Compassieprijs 2018 tegen discriminatie en polarisatie

Gezocht: religies geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving

Compassie prijs
Ken je mensen die zich binnen onze maatschappij op bovengenoemde terreinen inzetten voor anderen? Dan kun je hen, maar ook jouw eigen initiatief voordragen voor de Nederlandse Compassieprijs 2018.

Op 29 november reikt Karen Armstrong de prijs uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geloven in compassie
Het thema van de Nederlandse Compassieprijs 2018 is ‘Geloven in compassie’ en linkt naar het gedachtengoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in
2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel
‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt. De Gulden Regel is de praktische vertaling van
‘compassie’; de drijfveer om ons in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep behoren.

In de actualiteit komt het gewelddadige aspect van religies sterk naar voren. Maar dat is niet het
hele verhaal. Wereldwijd zetten mensen, juist vanuit hun religieuze overtuiging, zich in voor anderen en voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Zij helpen, redden, verbinden, protesteren, bouwen, inspireren en zorgen om de wereld een beetje mooier te maken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun projecten verdienen en worden ze een
inspiratiebron voor anderen.

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit Amsterdam
In 2017 kreeg Karen Armstrong als religieuze bruggenbouwer in tijden van sociaal-culturele en religieuze polarisatie op voordracht van de faculteit religie en theologie een eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Net als Armstrong met haar handvest voor compassie stimuleert ook de VU de dialoog tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen om zo de positieve krachten te ontdekken en te bevorderen en op die manier polarisatie in de samenleving tegen te gaan.

Over de Compassieprijs
De jaarlijkse uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs vindt plaats sinds 2011. De Stichting Handvest voor Compassie Nederland organiseert de uitreiking met elk jaar weer een ander thema. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. In
2018 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Compassieprijs 2018 wordt op donderdag 29 november uitgereikt door Karen Armstrong op de Vrije Universiteit Amsterdam.

De nominatieperiode loopt van 27 augustus t/m 24 oktober 2018.
Vanaf 25 augustus is meer informatie en het benodigde nominatieformulier te vinden op:
www.handvestvoorcompassie.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *