Schatgraven in tien jaar liedboek

Schatgraven in tien jaar liedboek 

Tien jaar geleden verscheen het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk. Het is breed in gebruik genomen. Dat is het vieren waard, zeker nu er weer volop samen gezongen kan worden. Daarom organiseert een commissie van kerkmusici en theologen namens de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied (ISK) een jubileumsdag op

13 mei 2023 van 10.30 – 16.30 uur
in de Sint Joriskerk in Amersfoort

Deze dag is voor een ieder die houdt van zingen en geïnteresseerd is in de vele mogelijkheden die het liedboek biedt aan liederen, zangvormen, gebeden, teksten en gedichten, niet alleen binnen de context van kerkdiensten, maar juist ook in andere leefkringen. Een dag voor cantores, organisten, componisten, dichters, predikanten, pastores, liturgen, zangers, voor een ieder die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt.
Het programma vraagt een actieve deelname. Er wordt uiteraard veel gezongen onder professionele begeleiding. Met name wat onderbelicht gebleven liederen uit het Liedboek komen aan bod. Tevens worden er liederen uit de vorig jaar verschenen aanvulling Psalmen anders verkend. De thematiek van de liederen wordt toegelicht en er klinken verschillende mogelijkheden in muzikale uitvoeringen. In totaal passeren zo’n 25 liederen en teksten de revue.
De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een vesper.

De dag kent drie programmaonderdelen met tussendoor twee pauzes van een half uur en een pauze van een uur. De kosten voor koffie en thee zijn bij de prijs inbegrepen, die voor de lunch niet. In de buurt van de Sint Joriskerk zijn er volop lunchmogelijkheden.

In de kerk zijn verschillende uitgeverijen en boekhandels aanwezig met relevante uitgaven.

Aanmelden kan via www.kerklied.net

Vacatures in vrijzinnige organisaties

Er is een vacature bij Ekklesia Leiden.

 

 

 

Rick Benjamins hoogleraar Vrijz. Theologie

Rick Benjamins is volledig hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU geworden. Tot nu was hij docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie aan de PThU en de RuG.

Een leerstoel voor de vrijzinnige theologie is er in het verleden nooit geweest. De leerstoel voor de godsdienstfilosofie in Leiden was bijvoorbeeld altijd wel belangrijk voor vrijzinnigen, maar een specifieke leerstoel was er niet. Misschien was die ook niet nodig en is het een teken aan de wand dat die er nu wel komt, maar ook dan is het mooi dat een vrijzinnig perspectief op deze manier aan de PThU gekoppeld is.

Daarnaast heeft hij net het boek Boven is onder ons gepubliceerd. Binnenkort publiceren we een recensie van de hand van Aries van Meeteren, voorganger Hardinxveld-Giessendam.

Ivo de Jong was naar de Wereldraad

Ivo de Jong (1956) is vrijzinnig voorganger in Rotterdam, Schiedam, Woubrugge en Brielle. Tweeënveertig jaar na zijn studie in Bossey gaat hij naar Karlsruhe voor de 11e Algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken. Namens zijn 2000 leden tellend clubje (of toch kerkje? Was NPB) maakt hij deel uit van de Raad van Kerken in Nederland. Werd de Wereldraad in 1948 in Amsterdam opgericht: nu, drie generaties later, keren de kerken samen voor 10 dagen terug naar Europa. We kunnen zo’n boost wel gebruiken! Want lijken de blanke kerkbanken steeds leger, elders op de aarde lopen de kerken weer vol. Die inspiratie wil Ivo graag meemaken en meedelen.

Op zijn website kunt u zijn dagelijkse verslagen lezen.

 

Klimaatverandering en duurzaamheid

Zou jij met ons mee willen denken over klimaatverandering en duurzaamheid?

  • Binnen Vrijzinnigen Nederland is een ‘Vrijzinnig Platform’ gevormd om maatschappelijke problemen te signaleren, aan de oplossing waarvan juist ook vrijzinnigen een relevante bijdrage kunnen leveren. De vrijzinnige levenshouding en daarbij horende behoefte naar elkaar te luisteren en samen op te trekken kan hopelijk behulpzaam zijn daar, waar bruggen tussen mensen moeten worden geslagen om grote problemen te kunnen oplossen.
    Het platform koos voor ‘Duurzaamheid’: wat is belangrijker dan het scheppen van voorwaarden om volgende generaties op onze Aarde in gezondheid en welzijn te kunnen laten leven?
    Velen zien de urgentie en willen actie; maar welke stappen moeten worden gezet en vooral: hoe doe je het samen zodat er echt iets kan gaan veranderen?
  • Vrijzinnigen Nederland is lid van de Humanistische Alliantie waar men binnen het ‘Netwerk Levensbeschouwing’ óók voor het thema ‘Duurzaamheid’ koos. Binnen dit Netwerk zijn naast Humanisten en Vrijzinnigen ook o.a. Alevieten en het Apostolisch Genootschap vertegenwoordigd. Het Platform wil graag samen met anderen optrekken, zeker ook binnen  dit Netwerk.
    Het Netwerk wil, na ‘Corona’, opnieuw starten en wel op zaterdag 18 juni in Berg en Dal met een luchtige zomerse workshop van een middag om het netwerk te verstevigen, de kennismaking te hernieuwen en met elkaar te zoeken naar wat ons verbindt. Daarnaast willen we bezien hoe dit tot actief handelen ten aanzien van duurzaamheid kan leiden. Hiervoor geldt eveneens dat we graag zouden zien dat ook enkele jongeren uit onze hoek aan deze bijeenkomst mee willen doen.
    Ben je geïnteresseerd? Of heb je vragen? Neem ook dan contact op met bureau@vrijzinnigen.nl.

De Vrijdenkers opgestart

Als je willekeurige vrijzinnigen vraagt wat vrijzinnigheid voor hen betekent, vertellen zij over het verleden of mengen zich aarzelend in een hedendaagse discussie. Maar komen zij eigenlijk wel mensen tegen die anders denken dan zij? Hoe leven we als vrijzinnigen en hoe gaan we om met de actualiteit?

Het doel van het platform ‘De Vrijdenkers’ is de vernieuwing van het vrijzinnig gedachtegoed. Daar is vrijzinnigen Nederland natuurlijk doorlopend mee bezig. Met de vrijdenkers proberen we een nieuwe doelgroep aan te spreken. Er is gezocht naar een nieuwe generatie columnisten die iets met religie hebben en zich bij het vrijzinnig gedachtegoed thuis voelen.

In de eerste fase is het de bedoeling dat deze columnisten als ‘vrijdenkers’ reageren op de actualiteit en zo de discussie opstarten. Waarna ze met elkaar en met u graag in gesprek gaan. Elke maand verschijnen er verschillende columns over velerlei onderwerpen, problemen die nu in onze maatschappij leven. Dit gebeurt via de nieuwe website, maar ook via sociale media en andere kanalen. Wilt u reageren? Altijd welkom.

In de tweede fase gaan we met de columnisten in gesprek. We organiseren overal in Nederland gesprekken over actuele onderwerpen. Een gesprek waar pluriforme stemmen te horen zijn. Uiteindelijk is het belangrijk om verschillende stemmen in de Nederlandse samenleving met elkaar in gesprek te brengen en misschien wel op een speciale manier te verbinden.

In een derde fase organiseren we cursussen of gesprekken die langer duren en waar we nog meer van elkaar kunnen leren. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee van de academie, maar om daar uiteindelijk te komen, is er een nieuwe doelgroep nodig met nieuwe geluiden, waar het ‘oude’, vrijzinnige gedachtegoed mee in contact kan komen.

Na een voorbereidingstijd van 6 maanden is als eerste de website van ‘De Vrijdenkers’ online (www.devrijdenkers.nl). De huidige columnisten zijn Lev Avitan, Oliver Yeboah, Brandon Pakker, Leendert Vooijce en Janneke Stegeman. Op de website is ook meer informatie over de columnisten te vinden.

Namens de redactie, Rudolf Polderman en Wies Houweling

Zandtovernaar: Het Onze Vader in het Oekraïens

Via Ivo de Jong, voorganger, ontvingen wij het filmpje van de Zandtovenaar met het Onze Vader in het Oekraïens. Het filmpje is door Kerk in Actie verspreid.

Het Onze Vader in het Oekraïens

Ivo de Jong is ook onze vertegenwoordiger in de Raad van Kerken in Nederland. Vrijzinnigen Nederland is geassocieerd lid. Hij wijst graag op verklaring van de Raad die is verschenen over de oorlog in Oekraïne.

Zin in Opvoeding en Wereldreis

Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, is 9 december op wereldreis gegaan. Samen met zijn vrouw en twee kinderen reist hij rond met alleen maar rugzakken. Voor het onderwijs van de kinderen is gezorgd.

Marijke Verduijn, Zin in Opvoeding, maakte een interview voor het vertrek en zal het gezin blijven volgen. U kunt de avonturen via de linken volgen.

Het eerste interview.

Het tweede interview.

Het derde interview.

Het vierde interview.

Het vijfde interview.

 

Oecumenelezing 2022

De Raad van Kerken organiseert de Oecumenelezing op 13 mei 2022.

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op  13 mei 2022, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Waar: Geertekerk Utrecht

Wanneer: 13 mei 2022

Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Magazine Jong van Geest verschenen

Vrijzinnigen Nederland presenteert met veel plezier het nieuwe magazine, Jong van Geest. Een magazine van en voor jongvolwassenen. Met andere verhalen dan u gewend bent. Verhalen over burn-out, ambitie en ouderschap.

Jongvolwassenen aan het woord in al hun kracht en kwetsbaarheid. Een magazine rond de thema’s en het leven van jonge mensen, waar levensvragen en spiritualiteit voortdurend doorheen klinken.

Examplaren zijn te verkrijgen bij bureau@vrijzinnigen.nl. Vergeet niet de adresgevens te vermelden.