Volzin-schrijfwedstrijd

Schrijfwedstrijd Volzin: De waarheid zal ons bevrijden

Het maandblad Volzin organiseert voor de tiende maal een schrijfwedstrijd. ‘De waarheid zal ons bevrijden’ luidt het actuele en bijbelse thema. De opdracht luidt: Schrijf een spannend en persoonlijk  essay over de verhouding tussen waarheid en bevrijding, in de samenleving, in de politiek, in de religie of in uw persoonlijke leven. De winnende essays worden gepubliceerd in het eerste nummer van Volzin in 2018.

Kernovertuiging christendom

Het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd is ontleend aan het Evangelie van Johannes (8,33). Deze zin drukt een kernovertuiging van het christendom uit, waarbij ‘de waarheid’ in dit evangelie wel verstaan moet worden als ‘Christus’.

Maar geloven christenen anno 2017 dit nog wel?  Voor veel ongelovigen zal deze zin een gruwel zijn: zij zien een nauwe samenhang tussen het koesteren van een (exclusieve) waarheid en (religieuze) intolerantie. Maar dat geldt ook voor veel christenen die niet meer zo stevig in hun schoenen staan, dan wel ‘door de Verlichting zijn heengegaan’.

Waarheid

Er is trouwens nog een probleem met de gedachte dat mensen de Waarheid zouden kennen. De Bijbel wees er al op en de latere mystieke traditie in jodendom, christendom en islam herhaalt het: God is nooit geheel kenbaar. Vandaar ook het bijbelse beeldverbod.

In onze tijd beklemtoont de postmoderne filosofie dat het menselijke kennen onvolledig is en onvolkomen is. Maar verliest de waarheid, hoe bescheiden wellicht ook opgevat, daarmee ook haar bevrijdende kracht?

Persoonlijke component

Naast een maatschappelijke en religieuze kant zit er ook een persoonlijke component aan het inzicht dat ‘de waarheid ons zal bevrijden’. Dokters willen tegenover hun patiënten geen mooi weer spelen en menen dat het beter is de patiënt ‘de waarheid’ over zijn of haar ziekte te vertellen.

Ook psychotherapie is erop gericht dat de cliënt ‘de waarheid’ omtrent het eigen leven onder ogen ziet. In de acceptatie van de werkelijkheid ligt je redding, heet het. Maar dat kan natuurlijk wél pijnlijk zijn: want de waarheid accepteren zal ook inhouden dat je de mislukkingen in je leven moet accepteren.

Volzin schrijfwedstrijd

 

De opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd 2017 luidt: schrijf een pakkend essay over ‘de waarheid die ons bevrijdt’.

Voorwaarden

  • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
  • De bijdrage van maximaal 1600 woorden moet uiterlijk vrijdag 1 september binnen zijn.
  • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu
  • Voorzie uw bijdrage van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2017’; niet-digitale bijdragen neemt de jury niet in behandeling.
  • U verleent Volzin het recht van eerste publicatie van uw ingezonden bijdrage in het magazine en/of op de website www.volzin.nu
  • Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Uw bijdrage

  • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema
  • is origineel van inhoud en invalshoek
  • is helder van stijl en toegankelijk geschreven

Prijzen en publicatie

Een deskundige jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. Voorzitter is Janneke Stegeman, Theoloog des Vaderlands en columnist van Volzin. De andere juryleden zijn: Hanke Helms, Jan van Hooydonk, Jan Offringa, David Roelofs en Holkje van der Veer.

De uitslag wordt bekend gemaakt in het eerste nummer van de jaargang 2018 (5 januari 2018). Daarin verschijnen ook de winnende essays. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.

Bron:  Volzin

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *