Vrijzinnige fondsen

Vier vrijzinnige fondsen verder in één nieuwe stichting

Onlangs is opgericht de stichting De Vrijzinnige Fondsen. Deze nieuwe stichting is ontstaan uit een fusie van vier bestaande stichtingen: het Nicolette Bruining Fonds, het Fonds Iets voor Niets, het VCJC-Fonds en het Spelberg-Stokmans Fonds.

Deze vier fondsen werkten al nauw samen. Deze samenwerking krijgt nu ook financieel en juridisch een vaste vorm. Daardoor is een meer slagvaardige, meer efficiënte en vooral meer eigentijdse organisatie ontstaan. Een organisatie die nog beter dan voorheen in staat is om projecten, activiteiten, initiatieven en publicaties die een relatie hebben met de vrijzinnige protestantse traditie te ondersteunen.

Aanvragen tot ondersteuning worden beoordeeld door het bestuur van de stichting. Dit bestuur staat onder toezicht van een nieuw ingestelde Raad van Toezicht. Bij het beoordelen van aanvragen hanteert het bestuur een aantal criteria. Deze criteria en alle overige informatie over de stichting treft u aan op de website www.devrijzinnigefondsen.nl.

Vrijzinnige fondsen

Waarom een fusie?

De vier met de fusie opgeheven stichtingen kennen een rijke historie. Zo zijn de stichtingen het Nicolette Bruining Fonds en het Spelberg-Stokmans Fonds respectievelijk in 1956 en 1964 opgericht als laatste wil en met een aanzienlijk legaat van de naamgevers. Het Fonds Iets voor Niets is ooit ontstaan als donateursfonds en heeft zich met name gericht op jongeren tot 30 jaar. Het VCJC Fonds tenslotte is opgericht nadat de laatste activiteit van de VCJC ophield te bestaan. Behoudens kleine accentverschillen kwamen de doelstellingen van deze stichtingen volledig overeen. Daarnaast waren de fondsen financieel vergaand geïntegreerd: zo werden deze vier stichtingen door dezelfde personen bestuurd en werd het vermogen van de fondsen gecombineerd beheerd.

De fusie van de vier stichtingen geeft aan de gegroeide werkwijze vaste vorm en transparantie. Het bestuur verwacht door de fusie slagvaardiger en efficiënter te kunnen werken. De doelstelling van de stichting ‘De Vrijzinnige Fondsen’ sluit aan op de doelstellingen van de oude vier stichtingen: het verlenen van financiële ondersteuning aan sociale, culturele en religieuze projecten, activiteiten en/of initiatieven die een relatie hebben met de vrijzinnige protestante traditie, alsmede aan vrijzinnige protestantse instellingen en/of verenigingen of hun (rechts)opvolgers. Daarnaast ondersteunt de nieuwe stichting specifiek activiteiten die het verleden van de VCJC in stand houden.

Het is altijd mogelijk om de activiteiten van de stichting te ondersteunen met een legaat of een gift. Voor meer informatie over de stichting of het opnemen van contact kunt u terecht op de website www.devrijzinnigefondsen.nl.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Vrijzinnige Fondsen wordt gevormd door:  mevr. drs A. Hamburger voorzitter, mevr. mr.J.G. Bilijam secretaris, dhr. drs. H.W. Slis penningmeester, dhr. mr. R.M. Hensen en dhr. mr. W.J.V. Spek.

Bron: de Vrijzinnige Fondsen

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *