De Vlam

Afdeling in de schijnwerper: De Vlam Rhenen

De Vlam

Op 29 september 1916 werd door enkele ‘Heeren’ in een achterzaaltje de “Vrijzinnig Godsdienstige Kring te Rhenen” opgericht. Dat is nu honderd jaar geleden.  Om dit te gedenken is een fraai jubileumboek samengesteld. Te lezen valt hoe we de eerste halve eeuw hebben rondgezworven, verstoord door de oorlog die Rhenen zo heeft getroffen. Ten slotte kon in 1968 ons huidige eigen gebouw worden betrokken. Na enige naamswijzigingen heten we nu “De Vlam”, evenals ons gebouw.

Vrijzinnig en betrokken

“Vrijzinnig”  wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven. Daarbij laten we ons graag inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Als vereniging vormen we een gemeenschap met de blik naar buiten gericht. Graag werken we samen met andere personen en organisaties in en om Rhenen. Het liefst zien wij De Vlam als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

De Vlam

Wat biedt De Vlam?

Het programma van De Vlam omvat enkele pijlers. Op zondagochtend is er een viering, een lezing of bezinningsbijeenkomst. De eerste dinsdag van de maand is filmavond. In het voorjaar wordt een cursus gehouden met de gezamenlijke afdelingen uit de regio. Naast  wisselende exposities in de bovenzaal wordt aandacht aan kunst besteed door tentoonstellingen te bezoeken. De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en meeleeft. Pastorale zorg kan worden verleend door een voorganger.

Meer informatie

Naam afdeling:   De Vlam  Vrijzinnigen Rhenen
Adres gebouw:   Beukenlaan2, 3911XK  Rhenen
Contactpersoon: mw. P.H. van der Zee-Schlebaum tel. 0488-441160
Email:                   pien@zeetronic.nl
Website:              www.devlamrhenen.nl
Facebook:            www.facebook.com/devlamrhenen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *