als het gaat om Pasen.

Van oudsher die veertig dagen van stilte en soberheid, die midden in de winter beginnen en eindigen als de lente aan de deuren klopt. Als we weer naar buiten gaan. Weet u het nog; dat lied: ‘kom mee naar buiten allemaal, dan zoeken wij de wielewaal’!

Sommigen van ons zijn letterlijk al heel lang binnenshuis. Maar het kan ook figuurlijk; ‘binnenshuis zijn’. Als je je teruggetrokken hebt in je schulp. Omdat er geen verbinding meer is met de wereld om je heen. Omdat je teveel aan je eigen zorgen of verdriet hebt.

Of omdat je ergens bang voor bent. Wat kan het dan moeilijk zijn om weer naar buiten te gaan. Om je hart te luchten; om je te openen voor andere gedachten.

Soms hebben we ook ons gevoel opgesloten, diep van binnen.

Gevoel voor onszelf, maar ook voor elkaar.

De afgelopen weken in de aanloop naar de verkiezingen is er gegooid met woorden als bagger. Niet alleen vanwege politieke standpunten, maar ook vanwege iemands gender. Wat ik nu zo graag had gezien is dit: ‘alle politici op één foto – naast en om elkaar heen, met één  boodschap: niemand van ons is meer of minder, om welke reden dan ook’.

Ik heb het niet gezien. Hoe staat het met ons gevoel voor een ander als medemens, ook als deze andere standpunten heeft?

Hoe staat het met onze verontwaardiging als er met woorden als bagger wordt gegooid?

Velen van ons hebben geleerd: ‘schelden doet geen pijn’, maar dat is volgens mij niet waar. Woorden hebben wel degelijk kracht en invloed, positief en negatief. Je mag zeggen wat je wilt, ja zeker, maar er is een grens als je iemand om diens identiteit schaadt. Als je iemand daardoor van buiten naar binnen duwt.

Ik denk dat het makkelijker wordt om van binnen naar buiten te gaan, om uit je schulp te komen, als er mensen met je mee de drempel over gaan. Pasen 2021 staat voor mij in dat teken: van binnen naar buiten gaan, en elkaar daarbij helpen.

Hartelijke groet, Helene Westerik

Op Paasmorgen waren we in kleine groepjes bij elkaar om Pasen te vieren; het Licht in jezelf én in de ander. Na het laatste groepje brandden er 23 lichtjes om dat licht zichtbaar te maken. Te midden van de bloemen van nieuw leven. Zó kunnen we weer verder!

Lieve mensen,

We gaan stap voor stap de dingen weer opbouwen. Te beginnen met Pasen, 4 april. In kleine groepjes gaan we vieren dat er na een lange donkere tunnel echt weer licht is. Dat er na vallen ook altijd weer opstaan is. En dat opstaan in dit verband ook betekent dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dat we van binnen weer naar buiten kunnen. Dus: als je het zelf veilig vindt om te komen, geef je dan op bij Gerda Wiggerink.

Net als vorig jaar met Pinksteren zullen er groepjes van maximaal 6 mensen zijn, zitten we bij de tafel, wel op afstand, maar toch in een kring. In de ochtend zullen er drie groepjes zijn, en als het nodig is, gaan we in de middag (vanaf 14.00 uur) verder.

De gedachtenisdienst die op 31 december jl. niet door kon gaan, plannen we voorlopig op woensdag 28 april om 19.00 uur.

Het zal geen gedachtenisdienst zijn ‘zoals anders’; dat kan ook niet, omdat we die altijd koppelen aan oudjaar. Hoe of wat weet ik nog niet precies, maar het zal een bijeenkomst zijn waarin we de namen noemen van hen die in 2020 overleden, met aandacht voor de bijzonderheden van dat jaar.

Afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment en het aantal familieleden dat zal komen, is een ieder welkom.

Graag opgeven bij Berty Bruggink.

Afhankelijk van de situatie op dat moment, zal er op 2 mei een gewone dienst zijn, met aandacht voor de dagen van 4 & 5 mei.

Hartelijke groet,

Helene Westerik


Bijeenkomsten:

Agenda

Volg ons ook op Facebook 

Voor meer info zie ook “Onze Band”: Onze band no 2 in kleur 

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl
 • Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl
 • Penningmeester: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Asserstraat 9, 9411 LH Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com
  Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40
 • 2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849, email: gerda@wiggerink.nl
 • Bestuurslid: vacant
 • Overige adressen van onze afdeling:

 • Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,
  email: h.h.westerik@outlook.com
 • Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl
 • Gebouw:

  Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres)