Workshop organisatie van een Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Mediteren voor de wereldvrede op 31 december

Graag nodigen wij u uit voor een workshop op 22 november 2018 om 13.30 in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom. Peter Samwel vertelt dan over het organiseren van een vredesmeditatie, die ieder jaar op 31 december van 13.00u – 14.00u wordt gehouden. Vorig jaar deden er 7 vrijzinnige afdelingen mee, we hopen dat er dit jaar meer afdelingen meedoen. Rien den Arend verzorgt de muzikale begeleiding.

Geschiedenis
De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen vele mensen dus aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs.

Hoe?
Meditatie betekent hier: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid.
Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. Ten eerste is er de gerichtheid op de persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in de directe leefomgeving en van daaruit blijvend kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor een grootschalig opgezette meditatie ook energetisch een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.

Waarom?
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.
Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.
Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?

Vrijzinnigen Nederland
En hoe mooi zou het zijn als dit initiatief wordt ondersteund en gedragen door zoveel mogelijk vrijzinnigen, en ondersteund door landelijke en regionale publiciteit.
Hoe doe je het?
Afgelopen jaar werd dit initiatief voor het eerst door enkele afdelingen samen aangekondigd. Ter voorbereiding op dit vrijzinnig initiatief zal er op 22 november 2018 om 14.30u een workshop worden gehouden in Bennekom, daarbij zal Peter Samwel uitleggen hoe je te werk kunt gaan zodat vele afdelingen uiteindelijk op Oudejaarsdag zelf, voor alle geïnteresseerden binnen de eigen regio, haar eigen uur Wereldvredemeditatie kunnen aanbieden.

Wilt u deelnemen?
Geeft u op via bureau@vrijzinnigen.nl en voor meer informatie kunt u terecht bij Wies Houweling of Elsbeth Goettsch 033-4689000

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *