Artikelen door Vrijzinnigen Nederland

Uittip: Tentoonstelling Rozenkruizers

Het EFM (museum Embassy of the Free Mind) houdt in Amsterdam een expositie getiteld ‘De Rozekruizers Revolutie. Traditie en vernieuwing’. De Rozenkruizers zijn religieuze vrijdenkers met een sterk geloof in de goddelijke natuur. De Rozenkruisers en hun spirituele, mystieke visie bleven door de eeuwen heen invloedrijk, onder andere inspireerden zij de Vrijmetselaars. De Rozenkruizers waren […]

Warm blijven

Kou lijden? Tijdens de coronapandemie schreef ik geregeld bij artikeltjes dat we ons in een ‘ongewone of vreemde situatie’ bevonden. Ik schreef dat als een soort troost voor lezers die zich onzeker of gespannen voelden door alle veranderingen. Ik hoor nu op de radio dat kolencentrales een tandje bij moeten zetten ter vervanging van gas. […]

Pinksteren

Terwijl ik overdacht hoe deze column te vullen, schoot mij te binnen dat ik vlak voor het pinksterweekend zat. En was Pinksteren niet een eeuwenoud christelijk feest waar de geest nederdaalde over de mensen? En dus wachtte ik op inspiratie… De westerse mensheid trekt zich ogenschijnlijk weinig aan van wat er in de wereld gebeurt, […]

Nieuwe serie Firma Erfgoed

Vanaf zondag 12 juni presenteert Aldith Hunkar het tweede seizoen van ‘Firma Erfgoed’. In dit programma zet de EO de spotlights op cultureel en religieus erfgoed in de Lage Landen. Op allerlei onverwachte plekken zijn monumentale bouwwerken, kunst, beelden en objecten te vinden, vaak met een religieuze betekenis. Maar wat zijn de verhalen hierachter? Wat […]

Vrouwelijke predikanten

De EO zond een programma uit waarin vrouwelijke predikanten en vrouwelijke theologiestudenten met elkaar in gesprek waren. Het betrof meisjes en vrouwen die bij een behoudende christelijke gemeenschap behoorden, waar vrouwelijke predikanten nog niet algemeen aanvaard waren. De vrouwen beschreven eerst in algemene zin de positie van vrouwelijke theologen. In hun kring was die nog […]

Recensie: Abraham Kuyper

Gereformeerden heb ik vanaf mijn 15e al leren kennen als actieve, serieuze betweters. Via een paard van Troje kwamen ze mijn Hervormde kerken binnen en kaapten, bij gebrek aan verweer van de lauwe hervormden “Samen op Weg”. Zij brachten in mijn eerste gemeente Bathmen via Paaskaars en cantorij de oecumene binnen. Dan waren er die […]

De kunst van het vervelen

Het was zo’n grijze dag. En het was nog zondag ook. Een dag als zovelen in Nederland. Geen sprankje zon, slechts grijze luchten en weinig wind waardoor je weet dat de dag grijs is en grijs blijft. Op zo’n dag gaan mijn herinneringen vaak terug naar mijn jeugd. Ik werd door mijn ouders naar zondagsschool […]

Klimaatverandering en duurzaamheid

Zou jij met ons mee willen denken over klimaatverandering en duurzaamheid? Binnen Vrijzinnigen Nederland is een ‘Vrijzinnig Platform’ gevormd om maatschappelijke problemen te signaleren, aan de oplossing waarvan juist ook vrijzinnigen een relevante bijdrage kunnen leveren. De vrijzinnige levenshouding en daarbij horende behoefte naar elkaar te luisteren en samen op te trekken kan hopelijk behulpzaam […]

De twee Maria’s

Op de uitvoering van The Passion waren nu meer vrouwenrollen dan vorige jaren te zien. Naast Maria de moeder van Jezus was onder meer ook Maria Magdalena gecast. Er stond in de krant dat de Protestantse Kerk in Nederland daarop had aangedrongen. Als kijker herinnerde ik mij de bekende musical Jesus Christ Superstar waarin Maria […]

Recensie: Het Orakel, gedichten en muziek

Ekaterina Levental, Chris Koolmees: Het Orakel  in de Waalse Kerk Amsterdam, Gedichten en muziek – Via Crucis Liszt, gedichten Eva Gerlach en Sasja Janssen Als wij, Christien Crouwel en ik (beide theoloog), de Waalse Kerk binnenkomen krijgen we de geprinte openingsgedichten mee met de woorden: “ja het bleek dat veel mensen de tekst niet goed verstonden”. […]