Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Woubrugge/Nieuwveen

KvK 40445534
RSIN 803817423

Sterrenkroos 15 2481CM Woubrugge, levien.scheele@planet.nl

Doel
Pastoraat, kerkdiensten, lezingen cultureel en maatschappelijk, ontmoetingsmomenten, oecumenische contacten.

Er is nu geen beleidsplan. Bovenstaande doelen worden gerealiseerd. De leden betalen contributie en vrijwillige bijdragen, er worden bijdragen gevraagd voor lezingen e.d. Er is momenteel geen vermogen.

Twee bestuursleden
1. Voorzitter – penningmeester , er is een financieel administrateur
2. Algemeen secretaris met name voor beleid en PR

De voorganger verzorgt het pastoraat en leidt enkele bijeenkomsten. Deze wordt betaald volgens de landelijke richtlijnen voor 2 uur per week.

Nieuwjaarsbijeenkomst, 6 kerkdiensten, 3 ontmoetingsbijeenkomsten, buitendag met kerkdienst en cultuur, 2 lezingen, film, betrokken bij pastoresoverleg, deelname aan dorpsleerhuis, actief in verzorgingstehuis Woudsoord.

Financiën

jaarrekening NPB Woubrugge 2018