Taal

Na het belletje in de wachtkamer kwam een matig verzorgde oudere man binnen. Uit de gegevens die voor mij lagen, maakte ik op dat hij alleen woonde. Het adres dat op de kaart stond verwees naar een huisje eigenlijk tussen twee dorpskernen in. Hij kwam niet vaak op het spreekuur en voor mij was het de eerste keer. Zolang werkte ik nog niet in de praktijk. Na de gebruikelijke begroeting nam hij plaats en vroeg: ‘Verstaat u de Tale Kanaäns?’

Tale Kanaäns

En hoewel ik wist dat ik gevestigd was in een dorp in de Biblebelt, overviel die vraag me enigszins. Dat ik te maken zou krijgen met strenge orthodoxe opvattingen, was duidelijk. Maar een taal die mij zo vermoedde ik, terug zou voeren naar de Middeleeuwen, of nog vroeger, had ik niet verwacht. Toch had de uitdrukking ook iets bekends. En ik dacht terug aan mijn lagere school, een School met den Bijbel. Kanaän deed mij denken aan water wat in wijn veranderd was. Of was dat Kana? Deze associaties flitsten door mijn hoofd, maar de man wachtte op antwoord. Dus zei ik in mijn jeugdige overmoed:

‘Het behoort niet tot mijn gewone manier van spreken, maar vertelt u maar wat u wilt zeggen of vragen, dan komen we er wel uit.’ En dat was ook zo, maar mijn oren flapperden wel van de pompeuze woorden die hij gebruikte. Nog twee keer kwam hij op het spreekuur, toen overleed hij plotseling en liet zijn huisje na aan het Groene Kruis.

Eigen idioom

De plaatselijke bevolking beschikte over een eigen idioom wat ons aanvankelijk voor raadsels stelde. Dat ging over toen een oudere dame een woordenlijst maakte die veel verklaarde. Maar er was geen relatie tot de Tale Kanaäns. Dat was toch iets anders, iets heel erg orthodox.

Taal is een vaardigheid die mensen bezitten. Taal dient bijvoorbeeld als communicatie tussen mensen. Maar taal is ook een middel om gevoelens en emoties te uiten. Tegenwoordig wordt taal soms misbruikt om een mening op social media te uiten. Dan denk ik nog weleens terug aan de Tale Kanaäns. Beledigen in Bijbelse bewoordingen kun je je haast niet voorstellen.

Het belang van taal

Het is denk ik, om het belang van taalgebruik te onderstrepen. Kinderen leren het spreken in eerste instantie van hun moeder. Het taalonderwijs moet daarop voortborduren en de taalontwikkeling stimuleren. Taal zorgt ervoor dat mensen begrip krijgen en zo zingeving kunnen ervaren.

Wouter B. Blokhuis

Meer blogs ….

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *