symposium over bekeringsverhalen

Symposium over bekeringsverhalen vluchtelingen

Op vrijdag 15 januari 2016 organiseert het Centrum voor Religie en Recht een symposium over bekeringsverhalen van vluchtelingen. De laatste jaren is er een aanzienlijk aantal gerechtelijke uitspraken gedaan in asielprocedures, waarbij de vreemdeling stelde vervolging te vrezen in het land van herkomst vanwege bekering tot het christendom. De beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering is onderwerp van onderzoek én debat. Welke maatstaven en modellen zijn te gebruiken in het juridische proces? Hoe laten geloofsuitspraken zich toetsen?

Sprekers

Mevrouw Ineke Schuurman, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), zal vanuit de praktijk de huidige stand van zaken schetsen en de uitdagingen voor de toekomst schetsen. Prof. dr. Joke van Saane, godsdienstpsychologe, en prof. mr. Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, zullen vanuit respectievelijk een theologische en juridisch perspectief een bijdrage leveren aan het debat. Joke van Saane zal spreken over een wetenschappelijk verantwoord toetsingsmodel, dat gericht is op specifieke elementen die bij een bekering op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Hemme Battjes zal in zijn inleiding het beleid en de rechtspraak inzake bekeringen schetsen en een aantal omstreden kwesties benoemen. Prof. dr. Hijme Stoffels, godsdienstsocioloog, zal een kritische reflectie verzorgen.

Voor wie

Professionals, beleidsmakers, advocaten, juristen, predikanten, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.religie-recht.nl.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 januari 2016, 13.00-17.00 uur op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op de website www.religie-recht.nl treft u meer gedetailleerde informatie aan. Daarnaast kunt u met vragen en opmerkingen altijd bij ons terecht via info@religie-recht.nl of telefonisch via 020-5986620 (Faculteit Godgeleerdheid; vraag naar dr. C. (Leon) van den Broeke, directeur Centrum voor Religie en Recht).

Bron: VU

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *