30 januari: Conferentie voor vrijzinnige voorgangers

Deze conferentie is voor vrijzinnige voorgangers van Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten en het Apostolisch Genootschap.

Programma

09.30 uur Ontvangst
10.00 Plenaire bijeenkomst
12.30 Lunch
13.30 Workshops
15.00 Plenaire afsluiting
16.00 Borrel

Ontvangst en welkom door Wies Houweling

Plenaire bijeenkomst

Vrijzinnig, kun je daarvoor kiezen? door Laurens ten Kate

Vrijzinnig zijn, kun je daarvoor kiezen? Vrijzinnigheid heeft te maken met zin zoeken, en daarom hoort het bij de ‘menselijke conditie’ van onze tijd. Vrijzinnig zijn verbindt in onzekerheid. Vrijzinnigheid is ons ‘lot’. Onze tijd wordt dikwijls ook neoliberaal genoemd. De christelijke politiek staat niet meer in het centrum van de macht. Moeten vrijzinnigen daar blij mee zijn? Is de vrijheid waarvoor wij staan dezelfde als die van de vrije markt?

Vrijzinnigheid en verbinding door Manuela Kalsky

Tegen alle voorspellingen in is religie niet verdwenen. Sterker nog: religie is wereldwijd booming. Ook in het seculiere Nederland is er een verscheidenheid aan levensbeschouwingen, religies en spirituele stromingen De vraag is hoe we met de hieruit voortkomende verschillen moeten omgaan. Zijn we in staat diversiteit als verrijking te zien en vruchtbaar te maken? Hoe kunnen mensen met elkaar worden verbonden op zoek naar het goede leven voor allen? Welke rol hebben vrijzinnigen hierin?
www.manualakalsky.nl

De nieuwe mens door Robin Brouwer

In onze postmoderne samenleving zijn ideologie en waarheid taboe. Alles moet toegesneden zijn op de wens van de consument. Hoe gaan wij hier in religie mee om? Durven wij nog te komen met een waarheid en ideaal dat hierop een antwoord kan zijn? Kunnen wij ons nog verbinden aan dat wat het individuele overstijgt.
www.robinbrouwercollective.nl

Lunch

Workshops: ontmoeting en verdieping

Bij inschrijving wordt iedereen voor het middagprogramma ingedeeld in een workshop. Deze zijn pluriform samengesteld zodat er de gelegenheid is kennis te maken met voorgangers van andere organisaties. Ook leden van het vrijzinnig universitair netwerk nemen deel aan de workshops. Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties zitten de workshops voor.

Plenaire afsluiting

Boekpresentatie: Liberaal christendom, onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.
Reacties van een panel ‘verspieders’: drie mensen van buiten onze organisaties die op uitnodiging deze dag bijwonen is gevraagd om kort een verslag van hun indrukken te geven.

Locatie

Villa Heideheuvel, conferentiecentrum op het Mediapark in Hilversum,
Bob Spaaklaantje 2a,
1217 ZG Hilversum

Opgave

Bureau@vrijzinnigen.nl o.v.v naam en organisatie. Voor 20 januari aanstaande.
Deelname voor voorgangers gratis.

Organisatie

Vrijzinnig universitair netwerk: hierin ontmoeten de volgende mensen elkaar: Hans Alma, Mirjam de Baar, Tjaard Barnard, Rick Benjamins, Jan Willem van Henten, Manuela Kalsky, Peter Nissen, Wim B. Drees, Hetty Zock, Christa Anbeek, Erik Borgman, Frits de Lange, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Fernando Enns, Laurens ten Kate, Wies Houweling: coördinator namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

De conferentie wordt u aangeboden door de stichting Seniorenhuisvesting Zuid -Veluwe.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *