Vrijzinnigheid en humanisme

Hoe vrij is de vrije markt?

Een vijfdaagse zomerweek bij de Internationale school voor Wijsbegeerte in de zomer van 2017.

Filosoferen over vrijzinnigheid en humanisme in een neoliberale wereld

De neoliberale politiek koestert een heilig geloof in de vrije markt. Levensbeschouwing, cultuur en zingeving verdwijnen daarmee meer en meer van de publieke agenda. De samenleving wordt gezien als een markt waar mensen human resources zijn: ze werken en consumeren en dragen zo bij aan groei en rendement. Culturele en religieuze tradities, kunst, literatuur en verbeelding? Daar gaat de politiek niet meer over, dat doe je maar in je privé-tijd… Culturele verschillen staan de vrije ontplooiing van de markt alleen maar in de weg.

Culturele ontworteling

De kritiek op deze economisering van het leven neemt toe, in het publieke debat en in de politiek, maar vooral in de filosofie. Zo meent de Franse denker Olivier Roy – thans volop aanwezig in de discussies over religieus terrorisme – dat het neoliberalisme tot culturele ontworteling leidt, die op haar beurt weer de radicalisering van moslim-jongeren in de hand werkt.

Rode draad

Laurens ten Kate bestudeert met u in deze gloednieuwe zomerweek de diverse filosofische visies op neoliberalisme, pro en contra. De rode draad die we volgen is een zoektocht naar een nieuw begrip van vrijheid, in gesprek met de rijke filosofische tradities die al sinds de Oudheid over vrijheid nadenken. We zullen tevens ontdekken dat twee moderne stromingen op de levensbeschouwelijke landkaart van Nederland, de vrijzinnig-religieuzen en de humanisten, pioniers waren en zijn in deze zoektocht naar een andere vrijheid.

Basistekst van de zomerweek is Ten Kates recente boekje De vreemde vrijheid.

Docent

Laurens ten Kate is filosoof en religiewetenschapper. Hij werkt aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme is. Zijn leerstoel is het initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). In 2016 verscheen zijn boek De vreemde vrijheid. Op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Amsterdam: Sjibbolet 2015).

Meer informatie en aanmelding

Datum: 9 – 13 augustus 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur – zondag 13.00 einde met afsluitende lunch
www.isvw.nl

Leerstoel vrijzinnige religiositeit en Humanisme

 

1 antwoord
  1. Piet Visscher 1925
    Piet Visscher 1925 zegt:

    De dreiging van klimaat, armoede, uitputting grondstoffen, vervuiling van milieu, terugval in wij-zij denken, angst voor het andere enz. zullen steeds meer en steeds sterkere krachten oproepen die de balans in de ontwikkeling van de mensheid zullen herstellen.
    Een stlle revolutie is m.i. al aantoonbaar gaande!

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *