Afdelingen digitaal in de schijnwerpers

In deze tijd van de anderhalvemeter maatschappij kunnen bijeenkomsten en vieringen in de afdelingen voorlopig niet plaatsvinden. Dat weerhoudt voorgangers en besturen er niet van om op andere manieren hun leden en alle andere belangstellenden troost en aandacht te bieden.

Op deze pagina verzamelen wij alle digitale uitingen zodat u een overzicht krijgt van de creativiteit binnen de vereniging. Het kan maar zo zijn dat wij dingen hebben gemist. Laat het ons weten via bureau@vrijzinnigen.nl dan plaatsen wij dat op deze pagina.

Aan de Regge, Midden-Drenthe, Oost-Twente en Varsseveld

De Gele Bus, een initiatief van voorgangers Nicoline Swen en Helene Westerik, voorgangers in deze afdelingen.

Bennekom

De voorganger, Roos van Doorn, neemt in deze tijden videoboodschappen op. Klik hier.

Bilthoven

Pieter Lootsma, voorganger van De Woudkapel, heeft een andere vorm gekozen dan een video opname. Hij heeft met de organisen podcasts opgenomen. De vinden op Soundcloud.

Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge

Ivo de Jong, voorganger, maakt voor vrijzinnigen van overal, maar speciaal voor Brielle, Rotterdam, Schiedam en Woubrugge videopreekjes van twaalf minuten. Klik hier.

Hardinxveld/Giessendam

Aries van Meeteren, voorganger van de afdeling, heeft op de website online-vieringen op  de website geplaatst. U kunt zijn overdenkingen beluisteren op www.kerkmetdebeelden.nl.

Heerde

Ineke Adriaansz, voorganger in Heerde, maakt korte vlogs met inspiratie. Klik hier de laatste vlog.

Hilversum

In de Kapel in Hilversum worden ook vieringen opgenomen door de voorgangers, Monika Rietveld, Peter Korver en Tom Rijken, in samenwerking met Paul Delcour. U kunt ze hier vinden.

Naarden-Bussum

De afdeling heeft met de voorganger, Peter Korver, zondagmorgen vieringen online gezet. Klik hier.

Schiedam en Brielle

Verder staan er veel video’s op de facebookpagina van Vrijzinnigen Schiedam. En  voor Brielle gaat u naar facebookpagina Vrijzinnigen Brielle – en omgeving.

Tholen

De afdeling neemt wekelijks vieringen op.

Veenendaal

De afdeling heeft elke week een viruele bijeenkomst (klik hier). Op de facebookpagina HetVensterVeenendaal kunt u ook terecht. Verder kunt u verhalen en liederen van Henk Harmsen vinden op https://www.x-liedjes.nl/atbgo/.

Wassenaar

De afdeling en voorganger Tom Mikkers hebben verschillende vieringen online gezet.

Zeist

De afdeling heeft een eigen YouTube kanaal waar alles te zien is. Klik hier.

Veenendaal: Levensverhaal

Bij de eerste lockdown in 2020, in verband met Covid-19, maakte Henk Harmsen een digitaal drieluik ‘And the beat goes on’ voor het Venster in Veenendaal. Nu, 23 januari 2021, met het ingaan van de avondklok, is Henk een nieuw drieluik begonnen, weer met de titel ‘And the beat goes on’.

Het thema deze keer is ‘Levensverhaal’

Deze eerste aflevering bestaat uit een begroeting, een 5-minuten-preek, het verhaal van deze dag en een gastcolumn door Suzanne Uleman. Het geheel wordt opgevrolijkt met een aantal x-liedjes, waarvan er twee gezongen worden door Eva Schuurman. 

Veenendaal presenteert Glas

Vanaf zondag 15 november kunt u kijken naar GLAS!
GLAS! is een nieuwe serie programma’s waarin naast een specifiek thema, ook kunst en in het bijzonder muziek en poézie centraal staan.
GLAS! is een programma van Henk Harmsen.
Aflevering 1 (vanaf 15 november op www.x-liedjes.nl/glas/1)
De eerste aflevering heeft als thema Over vrij-zijn en het sprookje van de vrije wil.  Roelof Meijer creëerde voor deze eerste aflevering twee prachtige stukken. Roelof is contrabassist bij het Residentieorkest in Den Haag, docent contrabas en basgitaar, componist en tekstschrijver en artistiek leider van het ensemble Revolve (https://www.revolvemusic.nl)
Kijk voor meer informatie op www.x-liedjes.nl/glasVeenenddal

Veenendaal presenteert Ondertussen

Ondertussen is een maandelijkse half uur durende digitale collage vol vrijzinnigheid onder redactie van Henk Harmsen en Martin Schuitemaker. Henk Harmsen is bekend om zijn x-liedjes en zijn verhalen over God in het gekkenhuis. Ook maakte hij het digitale Corona-drieluik And the beat goes on… Samen met Martin Schuitemaker bedacht hij de serie EgtHemaTM, waarin de personages Beer en Pop voor het eerst optraden. Deze schavuiten zullen overigens ook in Ondertussen opduiken.
Voorlopig bestaat elke keer uit liedjes (gezongen door Eva Schuurman), verhalen, columns, gedichten en sketches. Ondertussen kan gebruikt worden als digitaal alternatief voor een bijeenkomst of kan bekeken worden tijdens een fysieke bijeenkomst en kan bijvoorbeeld na afloop worden besproken.

De eerste aflevering zal op 13 september in première gaan. De link naar deze aflevering is https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/1/ en werkt vanaf 13 september om 0:00.
Een teaser is alvast te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen/teaser.
We roepen nu al een ieder op om aan de volgende afleveringen bij te dragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.x-liedjes.nl/ondertussen.

Op zondag 18 oktober kunt u kijken naar de tweede aflevering van Ondertussen, een maandelijkse half uur durende digitale collage vol vrijzinnigheid. Het thema is deze keer De Twee Torens. Jan van Donkelaar praat over Etty Hillesum en over de twee wegen, Wim van Keulen en zijn kleindochter Roos ronden de zoektocht naar de Hemel af, Henk Harmsen vertelt over de twee torens van Babel en over communicatie. Natuurlijk zingt Eva Schuurman weer een aantal x-liedjes en wagen Beer en Pop, onder leiding van Martin Schuitemaker, het, als echte vrijzinnigen, om uiteindelijk overal weer aan te gaan twijfelen.

De uitzending is vanaf 18 oktober 0:00 via https://www.x-liedjes.nl/ondertussen/2/ te bekijken. Meer informatie kunt u nu al vinden op https://www.x-liedjes.nl/ondertussen en vragen of opmerkingen kunt u sturen naar info@x-liedjes.nl

Ondertussen – Aflevering 3 
De terugkeer van de koning (beschikbaar per 5 december)
Dit wordt alweer de laatste aflevering van het drieluik Ondertussen. 

– Henk legt een link tussen 2012, complottheorieën en geloven-in-het-algemeen.
– Er is weer een praatje van Jan. Dit keer over de baard van de Koning.
– Wim en Ollie eindigen hun zoektocht naar de hemel en we komen meer te weten over de rol van Ollie in het leven van Wim. 
– Beer en Pop zullen tenslotte zeker de kans niet voorbij laten gaan om het laatste woord te nemen.
– Centraal in aflevering drie staat de wederkomst van Jezus. Dit onderwerp wordt in een ouderwets hoorspel uitgebeeld, waarbij de hoofdpersonen (God, Jezus en Satan) ook nog eens definitief zullen afrekenen met Sinterklaas en Zwarte Piet (en overigens ook met de Schimmel). 

Speciaal vanwege Sinterklaas is deze aflevering al op zaterdag 5 december beschikbaar via www.x-liedjes.nl/ondertussen/3
Meer informatie vind u op www.x-liedjes.nl/ondertussen

 

Afdeling in de Schijnwerper: Wassenaar

De afdeling NPB Vrijzinnigen Wassenaar heeft een nieuwe website gelanceerd. Met de komst van de  voorganger, Tom Mikkers, heeft de afdeling nieuwe stappen gezet in de communicatie. De afdeling is ook te vinden op facebook Vrijzinnig in Wassenaar. De moeite waard om de website te bezoeken.

Bennekom

Afdeling in de Schijnwerper: Bennekom

Traditie

Tot 31 mei 2016 stond de volgende tekst in onze Statuten:
‘De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven in het bijzonder’.
Een doelstelling die geheel past bij de historische ontwikkeling van de vrijzinnigheid. Geen dogma’s, geen geloofsbelijdenis. We zongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de bundel ‘Tussentijds’.

Visie vrijzinnigheid

In 2012 werd de liedbundel ‘Op Vleugels van Verlangen’ uitgebracht. Geschreven en samengesteld door Menno Rougoor en Rien den Arend. In deze liedbundel zijn nog veel traditionele elementen te herkennen, maar ook wordt een bredere visie op vrijzinnigheid hoorbaar: de oriëntatie op een persoonlijke God en op Jezus wordt minder duidelijk en andere tradities doen hun intrede, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de zinsnede: ‘Nader dan mijn halsslagader is dat Ene mij nabij….’, ontleend aan de Koran.

De Ontmoeting

De afdeling Bennekom heeft de laatste jaren een snelle verandering doorgemaakt. Voor de duidelijkheid hebben we het niet meer over het begrip ‘kerk’. Nog maar een jaar geleden stond op het gebouw de naam ‘Ontmoetingskerk’. Nu staat er trots: ‘de Ontmoeting’. Niet het instituut, maar een belangrijk aspect van de functie staat daarmee centraal. Ook ín het gebouw zijn aanpassingen aangebracht.

Al langer geleden is het houten kruis uit de grote zaal naar de hal verplaatst en is een fraai kunstwerk van Maya Siepel er voor in de plaats gekomen, dat het midden houdt tussen een ‘kruis’ en een ‘omarming’. En dat in regenboogkleuren. Recent is het kruis in de hal vervangen door een kunstwerk, geïnspireerd door Wasily Kandinsky, waarop naast het kruis nóg 6 symbolen van andere wereldreligies en levensbeschouwingen prijken.

Bennekom

Programma-aanbod

Vanzelfsprekend is deze transitie ook zichtbaar in het breder geworden programma-aanbod van Bennekom. Naast de zondagse vieringen (waaronder meditatieve stiltevieringen) zijn er ook lezingen over gewaarzijn en intuïtie, gnosis, Veda’s en Upanishads, de 12 heilige nachten, tarot en de bijbel. Cursussen over mystieke ervaringen, boeddhisme, de graal-mythe, intuïtieve ontwikkeling, 5ritmedansen en taichi/qigong en verder leeskringen over het Thomasevangelie en Tolkiens’ ‘In de Ban van de Ring’.

En tenslotte werden de statuten recent aan de nieuwe situatie aangepast. Typerend is de beschrijving van de doelstelling waarvan de eerste twee artikelen luiden: ‘het bevorderen van het levensbeschouwelijk vrijzinnig denken en –geloven en de verdere ontwikkeling van een open houding van mensen naar religies en andere levensbeschouwelijke overtuigingen, kunst en cultuur’ en ‘het faciliteren van spirituele groei en geestelijke ontwikkeling en het bevorderen van maatschappelijke verbondenheid, zowel in kleine kring als wereldwijd’.

De deuren open

In Bennekom heerst de overtuiging dat vrijzinnigheid een levenshouding impliceert die een tegenkracht kan bieden aan de golf van polarisatie tussen culturen en religies die zich in ons tijdsgewricht voordoet. Mede daartoe is het zichtbaar zijn in de samenleving van groot belang, nog los van de betekenis die actieve participatie op zichzelf heeft. Om die reden heeft Bennekom het mede door Vrijzinnigen Nederland gefinancierde project ‘de Deuren Open’ uitgevoerd in 2015-2016. De onderdelen van dit project worden alle drie voortgezet:

  • Café van Verdieping: in een café in Bennekom worden vier lezingen met discussie georganiseerd. Samen met de lokale boekhandel en enkele andere partijen. Het heeft een lage drempel en de insteek zijn levensbeschouwelijke onderwerpen. Het is bedoeld voor alle inwoners uit Bennekom  die geïnteresseerd zijn.
  • Eetcafé van Ontmoeting: maandelijks wordt aan ouderen een eenvoudige maaltijd geserveerd. Na het eten komt een levensbeschouwelijk thema aan de orde. We organiseren het samen met de zorgverleners Opella en Malkander. Ongeveer 15 vrijwilligers van Vrijzinnigen Bennekom en een aantal anderen (vaak met PKN achtergrond) zijn hierbij betrokken.  Een succesvolle formule.
    Bennekom
  • Eenmaal per jaar is de afdeling betrokken bij de ‘Vlegeldag’, een lokaal oogstfeest met een markt waar zo’n 25.000 bezoekers op afkomen. De Ontmoeting is vertegenwoordigd met een kraam en plaatst een grote tent met podium waarop activiteiten als een gedichtenwedstrijd (2015), ruimte voor lokaal muzikaal talent (2016) of muziek met een verhaal door vluchtelingen (concept voor 2017) worden gebracht.
  • Er is overleg met lokale vluchtelingenorganisaties over het organiseren van  activiteiten in Bennekom om initiatieven als ‘Welkom in Wageningen’ (waar geprobeerd wordt een brug te slaan tussen de lokale bevolking en vluchtelingen die naar Wageningen komen) te kunnen steunen.

 

De Vlam

Afdeling in de schijnwerper: De Vlam Rhenen

De Vlam

Op 29 september 1916 werd door enkele ‘Heeren’ in een achterzaaltje de “Vrijzinnig Godsdienstige Kring te Rhenen” opgericht. Dat is nu honderd jaar geleden.  Om dit te gedenken is een fraai jubileumboek samengesteld. Te lezen valt hoe we de eerste halve eeuw hebben rondgezworven, verstoord door de oorlog die Rhenen zo heeft getroffen. Ten slotte kon in 1968 ons huidige eigen gebouw worden betrokken. Na enige naamswijzigingen heten we nu “De Vlam”, evenals ons gebouw.

Vrijzinnig en betrokken

“Vrijzinnig”  wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven. Daarbij laten we ons graag inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Als vereniging vormen we een gemeenschap met de blik naar buiten gericht. Graag werken we samen met andere personen en organisaties in en om Rhenen. Het liefst zien wij De Vlam als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

De Vlam

Wat biedt De Vlam?

Het programma van De Vlam omvat enkele pijlers. Op zondagochtend is er een viering, een lezing of bezinningsbijeenkomst. De eerste dinsdag van de maand is filmavond. In het voorjaar wordt een cursus gehouden met de gezamenlijke afdelingen uit de regio. Naast  wisselende exposities in de bovenzaal wordt aandacht aan kunst besteed door tentoonstellingen te bezoeken. De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en meeleeft. Pastorale zorg kan worden verleend door een voorganger.

Meer informatie

Naam afdeling:   De Vlam  Vrijzinnigen Rhenen
Adres gebouw:   Beukenlaan2, 3911XK  Rhenen
Contactpersoon: mw. P.H. van der Zee-Schlebaum tel. 0488-441160
Email:                   pien@zeetronic.nl
Website:              www.devlamrhenen.nl
Facebook:            www.facebook.com/devlamrhenen

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Afdeling in de schijnwerper: Hardinxveld-Giessendam

De Kerk met de Beelden

Onze afdeling staat bekend als de Kerk met de Beelden, een verwijzing naar de drie prominente plastieken aan onze gevel, die eind jaren ‘ 50 zijn gemaakt door kunstenaar A. van Bennekum. Het zijn beelden van Elia die door de raven wordt gevoed, de verloren zoon die terugkeert bij zijn vader en de Samaritaanse vrouw bij de put. Gemeenschappelijke elementen in de verhalen achter de beelden zijn de bron, zorg en gevoed worden. Al deze aspecten staan centraal in onze gemeenschap.

Zoektocht

We willen een plek zijn voor mensen die zoeken naar bronnen van zingeving en inspiratie en die zorg willen dragen voor elkaar. We geloven dat we elkaar in onze zoektocht kunnen helpen en stimuleren door vanuit een open houding ideeën uit te wisselen over de bron van het bestaan en onze verbinding daarmee. Wij putten uit tal van tradities, waaronder de Bijbel, en laten ons aanspreken door kunst, literatuur, muziek en de natuur.

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Ontmoeting

Onze vieringen op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Elke maand is er een gezellige nazit met koffie of thee, waarin we bijpraten of nader kennis maken. Verder zijn er geregeld doordeweekse bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Op de literaire leeskring bespreken we boeken die ons raken. Ook is er regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de regio.

Informatie

Kerk met de Beelden
Adres: Peulenstraat 167
Contactpersoon: Tilly de Groen
E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl
Voorganger: Aries van Meeteren (Voorganger in de Schijnwerper)
E-mail: avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
Website: www.kerkmetdebeelden.nl
www.facebook.com/kerkmetdebeelden

Vrijzinnigen Velp

Afdeling in de Schijnwerper: Velp

Andere vorm, zelfde boodschap

De afdeling Velp van de Vrijzinnigen Nederland kan terugkijken op een lange historie. Via de naam Nederlandschen Protestanten Bond Velp opgericht in 1885, zijn we nu aangeland bij Vrijzinnigen Velp. Daar ligt een wereld van veranderingen tussen. Een aantal elementen zijn bij onze afdeling echter altijd bewaard gebleven. De nuancering, de openheid en de tolerantie die de leden, in perspectief van hun tijd, tot uiting hebben gebracht.

Creatieve kerkdiensten

Ook onze kerkdiensten zijn mee geëvalueerd. Onze voorganger, Esseldien Wennink, omschrijft het treffend op onze website www.vrijzinnigenvelp.nl: “Het lijkt op een kerkdienst, maar dan anders. Gedachten en gedichten, verhalen en verbeelding, stilte en muziek maken de dienst uit.” Bezoekers ervaren deze diensten als verrassend en vernieuwend.

Vrijzinnigen Velp

Anders vrijzinnig

In onze kerk, gebouwd in 1905, vinden naast kerkdiensten vele activiteiten plaats. Zo is het de vaste plek voor ons centrum voor religieuze bezinning, De Sprang. Ieder jaar presenteert de werkgroep een mooi programma met lezingen, films en cursussen op spiritueel, religieus, filosofisch, cultureel en wetenschappelijk gebied.

Daarnaast zijn er Eigenzinnige Zondagen , vier zondagen per jaar waarop het bestuur een activiteit organiseert die op zijn geheel eigen wijze een raakvlak heeft met de uitgangspunten van de vrijzinnigheid, b.v. een schimmenspel, een film, muziek of een ander kunstzinnige uiting.

Meer informatie en contact

Vrijzinnigen Velp is een open plek voor bezinning en inspiratie, voor ontmoeting en verdieping, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen, niet-weters, zoekers en twijfelaars.
U vindt ons aan de Dr. Fabiusstraat 12, Velp.
info@vrijzinnigenvelp.nl

Vrijzinnig Baarn

Afdeling in de schijnwerper: Baarn

Welkom bij Vrijzinnig Baarn

Vrijzinnig Baarn maakt deel uit van de Vrijzinnigen Nederland, een veelkleurige vereniging met actieve leden, geworteld in het vrijzinnig christendom. Vrijzinnig geloven is ruimte geven aan anderen, tolerant zijn naar anderen toe. Daarnaast vragen vrijzinnigen ook ruimte en tolerantie om op eigen wijze om te kunnen gaan met opvattingen rond levensbeschouwing en religie.

Activiteiten

Het hele jaar door vinden er gevarieerde activiteiten plaats in het Witte kerkje, zoals concerten, lezingen met interessante sprekers en gespreksgroepen. Ook op het gebied van kunst en cultuur hebben wij veel te bieden. De concerten in het kader van “Muziek na de markt” op de 1ste dinsdag van de maand trekken een breed publiek ook van buiten Baarn.

In Baarn werkt de vereniging op veel manieren samen met de leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente in Baarn. Samen vormen zij “Vrijzinnig Baarn”.

Open kerk

De kerkdiensten worden gezamenlijk gehouden, afwisselend in de twee kerkgebouwen (Kampstraat 8 en Eemnesserweg 63B), de seizoen gebonden activiteiten en cursussen worden gezamenlijk bedacht en uitgewerkt. De beide geloofsgemeenschappen streven naar een open kerk, waarin plaats is voor ieder mens.

www.wittekerkje-baarn.nl

Adres: Kampstraat 8 in Baarn
Contactpersoon: C.J. Switzer,
Telefoon: 035-5423733
E-mail: cjswitzer@kpnmail.nl

Vrijzinnig Baarn