Hans Alma, bijzonder hoogleraar VU

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 april 2020 prof. dr. Hans Alma benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel Religieus Humanisme en Compassie aan de Faculteit Religie en Theologie (FRT). Deze leerstoel is ingesteld op verzoek van het Apostolisch Genootschap en biedt de mogelijkheid de religieus-humanistische traditie beter te bestuderen, wetenschappelijk te publiceren en docenten en studenten kennis te laten maken met het gedachtegoed van het genootschap.

 

Gedegen onderzoeker

Prof. Alma wordt binnen VU-FRT werkzaam bij de afdeling Beliefs and Practices die onder leiding staat van prof. Gijsbert van den Brink. Haar aanstelling heeft een omvang van 0,4 fte en geldt vooralsnog voor vijf jaar. Decaan prof. Ruard Ganzevoort is enthousiast over Alma’s benoeming: “Alma heeft een stevige reputatie als gedegen onderzoeker en weet als geen ander vanuit haar onderzoek verbindingen met de samenleving tot stand te brengen. Ze brengt een groot netwerk met zich mee en haar profiel past uitstekend bij de waarden waar de VU voor staat”.

Gedeelde missie

Dr. Bert Wiegman, eindverantwoordelijke voor de geestelijke verzorging binnen het Apostolisch Genootschap, reageert eveneens verheugd op Alma’s benoeming: “Alma wil bijdragen aan een samenleving waarin religieus-humanistische uitgangspunten worden gerealiseerd in praktisch handelen. Haar missie voor deze leerstoel sluit nauw aan bij de doelstellingen van het Apostolisch Genootschap: een plaats voor religieus-humanistische zingeving met een verantwoordelijkheid voor belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid.” Wiegman wijst op de ambitie van het genootschap om een betekenisvolle plaats in de samenleving in te nemen. “Daarin past – naast andere maatschappelijke activiteiten – een vertegenwoordiging in de universitaire wereld. Het hoogleraarschap maakt het voor universitaire docenten en studenten mogelijk studie te maken van het gedachtegoed van het Apostolisch Genootschap. Daarnaast wordt het voor geestelijk verzorgers van het genootschap mogelijk universitaire cursussen te volgen.” Alma zelf over haar benoeming: “Mijn belangstelling voor deze leerstoel komt voort uit zorg over levensbeschouwelijke armoede in de samenleving en de alles overheersende rol van economische belangen. Religieuze organisaties als het Apostolisch Genootschap bieden in dit opzicht een belangrijk tegenwicht”.

 

Over Alma

Hans Alma (1962) studeerde andragogische wetenschappen, wijsbegeerte en psychologie. In 1998 promoveerde zij aan de theologische faculteit van de VU op een onderzoek naar identificatieprocessen, zingeving en religie. Zij werkte als universitair docent godsdienstpsychologie aan de VU, de UU en de UL. Daarna werd ze benoemd tot hoogleraar Psychologie en zingeving aan de Universiteit voor Humanistiek. Van deze instelling was ze rector magnificus van 2007-2012. Momenteel is Alma gasthoogleraar Hedendaags Humanisme aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Foto: Maartje Geels

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *