Op 28 januari 2015 besloot de ledenvergadering unaniem tot opheffing van de afdeling Elburg. Door de sterke daling van het aantal leden en begunstigers was de vereniging niet meer voldoende levensvatbaar.

Sinds de oprichting op 3 september 1942 heeft de NPB-Elburg een niet te onderschatten functie gehad voor velen die de vrijzinnigheid beleefden als een zegen.

De laatste dienst is gehouden op 1 februari en op 22 maart werd met een gemeenschappelijke maaltijd afscheid genomen. Wel met weemoed, maar ook met grote dankbaarheid voor dat wat was en met elkaar kon worden gedeeld. Het was een heel goede tijd. Inmiddels had ook de formele ontbinding plaats door inschrijving van de opheffing in het Handelsregister per 1 juli 2015.

Helen Vane en Piet Crucq, vereffenaars

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Elburg

Financiële eindverantwoording 2015

Inkomsten                                                                                                             

Beginsaldi                                  10.372,29

Contributies                                  700,00

Collectes                                      246,00

Rente                                           167,48

Totaal                                      11.485,77

Uitgaven

 Pastoraat                                      500,00

Gastvoorgangers                          445,00

Uitgekeerde opbrengst collectes    246,00

Landelijke afdracht                        855,00

Zaalhuur                                         76,35

Consumpties                                106,65

Bestuurskosten                               44,00

Oog-nieuws                                    57,00

Diversen                                       286,42

Uitgaven ivm opheffing

Afscheidsmaaltijd + attenties          607,00

Stichting Klim-op                        2.000,00

Voorschot eindafrekening

Landelijke organisatie                 5.000,00

Eindsaldo                                  1.262,35

Totaal                                      11.485,77

Specificatie Diversen                                                 

Nieuwjaarsbijeenkomst                   65,00

Bankkosten                                    73,10

Verzekering Inventaris                     48,66

Website                                          75,00

Reiniging kleden                             26,00

Verrekening verschil, negatief            1,34

286,42

Elburg,  9 mei 2015

Jaarverslag 2014

 Bestuur

Het bestuur van onze afdeling bestond in 2014 uit:

Rien Ipenburg voorzitter (afgetreden per 11 december), Helen Vane secretaris, Evert Boerhave (afgetreden 3 maart 2014), Piet Crucq (aangetreden per 3 maart 2014) penningmeester.

Het bestuur kwam 7 x bijeen en onderhield tussendoor zeer regelmatig contact per e-mail of per telefoon.

Pastoraal werker Arie van Oostveen was regelmatig aanwezig bij de vergaderingen.

Pastoraal werker

De heer Arie van Oostveen legde bezoeken af bij leden en begunstigers.

Aantal leden

Op 31-12-2014 telde onze afdeling: 12 leden, 10 begunstigers, 1 vriend, totaal 23.

Opzeggingen leden/begunstigers: de heer en mevrouw E. en M. de Haan-Bastiaans, de heer en mevrouw E.A. en G.G. Boerhave-Smit, mevrouw J.D. Essers-ten Berge, de heer en mevrouw H. en J. van der Bij-Bonzet, de heer en mevrouw M.H. en A. Ipenburg-Samsom, de heer en mevrouw J.A. en H. Mönch-Hendrikse, de heer en mevrouw Elzinga-Overbeeke, mevrouw C. Sloet van Oldruitenborgh (Rambonnet), mevrouw T. Erdtsieck.

Overleden: mr. M.W. Overbeeke, de heer J.P.M. Minderhoud, mevrouw G. de Boer-Boschman.

Algemene ledenvergadering:

De Algemene Ledenvergadering vond plaats op 3 maart 2014 en werd bezocht door 16 leden en begunstigers.

De (extra) Algemene Ledenvergadering vond plaats op 10 november 2014 en werd bezocht door 12 leden en begunstigers.

Bijeenkomsten

Er zijn in 2014 22 bijeenkomsten geweest.

Bijeenkomsten met een bijzonder karakter:

Nieuwjaarsborrel, Paasbrunch, Buitendag, Lezing (2x), Agapèviering, Herdenking overledenen.

Voorgangers:

Mw. E. Bast-Fokkema (1x), mw.ds. F. Bonda (1x), drs. L.C. Bulens (1x), mw.ds. N.M. Da Costa (1x), mw. F. Dijk (1x), mw. M.G. Fernhout (1x), rev.dr. J.B. le Grand (1x), dr. C.J. den Heijer (1x), mw. W.I.J. Horst (1x), drs. B.J. Ipenburg (1x), ds. J. Koornstra (1x), mevr.drs. J. Krijnen (2x), mw. L. van Laar (1x), mevr.drs. A.S. Manneke (1x), prof,dr. A. van der Meiden (1x), dr. R.M. Nepveu (1x), ds. T.R. Scholte (1x), mevr. Th. Verspui (1x).

De bijeenkomsten werden door René van der Gaag begeleid met orgelspel.

De cd-muziek werd uitgezocht door de voorgangers en afgespeeld door Rien Ipenburg en Arie van Oostveen.

De kosterdiensten werden uitgevoerd door:

Evert Boerhave, Bram en Ludy van Nes, Helen Vane, Piet Crucq, Jim en Herma Mönch,

Diet en Wim Roorda.

Bram en Ludy van Nes coördineerden de kosterdiensten.

Jim Mönch belde de gastvoorgangers en onderhield het contact met de voorgangers.

Gesprekskring

In 2013-2014 werd de gesprekskring geleid door Hero van der Bij.

In het najaar 2014 werd de gesprekskring opnieuw gestart maar nu staat centraal het boek ‘Geloof in de Wetenschap’.

Plaats van samenkomst was het Grandcafé in de Nuwenspete in Nunspeet.

De gespreksgroep kwam 3 keer bijeen. De laatste (onderling overeengekomen) bijeenkomst was op 12 januari 2015.

Aantal deelnemers seizoen 2013-2014: 11.

OOG

Het OOG verscheen 1 x. De redactie werd gevormd door Helen Vane, Rien Ipenburg en Jim Mönch.

De OOGnieuwsbrief verscheen nog aan het eind van het jaar.

Website

Het websitebeheer is in handen van Diederik Mönch, de website werd van invulling voorzien door Jim Mönch, Rien Ipenburg en Helen Vane.

Wandelen met Jim:

Vanaf maart 2014 tot de zomer zijn de wandelingen georganiseerd door Jim Mönch. Na de zomer is Jim Mönch verder gegaan met de organisatie van de wandelingen onder de naam ‘Wandelen met Jim”.

De volledige verslagen van de wandelingen zijn te lezen op onze website: www.NPB-Elburg.nl, er is de mogelijkheid om een “link” aan te vragen voor het bekijken van de fotoreportages.

Voortbestaan Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Elburg

Najaar 2014 is een zeer roerige periode geweest, waarin veel leden en begunstigers hun lidmaatschap/begunstigerschap opzegden.

Dit was mede het gevolg van een verschil van opvattingen in het bestuur en de daarop volgende opzegging van het lidmaatschap en het voorzitterschap door M.H. van Ipenburg.

Zwolle, 26 januari 2015

Helen Vane, secretaris

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Elburg  Jaarcijfers 2014/ Begroting 2015

 Inkomsten                            begroting 2014            resultaat 2014                           begroting 2015

 

Contributies/giften                      5.000,00                      4.611,50                                    200,00

Collectes                                   1.100,00                     1.033,00                                     250,00

NPB Zwolle, subsidie                 1.500,00                     1.500,00

Rente                                           200,00                       146,42

Nadelig saldo                             1.520,00                     1.631,28                                   2.465,00

Totaal                                        9.320,00                     8.922,20                                      2.915,00

Uitgaven

Pastoraat                                   1.875,00                     1.475,00                                      500,00

Gastvoorgangers                       2.800,00                     3.262,00                                      450,00

Landelijke afdracht                     1.245,00                     1.245,00                                      855,00

Zaalhuur                                       350,00                        415,85                                       80,00

Consumpties                                800,00                        762,30                                        80,00

Stichting Klim-op e.a.                    150,00                                                                       250,00

Bestuurskosten                             400,00                        132,00                                       100,00

Oog                                             700,00                        616,00

Diversen                                    1.000,00                     1.014,05                                       600,00

Totaal                                        9.320,00                     8.922,20                                    2.915,00

Vermogen per 31 december 2014

Vermogen per 1 jan 2014         12.699,99             ASN bank                                           9.827,22

Nadelig saldo                              1.631,28             ING en Rabobank                               545,07

Vermogen 31 dec 2014            11.068,71             nog te ontvangen rente                           146,42

nog te ontvangen bijdragen            550,00                                                                                                                                                                               11.068,71

Specificatie Diversen                                                 

Nieuwjaarsbijeenkomst                   177,00

Buitendag                                       91,40

Paasontbijt en agape                   75,50

Bankkosten                                  114,77

Verzekering Inventaris               48,38

Attenties                                         91,00

Website                                          200,00

Lidmaatschap ‘t Huiken               20,00

Rouwadvertenties                         196,00

 

1.014,05

Elburg,   19 januari 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *