Bennekom

Afdeling in de Schijnwerper: Bennekom

Traditie

Tot 31 mei 2016 stond de volgende tekst in onze Statuten:
‘De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven in het bijzonder’.
Een doelstelling die geheel past bij de historische ontwikkeling van de vrijzinnigheid. Geen dogma’s, geen geloofsbelijdenis. We zongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de bundel ‘Tussentijds’.

Visie vrijzinnigheid

In 2012 werd de liedbundel ‘Op Vleugels van Verlangen’ uitgebracht. Geschreven en samengesteld door Menno Rougoor en Rien den Arend. In deze liedbundel zijn nog veel traditionele elementen te herkennen, maar ook wordt een bredere visie op vrijzinnigheid hoorbaar: de oriëntatie op een persoonlijke God en op Jezus wordt minder duidelijk en andere tradities doen hun intrede, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de zinsnede: ‘Nader dan mijn halsslagader is dat Ene mij nabij….’, ontleend aan de Koran.

De Ontmoeting

De afdeling Bennekom heeft de laatste jaren een snelle verandering doorgemaakt. Voor de duidelijkheid hebben we het niet meer over het begrip ‘kerk’. Nog maar een jaar geleden stond op het gebouw de naam ‘Ontmoetingskerk’. Nu staat er trots: ‘de Ontmoeting’. Niet het instituut, maar een belangrijk aspect van de functie staat daarmee centraal. Ook ín het gebouw zijn aanpassingen aangebracht.

Al langer geleden is het houten kruis uit de grote zaal naar de hal verplaatst en is een fraai kunstwerk van Maya Siepel er voor in de plaats gekomen, dat het midden houdt tussen een ‘kruis’ en een ‘omarming’. En dat in regenboogkleuren. Recent is het kruis in de hal vervangen door een kunstwerk, geïnspireerd door Wasily Kandinsky, waarop naast het kruis nóg 6 symbolen van andere wereldreligies en levensbeschouwingen prijken.

Bennekom

Programma-aanbod

Vanzelfsprekend is deze transitie ook zichtbaar in het breder geworden programma-aanbod van Bennekom. Naast de zondagse vieringen (waaronder meditatieve stiltevieringen) zijn er ook lezingen over gewaarzijn en intuïtie, gnosis, Veda’s en Upanishads, de 12 heilige nachten, tarot en de bijbel. Cursussen over mystieke ervaringen, boeddhisme, de graal-mythe, intuïtieve ontwikkeling, 5ritmedansen en taichi/qigong en verder leeskringen over het Thomasevangelie en Tolkiens’ ‘In de Ban van de Ring’.

En tenslotte werden de statuten recent aan de nieuwe situatie aangepast. Typerend is de beschrijving van de doelstelling waarvan de eerste twee artikelen luiden: ‘het bevorderen van het levensbeschouwelijk vrijzinnig denken en –geloven en de verdere ontwikkeling van een open houding van mensen naar religies en andere levensbeschouwelijke overtuigingen, kunst en cultuur’ en ‘het faciliteren van spirituele groei en geestelijke ontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijke verbondenheid, zowel in kleine kring als wereldwijd’.

De deuren open

In Bennekom heerst de overtuiging dat vrijzinnigheid een levenshouding impliceert die een tegenkracht kan bieden aan de golf van polarisatie tussen culturen en religies die zich in ons tijdsgewricht voordoet. Mede daartoe is het zichtbaar zijn in de samenleving van groot belang, nog los van de betekenis die actieve participatie op zichzelf heeft. Om die reden heeft Bennekom het mede door Vrijzinnigen Nederland gefinancierde project ‘de Deuren Open’ uitgevoerd in 2015-2016. De onderdelen van dit project worden alle drie voortgezet:

  • Café van Verdieping: in een café in Bennekom worden vier lezingen met discussie georganiseerd. Samen met de lokale boekhandel en enkele andere partijen. Het heeft een lage drempel en de insteek zijn levensbeschouwelijke onderwerpen. Het is bedoeld voor alle inwoners uit Bennekom  die geïnteresseerd zijn.
  • Eetcafé van Ontmoeting: maandelijks wordt aan ouderen een eenvoudige maaltijd geserveerd. Na het eten komt een levensbeschouwelijk thema aan de orde. We organiseren het samen met de zorgverleners Opella en Malkander. Ongeveer 15 vrijwilligers van Vrijzinnigen Bennekom en een aantal anderen (vaak met PKN achtergrond) zijn hierbij betrokken.  Een succesvolle formule.
    Bennekom
  • Eenmaal per jaar is de afdeling betrokken bij de ‘Vlegeldag’, een lokaal oogstfeest met een markt waar zo’n 25.000 bezoekers op afkomen. De Ontmoeting is vertegenwoordigd met een kraam en plaatst een grote tent met podium waarop activiteiten als een gedichtenwedstrijd (2015), ruimte voor lokaal muzikaal talent (2016) of muziek met een verhaal door vluchtelingen (concept voor 2017) worden gebracht.
  • Er is overleg met lokale vluchtelingenorganisaties over het organiseren van  activiteiten in Bennekom om initiatieven als ‘Welkom in Wageningen’ (waar geprobeerd wordt een brug te slaan tussen de lokale bevolking en vluchtelingen die naar Wageningen komen) te kunnen steunen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *