is bijgewerkt op woensdag 15 juni 2022

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Midden-Drenthe

 

Bijeenkomst op zondagmorgen 3 juli, 10.00 uur

Voorganger is Helene Westerik, het orgel wordt bespeeld door Marjan Doornbos

 

Over verwondering gesproken……

Over verwondering gesproken staat gepland voor woensdag 22 juni om 14.30 uur en woensdag 10 augustus om 14.30 uur. Tot dan!

Voor meer info, bel Helene Westerik, 06-43167139, email 

Gedicht

 

 

Heilige oorlog?

Poetin zou een heilige of religieuze oorlog voeren. Hij wil de spirituele ziel van zijn rijk terug. Het hoofd van de Russisch-Orthodoxe kerk gaat daarin met hem mee. Vele andere Russische kerkleiders gelukkig niet. Religie als argument voor of wapen in een oorlog. God als stem om je medemens te verjagen of kapot te maken. Trap er niet in.  Ook om die reden is het mooi dat de kerken in Nederland, ongeacht herkomst of kleurtje, met elkaar samenwerken om de nood in de Oekraïne op te vangen. Je niet laten voorstaan op ‘jouw kerk, of jouw geloof’ – maar je laten leiden door die paar universele woorden: Heb Lief en Laat Leven.

Hulp aan Oekraïne

Wil je weer een pakket(je) brengen, dat kan dan ingeleverd worden bij de RK Kerk in Beilen, of bij Helene Westerik. Graag alleen maar de spullen brengen die gevraagd worden
De belangrijkste spullen zijn slaapzakken (dekens), slaapmatten en luchtbedjes, babyvoeding (melkpoeder), luiers, billendoekjes, paracetamol, kinderzetpillen, verband, pleisters, maandverband, (resten van) kraampakketten, tandenborstels en tandpasta.
GEEN KLEDING.
Voor de volledige lijst kun je kijken op:

 

Oekraïne 

We ontsteken drie kaarsen; als teken van Compassie, Liefde & Rechtvaardigheid.
Om ons eraan te herinneren dat geen enkele daad ons ervan kan weerhouden om die pijlers voor ogen te houden en te proberen daarnaar te handelen.

Stofstappers

Stofstappers, aan dat woord dacht ik, toen ik me realiseerde hoe droog het is. In ons huisje aan het veld is dat goed merkbaar. Toen de boer de grond bewerkte, werd de machine bijna aan het zicht onttrokken door het zwarte stof. Het heeft iets verontrustends, en het doet mij eens te meer het belang van water beseffen. We hebben een regenton, waaruit ik het water tap om met mondjesmaat de planten water te geven. Met mondjesmaat, om te proberen hen te laten wennen aan droogte. Als ik de wasdroger gebruik, gaat ook dat water de ton in.

Terug naar het woord stofstappers: dat is de benaming voor de mensen in een (kinder)bijbel die geschreven is vanuit dieren. Ik vind het briljant gevonden. Want uit stof is een mens geboren, en tot stof zal een mens terugkeren. En in die tussenliggende periode zetten we onze stappen. Sommige van ons zetten hun stappen in een kleine, vaste omgeving, anderen zetten hun stappen op diverse plekken. Zo kan je tegenwoordig ook je ecologische voetafdruk bepalen: welke impact heeft jouw gedrag op het milieu. In mijn geval is die regenton een goed idee, maar die wasdroger natuurlijk minder.

 

Op niet zo’n grote afstand is een oorlog gaande, waardoor mensen op een andere manier door het stof stappen. Omdat ze geen huis meer hebben, omdat ze op de vlucht zijn. Omdat ze de weg kwijt zijn. Omdat er op sommige plekken geen (drink)water meer is. Ze worden opgevangen, ook in Nederland. Dat gaat van harte, maar hoe langer het duurt, hoe meer er zichtbaar wordt aan verschillen, aan anders doen en denken. En dan valt het niet altijd mee.

 

Hoe te leven? Waar ligt je verantwoordelijkheid? Waar kan je verantwoordelijkheid nemen? Allemaal vragen die horen bij het menszijn. Je kunt denken: ‘de wereld is mij te ingewikkeld, of de problemen zijn voor mij te ingewikkeld’. Je kunt ook denken: zolang ik op de aarde ben, doen mijn ‘zijn’ en mijn handelen ertoe.

 

We moeten leven met de tijd, zo zei ooit een joodse rabbi. Zijn leerlingen, die vol verwachting bij hem aangeschoven waren, reageerden verbaasd. Hoezo? Wij geloven toch dat Gods woord eeuwig is, dat bepaalde dingen niet veranderen, dat waarden en principes blijvend zijn? Wat de rabbi bedoelde is dat we deel uit maken van de natuur en haar ritme, maar ook van de geschiedenis. En dat we in die geschiedenis nieuwe hoofdstukken van het grote verhaal schrijven. In deze tijd, maar wel vanuit de waarden en principes die aan de mensheid ten grondslag liggen.

 

Zorg voor de vreemdeling, en voor de vissen in de zee, de vogels in de lucht en de kruipende dieren. Zomaar twee waarden uit dat grote verhaal. Nou ja, niet ‘zomaar’….

 

En wat het mooie is van dit hele verhaal?! Dat het ons ook uitnodigt om te léven!

 

Hartelijke groet, Helene Westerik

 

Volg ons ook op Facebook 

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Dhr. Wietze de Boer, Rijksweg 207, 9423 PE Hoogersmilde, tel. 0592-459822, email: de.bo20@hetnet.nl
 • Secretaris: Mevr. Berty Bruggink-Haaijer, Kerklaan 38, 9422 ED Smilde,  tel. 0592-414536, of 06-20431335, email: janbruggink@hetnet.nl
 • Penningmeester: Mevr. Reina Limburg-Schuring, Prins Bernhardstraat 10, 9411 KH Beilen, tel.0593-523757, e-mail: grlimburg@gmail.com
  Banknummer : NL34 RABO 0306 5001 40
 • 2e Penningmeester: Mevr. Gerda Wiggerink-Wolbers, Perkstraat 5, 9411 PK Beilen, tel. 0593-526889, of 06-13727849, email: gerda@wiggerink.nl
 • Bestuurslid: vacant
 • Overige adressen van onze afdeling:

 • Voorganger: mevr. Helene Westerik-Lammers, Van Stolberglaan 49, 7681 GB Vroomshoop, tel. 06-43167139,
  email: h.h.westerik@outlook.com
 • Beheerder Website en Facebook: dhr. Wim Boer, Volmachtenstraat 1, 9414 AL Hooghalen, 0593-592045, email: wimboer@trinedmail.nl
 • Gebouw:

  Vrijzinnig Centrum “De Stroming”,  Weijerdstraat 9, Beilen (is geen postadres)