De Vlam

Afdeling in de schijnwerper: De Vlam Rhenen

De Vlam

Op 29 september 1916 werd door enkele ‘Heeren’ in een achterzaaltje de “Vrijzinnig Godsdienstige Kring te Rhenen” opgericht. Dat is nu honderd jaar geleden.  Om dit te gedenken is een fraai jubileumboek samengesteld. Te lezen valt hoe we de eerste halve eeuw hebben rondgezworven, verstoord door de oorlog die Rhenen zo heeft getroffen. Ten slotte kon in 1968 ons huidige eigen gebouw worden betrokken. Na enige naamswijzigingen heten we nu “De Vlam”, evenals ons gebouw.

Vrijzinnig en betrokken

“Vrijzinnig”  wil in dit verband zeggen dat wij ons vrij en ongebonden voelen in ons geloof of levensovertuiging. Niets of niemand heeft bij ons de waarheid in pacht, maar wel zijn wij, leden, begunstigers en vrienden van De Vlam, samen of individueel op zoek naar schoonheid, zin en betekenis in ons leven. Daarbij laten we ons graag inspireren door de christelijke traditie, maar staan ook open voor andere religieuze of wijsgerige bronnen. Daarnaast is er veel aandacht voor kunst en cultuur, wetenschap en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Als vereniging vormen we een gemeenschap met de blik naar buiten gericht. Graag werken we samen met andere personen en organisaties in en om Rhenen. Het liefst zien wij De Vlam als een levendige ontmoetingsplaats voor bezinning en inspiratie waar mensen van verschillend pluimage zich welkom weten en thuis voelen.

De Vlam

Wat biedt De Vlam?

Het programma van De Vlam omvat enkele pijlers. Op zondagochtend is er een viering, een lezing of bezinningsbijeenkomst. De eerste dinsdag van de maand is filmavond. In het voorjaar wordt een cursus gehouden met de gezamenlijke afdelingen uit de regio. Naast  wisselende exposities in de bovenzaal wordt aandacht aan kunst besteed door tentoonstellingen te bezoeken. De leden en begunstigers vormen een gemeenschap waarin men aandacht voor elkaar heeft en meeleeft. Pastorale zorg kan worden verleend door een voorganger.

Meer informatie

Naam afdeling:   De Vlam  Vrijzinnigen Rhenen
Adres gebouw:   Beukenlaan2, 3911XK  Rhenen
Contactpersoon: mw. P.H. van der Zee-Schlebaum tel. 0488-441160
Email:                   pien@zeetronic.nl
Website:              www.devlamrhenen.nl
Facebook:            www.facebook.com/devlamrhenen

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Afdeling in de schijnwerper: Hardinxveld-Giessendam

De Kerk met de Beelden

Onze afdeling staat bekend als de Kerk met de Beelden, een verwijzing naar de drie prominente plastieken aan onze gevel, die eind jaren ‘ 50 zijn gemaakt door kunstenaar A. van Bennekum. Het zijn beelden van Elia die door de raven wordt gevoed, de verloren zoon die terugkeert bij zijn vader en de Samaritaanse vrouw bij de put. Gemeenschappelijke elementen in de verhalen achter de beelden zijn de bron, zorg en gevoed worden. Al deze aspecten staan centraal in onze gemeenschap.

Zoektocht

We willen een plek zijn voor mensen die zoeken naar bronnen van zingeving en inspiratie en die zorg willen dragen voor elkaar. We geloven dat we elkaar in onze zoektocht kunnen helpen en stimuleren door vanuit een open houding ideeën uit te wisselen over de bron van het bestaan en onze verbinding daarmee. Wij putten uit tal van tradities, waaronder de Bijbel, en laten ons aanspreken door kunst, literatuur, muziek en de natuur.

Kerk Hardinxveld-Giessendam

Ontmoeting

Onze vieringen op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Elke maand is er een gezellige nazit met koffie of thee, waarin we bijpraten of nader kennis maken. Verder zijn er geregeld doordeweekse bijeenkomsten met interessante onderwerpen. Op de literaire leeskring bespreken we boeken die ons raken. Ook is er regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de regio.

Informatie

Kerk met de Beelden
Adres: Peulenstraat 167
Contactpersoon: Tilly de Groen
E-mail: info@kerkmetdebeelden.nl
Voorganger: Aries van Meeteren (Voorganger in de Schijnwerper)
E-mail: avanmeeteren@kerkmetdebeelden.nl
Website: www.kerkmetdebeelden.nl
www.facebook.com/kerkmetdebeelden

Vrijzinnigen Velp

Afdeling in de Schijnwerper: Velp

Andere vorm, zelfde boodschap

De afdeling Velp van de Vrijzinnigen Nederland kan terugkijken op een lange historie. Via de naam Nederlandschen Protestanten Bond Velp opgericht in 1885, zijn we nu aangeland bij Vrijzinnigen Velp. Daar ligt een wereld van veranderingen tussen. Een aantal elementen zijn bij onze afdeling echter altijd bewaard gebleven. De nuancering, de openheid en de tolerantie die de leden, in perspectief van hun tijd, tot uiting hebben gebracht.

Creatieve kerkdiensten

Ook onze kerkdiensten zijn mee geëvalueerd. Onze voorganger, Esseldien Wennink, omschrijft het treffend op onze website www.vrijzinnigenvelp.nl: “Het lijkt op een kerkdienst, maar dan anders. Gedachten en gedichten, verhalen en verbeelding, stilte en muziek maken de dienst uit.” Bezoekers ervaren deze diensten als verrassend en vernieuwend.

Vrijzinnigen Velp

Anders vrijzinnig

In onze kerk, gebouwd in 1905, vinden naast kerkdiensten vele activiteiten plaats. Zo is het de vaste plek voor ons centrum voor religieuze bezinning, De Sprang. Ieder jaar presenteert de werkgroep een mooi programma met lezingen, films en cursussen op spiritueel, religieus, filosofisch, cultureel en wetenschappelijk gebied.

Daarnaast zijn er Eigenzinnige Zondagen , vier zondagen per jaar waarop het bestuur een activiteit organiseert die op zijn geheel eigen wijze een raakvlak heeft met de uitgangspunten van de vrijzinnigheid, b.v. een schimmenspel, een film, muziek of een ander kunstzinnige uiting.

Meer informatie en contact

Vrijzinnigen Velp is een open plek voor bezinning en inspiratie, voor ontmoeting en verdieping, niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen, niet-weters, zoekers en twijfelaars.
U vindt ons aan de Dr. Fabiusstraat 12, Velp.
info@vrijzinnigenvelp.nl

Vrijzinnig Baarn

Afdeling in de schijnwerper: Baarn

Welkom bij Vrijzinnig Baarn

Vrijzinnig Baarn maakt deel uit van de Vrijzinnigen Nederland, een veelkleurige vereniging met actieve leden, geworteld in het vrijzinnig christendom. Vrijzinnig geloven is ruimte geven aan anderen, tolerant zijn naar anderen toe. Daarnaast vragen vrijzinnigen ook ruimte en tolerantie om op eigen wijze om te kunnen gaan met opvattingen rond levensbeschouwing en religie.

Activiteiten

Het hele jaar door vinden er gevarieerde activiteiten plaats in het Witte kerkje, zoals concerten, lezingen met interessante sprekers en gespreksgroepen. Ook op het gebied van kunst en cultuur hebben wij veel te bieden. De concerten in het kader van “Muziek na de markt” op de 1ste dinsdag van de maand trekken een breed publiek ook van buiten Baarn.

In Baarn werkt de vereniging op veel manieren samen met de leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente in Baarn. Samen vormen zij “Vrijzinnig Baarn”.

Open kerk

De kerkdiensten worden gezamenlijk gehouden, afwisselend in de twee kerkgebouwen (Kampstraat 8 en Eemnesserweg 63B), de seizoen gebonden activiteiten en cursussen worden gezamenlijk bedacht en uitgewerkt. De beide geloofsgemeenschappen streven naar een open kerk, waarin plaats is voor ieder mens.

www.wittekerkje-baarn.nl

Adres: Kampstraat 8 in Baarn
Contactpersoon: C.J. Switzer,
Telefoon: 035-5423733
E-mail: cjswitzer@kpnmail.nl

Vrijzinnig Baarn

De Woudkapel

Afdeling in de schijnwerper: Bilthoven

Welkom in De Woudkapel!

De Woudkapel in Bilthoven werd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School gebouwd door een bevlogen groep vrijdenkers. De tegenwoordige Woudkapellers zijn trouw aan die wortels: ook nu creëren zij een ontmoetingsplaats waar zinzoekers, ongebonden religieuzen en geïnteresseerden in spiritualiteit – lid of niet lid – van harte welkom zijn.

Door wat je doet en wat je zegt laat je zien wie je bent: het uitgebreide programma, terug te vinden op www.woudkapel.nl, spreekt voor zich. Alle bijeenkomsten en de sfeer in de Woudkapel hebben de bedoeling deelnemers te raken, zij bieden naast voedsel voor de geest ook voedsel voor de ziel.

Gastvrije gemeenschap

Pieter Lootsma is de voorganger en inspirator in De Woudkapel. Zowel zijn capaciteiten als voorganger als die van gespreksleider en initiator van kringen sluiten goed aan bij de identiteit van De Woudkapel. Een gastvrije gemeenschap die inspiratie, verdieping en ontmoeting biedt, kan een verrijking voor ieders leven betekenen.

Contact en informatie

De Woudkapel
Beethovenlaan 21
3723 JJ Bilthoven
Informatie: wendy@wdgcommunicatie.nl of 06 54212417

www.woudkapel.nl (ook voor het opgeven voor de digitale Nieuwsbrief)