Klimaatdepressie

Inspiratie uit traditie

Veel jongeren zien klimaatverandering als het grootste probleem van de nabije toekomst. Vaak gaat dat gepaard met moedeloosheid omdat ze eigenlijk niet (meer) geloven dat het nog goedkomt. Die treurigheid raakt me. Vanuit die gedachte verzamel ik nieuwe gezichtspunten over mens en natuur afkomstig van de ’rand’ van de joods-christelijke traditie. Ik denk namelijk dat ingebed zijn in een oude traditie (vrijzinnig christelijk, c.q humanistisch of andere), voor jongeren een medicijn tegen die moedeloosheid kan zijn. Je startpunt is dan namelijk niet de huidge ongerustheid over de toekomst die je zwak en treurig maken. Nee, je baseert je in een oude succesvolle traditie die je inspiratie en blijheid geven!

Vegetarisme

Bijvoorbeeld; het minderen met het eten van vlees wordt tegenwoordig aanbevolen omdat het water en voedingsmiddelen uitspaart. Ook helpt het bij het verkleinen van de stikstofuitstoot. Valt vanuit onze oude traditie iets over vegetarisme te zeggen? In de Joodse herderscultuur was het eten van vlees, vooral geiten of schapenvlees natuurlijk gangbaar. Hoewel het uiteraard wel om de zogenaamd ‘reine dieren’ moest gaan. Ook het offeren van dieren in de tempel was onderdeel van de Joodse gebruiken.

De Essenen

Maar er is ook een andere richting met ‘heel oude papieren’. Bij de Esseense gemeenschappen die rond de Dode Zee woonden, was vlees eten niet gewoon. Oude teksten vertellen dat men in hun kring meende dat de oorspronkelijke mens bedoeld was om zich met planten, gewassen, kruiden en vruchten te voeden. Ook melkproducten en honing waren toegestaan maar vlees werd juist afgeraden. Het eten van ‘iets dat dood was’, zou een mens geen goed doen. Naast de mensen die vlees aten, was er dus een andere Joodse groepering die, ofwel tijdelijk ofwel blijvend, van het eten van vlees afzag. Vegetarisme is dus geen nieuw idee voor het joods-christelijke denken. In onze tijd zijn we al goed op weg om alternatieven voor vlees, het zogenaamde ‘kunstvlees’, te ontwikkelen. Zo kan men er voor kiezen om door minder vlees te eten een bijdrage aan een groenere wereld te geven.

Katrijne Bezemer
voorganger in Voorburg en Zuid-Kennemerland

Meer blogs …

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *