Dag lief kerkgebouw

Het voelt een beetje bijzonder om een brief aan je te schrijven. Emotioneel ook wel. Maar ik voel de behoefte, merk ik. Want je bent hoe dan ook belangrijk voor me. En voor heel veel anderen, mag ik wel zeggen. Hoewel ik pas acht jaar de sleutel van jouw deur heb, ken ik je langer. Ik bezocht je tijdens wisseldiensten. En nog langer geleden kwam ik wel eens mee met mijn broer, toen hij inviel als organist. Maar goed, anderen zijn al tientallen jaren kind aan huis bij je. En dat wil wat zeggen.

Als ik naar je geschiedenis kijk, ben ik onder de indruk. Ooit zat een werkliedenvereniging met de prachtige naam ‘Helpt Elkander’ in een pand dat stond op de plek waar nu onze vergaderzaal zit. En ik hoorde – maar ook dat is natuurlijk van ver voor mijn tijd – dat aan de kant van de Peulenstraat eerst een kruidenierswinkel (later werkplaats) en een radiozaak waren gevestigd. Dat laatste spreekt me als radiomaker natuurlijk buitengewoon aan.

Sinds 1913 ben je verbonden met de Protestantenbond. Eerst zaten we in ‘Helpt Elkander’. Geleidelijk aan zijn we onze aanwezigheid daar gaan opvoeren. Eerst kwamen we alleen in de winter bij elkaar, na de oorlog ook in de zomermaanden, zo lees ik in het historisch overzicht van de NPB. Het ging, na wat ups-and-downs, in de jaren ‘50 zo goed dat we konden uitbreiden en van de drie panden aan de Peulenstraat één kerkruimte konden maken. “Een kroon op het werk van de oprichters van de geloofsgemeenschap”, schreven we destijds in de notulen. En zo is het ook.

Je ging in je huidige vorm officieel open op 18 maart 1958. Maar echt áf was je pas twee jaar later, toen kunstenaar Aart van Bennekum aanbood je gevel op te sieren met drie plastieken. Sindsdien ben je de ‘Kerk met de Beelden’. En wat voor beelden! Elia, de verloren zoon en de Samaritaanse vrouw. Drie figuren rond een – al dan niet figuurlijke – bron die hen voedt. Passender kan het niet op een kerkgebouw. En wij, de leden van de Kerk met de Beelden, vormen in zekere zin het vierde beeld. Ook wij zoeken een bron van waaruit we willen leven.

Jij hebt ons zoeken zoveel jaren een plek geboden. Een thuis, een haven, een fijne ruimte waar we elkaar ontmoeten en waar we, wie weet, ook af en toe iets hebben ervaren van een groter geheel waarin we staan. Een plek van lief en leed, van rouw en trouw, van ‘Helpt Elkander’. Een ruimte voor bezinning, verdieping, verwondering en verbinding.

En nu gaan we weg. Niet omdat we op je zijn uitgekeken. Zeker niet! Toen we in 1990 ons jubileumlied afsloten met ‘Voor onze NPB nog eens 100 jaar’, meenden we dat echt. Maar tijden veranderen. Ik ga niet uitweiden over de oorzaken, maar we moeten ons heil elders zoeken. Noodgedwongen. We vieren nog Pasen bij je (wat zal dat dubbel zijn…). Daarna breekt voor ons beide een nieuwe toekomst aan. Je blijft gelukkig mensen onderdak bieden en we hopen dat de nieuwe bewoners het binnen je muren straks net zo fijn krijgen als wij het hebben gehad.

We gaan je ontzettend missen. Je sfeer, je warmte, je nestgeur, je akoestiek – je thuisgevoel. We zullen erg moeten wennen, straks in de Parel. Best ironisch dat we ooit uit de Hervormde Kerk zijn gestapt en nu onderdak vinden in het Hervormd Centrum. Maar we blijven wie we zijn, de Kerk met de Beelden, de kerk van bronzoekers, mensen met een open blik en een houding van vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. De kerk van ‘Helpt Elkander’.

Het ga je goed, lief kerkgebouw. Bedankt voor alles!

Aries van Meeteren,
voorganger Hardinxveld/Giessendam

150 jaar Vrijzinnigen Varsseveld

Vrolijk Vrijzinnig Eeuwig Onderweg. Met een knipoog naar de officiële naam van Vrijzinnigen Varsseveld en Omstreken is dit het motto waarmee de geloofsgemeenschap die onderdak heeft in het Witte Kerkje in Varsseveld, haar 150-jarig bestaan viert.

Ruim 200 leden telt de geloofsgemeenschap, die 31 oktober 1873 werd opgericht als afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond. De Nederlandse Protestanten Bond, kortweg NPB, zag in 1870 het licht als landelijke vereniging die zich ten doel stelde: ‘alle vrijzinnig denkende mensen samen te brengen, in welke kerkgenootschappen zij zich ook bevonden’. De doelstelling sloot aan op de tijdgeest van toen op geloofsgebied, waarin het modernisme binnen het christendom een antwoord probeerde te geven op de vragen die het leven, de wereld en de tijd aan de moderne mens stelden.

En dat geldt anno 2023 nog steeds voor de leden en vrienden van Vrijzinnigen Varsseveld, namelijk dat de geloofsgemeenschap een plek wil zijn voor alle mensen die op zoek zijn naar antwoorden op het waarom van ons bestaan en daar in vrijheid en met respect voor elkaars mening over van gedachten willen wisselen. Dat gebeurt in de vieringen op zondagochtend, maar ook tijdens lezingen, gesprekskringen, meditatie-avonden, de 60-plus club, de culturele avonden van Vrij&Zo, of bij wandelingen die regelmatig worden georganiseerd. Vrijzinnigen Varsseveld, onderdeel van Vrijzinnigen Nederland, wortelt in het christendom en de religieus-humanistische traditie, maar staat open voor alle andere inspiratiebronnen en dat maakt de jubilerende afdeling waarvan Nicoline Swen-Fischer de voorganger is, tot een veelkleurig geheel. In de loop der jaren zijn de vrijzinnige afdelingen van Dinxperlo, Aalten-Winterswijk en Zelhem met Varsseveld gefuseerd.

Of de afdeling Eeuwig Onderweg zal zijn, zoals het jubileummotto suggereert, valt natuurlijk nog te bezien. Net als andere geloofsgemeenschappen kampt ook Vrijzinnigen Varsseveld met een teruglopend ledenaantal en een tekort aan bestuursleden. Toch blijven de leden en vrienden positief gestemd. Vrolijk Vrijzinnig Eindeloos Optimistisch zou ook het motto kunnen zijn.

Het jubileum wordt gevierd met een optreden van Maartje en Kine op 14 oktober en een viering, zondag 29 oktober. Info: www.vrijzinnigenvarsseveld.nl

Twee jaar – Woensdag – Gedichtdag in Driebergen

Twee jaar: Woensdag – Gedichtdag:  iedere woensdag een gedicht

Iedere woensdagmorgen krijgen leden en vrienden van de Parklaankerk in Driebergen per mail een gedicht toegestuurd: Woensdag – Gedichtdag. Het eerste gedicht verscheen twee jaar geleden, op 3 februari 2021. Het was corona-tijd, kerken waren gesloten en ontmoetingen onderling waren spaarzaam. Met het sturen van gedichten wilden we in deze vervreemdende tijd een ontmoeting tussen mensen vormgeven rond een gedicht. Om te lezen en te herlezen en wellicht over te praten of te mailen onderling.

Het eerste gedicht was van Martinus Nijhof “De moeder de vrouw”, een klassieker. Er kwamen direct veel reacties op.

Veertien dagen later is Arthur Modderkolk het gedicht ook gaan ophangen bij het bankje op het Kloosterlaantje/hoek Engweg. Hij heeft voor die gelegenheid op het bankje een bordje geschroefd met het opschrift ‘Gedichtbankje’. Het Kloosterlaantje is erg in trek bij wandelaars, met name in de lock down periode werd er druk gewandeld. Er komen veel reacties van wandelaars, die de gedichten erg waarderen en een welkome onderbreking van de wandeling vinden. Naar aanleiding van het gedichtbankje hebben mensen die dit zagen op drie plekken in den lande ook een bankje gerealiseerd, in Vught, Ouddorp en Utrecht (in Utrecht is het bankje ‘Vaartse Rijmbankje’ gaan heten).

Inmiddels is het derde jaar ingegaan. Ruim honderd gedichten zijn verstuurd en opgehangen en het is nog steeds boeiend om gedichten uit te zoeken en stimulerende reacties te krijgen. Het gedicht wordt inmiddels op woensdagmorgen naar ruim 90 emailadressen gestuurd, gespreid over het land (ieder die zich opgeeft krijgt woensdagmorgen de mail met gedicht). Ook is er in 2022 een poëziemiddag gestart: High Tea Poëzie met ca tien deelnemers. Fijne gesprekken rond vooraf toegestuurde gedichten, over wat boeit, wat schuurt, wat ontroert in het gedicht.

1 – 1

In plaats van de som
leverde ik een gedicht in
bij de wiskundeleraar.

Hij zei: ik snap het niet.
Ik zei: dan staan we quitte

Korte toelichting: Erik van Os (1963) is vooral bekend als schrijver van kinderboeken en -poëzie. Hij schrijft vanaf 1989. In 2019 verscheen zijn poëziebundel voor volwassenen met als titel “Had ik maar leuke kinderen”. Zijn stijl kenmerkt zich door heldere taal, mooie metaforen en prachtige observaties.

Initiatief Zin in Eemland

Wij, Susanne van der Sluijs en Evelijne Swinkels-Braaksma, starten zaterdag 15 mei een initiatief genaamd ‘Zin in Eemland’.

Bijeenkomsten 

Zin in Eemland 

Pleisterplaats voor ziel- en zinzoekers 

Zaterdagmiddag 11 december komen we weer bij elkaar. 

Tijd: 15.30 – 17 uur 

Thema: ‘Liederen met een verhaal’. We zingen en luisteren naar Kerstliederen. 

Leiding: Susanne van de Sluijs en Evelijne Swinkels-Braaksma 

Locatie: Lokaal O, Kerkstraat 28, Baarn 

Bezield Verband 

Spiritueel café 

Bijeenkomsten zijn op: 

28 november, thema: ‘Maria en andere geestelijke moeders’ 

19 december, thema: ‘Engelen’ 

Tijd: 14 uur. 

Leiding: Evelijne Swinkels-Braaksma 

Locatie: Lokaal O, Kerkstraat 28, Baarn 

Toegang: een vrijwillige bijdrage aan het eind (om uit de kosten te komen zou een bedrag tussen € 7, = en € 10, = fijn zijn) 

Voor meer info of opgeven voor de bijeenkomsten: 

evelijnebraaksma@hotmail.nl of tineke1.kemper@gmail.com 

Bellen kan ook: 035 5417771 

 

Initiatief NieuwZinnig

Mauk van Heemstra, Parklaankerk, en Lia Hol, de Ontmoeting, hebben wat leuks te melden of beter gezegd te laten zien, een animatie over een nieuw initiatief dat zelfs al een beetje een beweging begint te worden: NieuwZinnig.
Je kunt de animatie hier vinden en de inhoud spreekt voor zich.

Word je er enthousiast van? Wil je iets bijdragen, tips doorgeven, ergens mee experimenteren, op de hoogte blijven of nog heel iets anders? Leuk, laat het ons horen via mail@nieuwzinnig.nl! Iedereen kan aanhaken, lid of geen lid. Maar ook elke connectie van iedereen. Stuur de animatie dus gerust door.
We zijn benieuwd naar je reactie!

Afdelingen digitaal in de schijnwerpers

Na de tijd van de anderhalvemeter maatschappij worden nog steeds bijeenkomsten en vieringen in de afdelingen gestreamt.

Op deze pagina verzamelen wij alle digitale uitingen zodat u een overzicht krijgt van de creativiteit binnen de vereniging. Het kan maar zo zijn dat wij dingen hebben gemist. Laat het ons weten via bureau@vrijzinnigen.nl dan plaatsen wij dat op deze pagina.

Initiatief De Gele Bus

Nicoline Swen en Helene Westerik hebben voor het Bijtanken van de Voorgangers van Vrijzinnigen Nederland en de VVP een filmpje over hun initiatief De Gele Bus laten maken. Erik Jan Tillema, algemeen secretaris van de VVP, nam het op. Klik hier om het te bekijken.

Aan de Regge, Midden-Drenthe, Oost-Twente en Varsseveld

De Gele Bus, een initiatief van voorgangers Nicoline Swen en Helene Westerik, voorgangers in deze afdelingen.

Bennekom

De voorganger, Roos van Doorn, neemt in deze tijden videoboodschappen op. Klik hier.

Bilthoven

Pieter Lootsma, voorganger van De Woudkapel, heeft een andere vorm gekozen dan een video opname. Hij heeft met de organisen podcasts opgenomen. De vinden op Soundcloud.

Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge

Ivo de Jong, voorganger, maakt voor vrijzinnigen van overal, maar speciaal voor Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge videopreekjes van twaalf minuten. Klik hier.

Hardinxveld/Giessendam

Aries van Meeteren, voorganger van de afdeling, heeft op de website online-vieringen op  de website geplaatst. U kunt zijn overdenkingen beluisteren op www.kerkmetdebeelden.nl.

Heerde

Ineke Adriaansz, voorganger in Heerde, maakt korte vlogs met inspiratie. Klik hier de laatste vlog.

Hilversum

In de Kapel in Hilversum worden ook vieringen opgenomen door de voorgangers, Monika Rietveld, Peter Korver en Tom Rijken, in samenwerking met Paul Delcour. U kunt ze hier vinden.

Naarden-Bussum

De afdeling heeft met de voorganger, Peter Korver, zondagmorgen vieringen online gezet. Klik hier.

Schiedam en Brielle

Verder staan er veel video’s op de facebookpagina van Vrijzinnigen Schiedam. En  voor Brielle gaat u naar facebookpagina Vrijzinnigen Brielle – en omgeving.

Tholen

De afdeling neemt wekelijks vieringen op.

Veenendaal

De afdeling heeft elke week een virtuele bijeenkomst (klik hier). Op de facebookpagina HetVensterVeenendaal kunt u ook terecht. Verder kunt u verhalen en liederen van Henk Harmsen vinden op https://www.x-liedjes.nl/atbgo/.

Wassenaar

De afdeling en voorganger Tom Mikkers hebben verschillende vieringen online gezet.

Zeist

De afdeling heeft een eigen YouTube kanaal waar alles te zien is. Klik hier.

Veenendaal: Levensverhaal

And the beat goes on. 
Tweede seizoen, aflevering twee (28 maart 2021) 
Thema: ademloos
Liederen en nieuw-zinnige gedachten over opstanding.
Een digitaal halfuurtje met Henk Harmsen (voor Het Venster in Veenendaal).
Het leven is een kringloop.
Er wordt gezaaid er wordt geoogst.
Er wort gestorven en er wordt opgestaan.
Pasen was nog nooit zo dichtbij…
te zien op:
Witte zwanen, zwarte zwanen gaat over
geboren worden en sterven.
Witte zwanen, zwarte zwanen gaat over
de kringloop van het bestaan
en over de oneerlijkheid van het leven,
die weer geen oneerlijkheid is,
omdat het leven niet eerlijk of oneerlijk kan zijn.
Het leven is.
Soms moet wie achter is, voorgaan.
Hoe oneerlijk dat ook lijkt.
Soms moeten we diegene loslaten
en laten doorgaan…
Een kinder-speelliedje
zoals het leven is:
ademloos…
Over and the beat goes on:
Bij de eerste lockdown in 2020, in verband met Covid 19, begon Henk Harmsen een digitaal drieluik ‘And the beat goes on’ voor het Venster in Veenendaal. Zo kon deze kleine gemeenschap al snel overstappen naar de digitale ontmoetingen. Ook andere gemeenschappen pakten het drieluik op, om het gevoel van gemeenschap in die onwerkelijke tijd te behouden. De thema’s  waren achtereenvolgens: Lente (https://youtu.be/_wVf010KDR4) , Licht (https://youtu.be/yrqmPu6eqWc) en Liefde (https://youtu.be/fd5ttDOak8k)Op 23 januari 2021, met het ingaan van de avondklok, is Henk een nieuw drieluik begonnen, weer met de titel ‘And the beat goes on’. (https://youtu.be/TY8TPqJs8UY).
Op 18 april 2021 verscheen de tweede aflevering uit de serie Tussendoor “Een huis van verhalen”. Je kunt dit programma beleven op https://youtu.be/FVyuYazTfNk.

Veenendaal presenteert Glas

Vanaf zondag 15 november kunt u kijken naar GLAS!
GLAS! is een nieuwe serie programma’s waarin naast een specifiek thema, ook kunst en in het bijzonder muziek en poézie centraal staan.
GLAS! is een programma van Henk Harmsen.
Aflevering 1 (vanaf 15 november op www.x-liedjes.nl/glas/1)
De eerste aflevering heeft als thema Over vrij-zijn en het sprookje van de vrije wil.  Roelof Meijer creëerde voor deze eerste aflevering twee prachtige stukken. Roelof is contrabassist bij het Residentieorkest in Den Haag, docent contrabas en basgitaar, componist en tekstschrijver en artistiek leider van het ensemble Revolve (https://www.revolvemusic.nl)
Kijk voor meer informatie op www.x-liedjes.nl/glasVeenenddal

Veenendaal presenteert Ondertussen

Ondertussen is een maandelijkse half uur durende digitale collage vol vrijzinnigheid onder redactie van Henk Harmsen en Martin Schuitemaker. Henk Harmsen is bekend om zijn x-liedjes en zijn verhalen over God in het gekkenhuis. Ook maakte hij het digitale Corona-drieluik And the beat goes on… Samen met Martin Schuitemaker bedacht hij de serie EgtHemaTM, waarin de personages Beer en Pop voor het eerst optraden. Deze schavuiten zullen overigens ook in Ondertussen opduiken.
Voorlopig bestaat elke keer uit liedjes (gezongen door Eva Schuurman), verhalen, columns, gedichten en sketches. Ondertussen kan gebruikt worden als digitaal alternatief voor een bijeenkomst of kan bekeken worden tijdens een fysieke bijeenkomst en kan bijvoorbeeld na afloop worden besproken.

De eerste aflevering zal op 13 september in première gaan. De link naar deze aflevering is https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/1/ en werkt vanaf 13 september om 0:00.
Een teaser is alvast te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen/teaser.
We roepen nu al een ieder op om aan de volgende afleveringen bij te dragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen.

Op zondag 18 oktober kunt u kijken naar de tweede aflevering van Ondertussen, een maandelijkse half uur durende digitale collage vol vrijzinnigheid. Het thema is deze keer De Twee Torens. Jan van Donkelaar praat over Etty Hillesum en over de twee wegen, Wim van Keulen en zijn kleindochter Roos ronden de zoektocht naar de Hemel af, Henk Harmsen vertelt over de twee torens van Babel en over communicatie. Natuurlijk zingt Eva Schuurman weer een aantal x-liedjes en wagen Beer en Pop, onder leiding van Martin Schuitemaker, het, als echte vrijzinnigen, om uiteindelijk overal weer aan te gaan twijfelen.

De uitzending is vanaf 18 oktober 0:00 via https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/2/ te bekijken. Meer informatie kunt u nu al vinden op https://www.x-liedjes.nl/ondertussen en vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@x-liedjes.nl

Ondertussen – Aflevering 3 
De terugkeer van de koning (beschikbaar per 5 december)
Dit wordt alweer de laatste aflevering van het drieluik Ondertussen. 

– Henk legt een link tussen 2012, complottheorieën en geloven-in-het-algemeen.
– Er is weer een praatje van Jan. Dit keer over de baard van de Koning.
– Wim en Ollie eindigen hun zoektocht naar de hemel en we komen meer te weten over de rol van Ollie in het leven van Wim. 
– Beer en Pop zullen tenslotte zeker de kans niet voorbij laten gaan om het laatste woord te nemen.
– Centraal in aflevering drie staat de wederkomst van Jezus. Dit onderwerp wordt in een ouderwets hoorspel uitgebeeld, waarbij de hoofdpersonen (God, Jezus en Satan) ook nog eens definitief zullen afrekenen met Sinterklaas en Zwarte Piet (en overigens ook met de Schimmel). 

Speciaal vanwege Sinterklaas is deze aflevering al op zaterdag 5 december beschikbaar via www.x-liedjes.nl/ondertussen/3
Meer informatie vind u op www.x-liedjes.nl/ondertussen

 

Afdeling in de Schijnwerper: Wassenaar

De afdeling NPB Vrijzinnigen Wassenaar heeft een nieuwe website gelanceerd. Met de komst van de  voorganger, Tom Mikkers, heeft de afdeling nieuwe stappen gezet in de communicatie. De afdeling is ook te vinden op facebook Vrijzinnig in Wassenaar. De moeite waard om de website te bezoeken.