Midden Drenthe ANBI

 

Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB

afdeling Midden Drenthe

 

De officiële naam zoals in de statuten vermeld en indien van toepassing,

de naam waaronder de afdeling bekend staat, bijv. Woudkapel

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 816392183  

Alle organisaties die ingeschreven staan bij de KvK hebben een dergelijk nummer toegewezen gekregen. Het staat vermeld op het uittreksel van de KvK

Het post- of bezoekadres van de afdeling secretariaat: Kerklaan 38, 9422 ED Smilde, email: janbruggink@hetnet.nl

gebouw: Weijerdstraat 9, Beilen.

Doorgaans het adres en e-mail van de secretaris van de afdeling, indien de afdeling over een eigen gebouw beschikt, ook dit vermelden
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB is een vereniging van mensen, die steeds opnieuw vorm willen geven aan hun geloof.

een plaats voor een wederzijdse open houding in bezinning en viering; begeleiding, individueel en in groepsverband, bij de zoektocht naar zingeving; nabijheid op belangrijke levensmomenten; stimulansen tot een oecumene van religies.

Deze staat doorgaans in art 2. van de statuten, vermeld ook op welke manier de afdeling de doelstelling verwezenlijkt, bijv. houden van lezingen, kerkdiensten etc.
De hoofdlijnen van het beleidsplan

De leden betalen contributie, die volledig opgaat aan de instandhouding van de gemeenschap. Het aanwezige vermogen wordt aangewend om de kosten die niet uit de contributie kunnen worden voldaan, te voldoen.

De contributie bedraagt €110,– per lid per jaar.

Als de afdeling over een beleidsplan beschikt kunnen de volgende gegevens vermeld worden:

–     het werk dat de afdeling doet

–      de manier waarop de afdeling geld werft (contributie, vrijwillige bijdrage)

–     het beheer van het vermogen

(indien van toepassing)

–      besteding van het vermogen van de instelling (eveneens indien van toepassing)

Het bestuur bestaat uit:

Penningmeester

Secretaris Notulist Lid

Dus het aantal en de functie van de leden

in het bestuur: voorzitter, penningmeester,

secretaris en aantal algemeen leden. NB: namen en adresgegevens van de bestuursleden hoeven niet vermeld te worden

Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen

een vergoeding voor gemaakte kosten.

Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen

een vergoeding voor gemaakte kosten

(indien van toepassing)

Vrijwilligers ontvangen een vergoeding cf de normen van de belastingdienst (indien van toepassing)

De NPB heeft een Centrale Regeling voor

voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd wordt.

De voorganger doet het voorgangerswerk

(bezoek/begeleidingswerk; vieringen; uitvaarten; gespreksgroepen; overige bijeenkomsten), daarbij zo veel mogelijk ondersteund door het bestuur en de commissies, die tevens eigen activiteiten organiseren (lezingen, films, museumbezoek, samen eten, andere vormen van zondags vieren, dagje uit etc.).

 

.

(De hoofdlijnen uit) het meest recente

jaarverslag. Personalia hoeven niet vermeld te worden

 

Een financiële verantwoording

Balans is er

Staat van baten en lasten is er.

 

–     balans (mag maar hoeft niet)

–     de staat van baten en lasten (moet)

–     een toelichting (moet).

 

Deze moet binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar gepubliceerd worden voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december. Als de afdeling een kalenderjaar als boekjaar aanhoudt, moet nu de verantwoording over het afgelopen jaar

2013 gepubliceerd worden en uiterlijk 30 juni 2015 de verantwoording over 2014. Als het boekjaar loop van bijv. september tot september, moet de verantwoording over 2013-2014 uiterlijk gepubliceerd worden op 31 maart 2015.

20161115-Balans

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *