flexibele feestdagen

Nederland klaar voor flexibele feestdagen

Ruim een miljoen Nederlandse moslims vieren deze week het Suikerfeest. Wordt het tijd om er een officiële feestdag van te maken? Representatief onderzoek van Motivaction naar de houding van Nederlanders ten opzichte van feestdagen laat zien dat twee derde van de Nederlanders vindt van niet. Wel vindt 65% dat werknemers zelf mogen kiezen op welke dagen zij een feestdag opnemen.

Twee derde van de Nederlanders vindt het een goed idee als werknemers meer keuzevrijheid krijgen om zelf te bepalen op welke feestdagen ze vrij willen nemen. De helft van de Nederlanders stelt wel als voorwaarde dat er een aantal gezamenlijke feestdagen blijft bestaan.

Draagvlak voor feestdagen

Een aantal van de huidige feestdagen waarop iedereen vrij is, wordt door een groot deel van de Nederlanders niet gevierd. Dat blijkt uit de feestdagenmonitor van Motivaction waaraan per feestdag minimaal 1500 Nederlanders deelnemen. Pinksteren werd in 2015 door 31% van de Nederlanders gevierd en Hemelvaart door bijna een kwart (24%). De feestdagen die wel door de meerderheid van de Nederlanders worden gevierd zijn Kerst (91%), Oud en Nieuw (86%) en Pasen (67%). Deze aantallen veranderen door de jaren heen nauwelijks.

Feesten hoeft niet altijd samen

Door de populairste feestdagen gezamenlijk te vieren, maar werknemers zelf te laten kiezen op welke andere feestdagen ze vrij willen nemen, kunnen islamitische Nederlanders, maar ook Nederlanders met bijvoorbeeld een joodse of hindoeïstische achtergrond de voor hen relevante feestdagen vieren, zonder dat dit ten koste gaat van hun vakantiedagen.

Ikrame Azaaj, researcher bij Motivaction: ‘Er is in Nederland behoefte aan een flexibele invulling van de feestdagenkalender. Dat biedt naast mogelijkheden voor werknemers ook kansen voor werkgevers, omdat er dan gewerkt kan worden op dagen waarop nu iedereen vrij is.’

flexibele feestdagen

Vrije dag niet verplicht

Hoewel Nederlanders positief staan tegenover het idee om zelf feestdagen te kiezen, zijn de meningen verdeeld over de vraag of werknemers vrij móéten krijgen wanneer zij daarom vragen. Ruim een kwart (28%) van de Nederlanders vindt dat werknemers die vrij vragen voor het Suikerfeest een dag vrij moeten krijgen. Bijna een derde (32%) twijfelt en 40% vindt niet dat werkgevers zonder meer een vrije dag moeten geven wanneer een werknemer daarom vraagt.

Over het onderzoek

Voor het online onderzoek is gebruikgemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction met meer dan 60.000 leden. 1.103 respondenten in de leeftijd van 18 tot 70 jaar hebben de vragenlijst volledig beantwoord. Het onderzoek is representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie. De veldwerkperiode van het onderzoek was van 6 tot 13 mei 2016.

De feestdagenmonitor peilt sinds 2012 direct na een feestdag minimaal 1500 respondenten in de leeftijd van 15 t/m 70 jaar. Voor het online onderzoek wordt gebruik gemaakt van het StemPunt-panel van Motivaction en het onderzoek is representatief op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, regio en Mentality-segmentatie. De veldwerkperiode is steeds 2 dagen.

Bron: Motivaction

Meer nieuws?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *