Magazine Diversiteit verschenen

Zaterdag 28 november 2020 presenteert het Vrijzinnig Platform het resultaat van twee jaar hard werken.

Een mooi inhoudelijk magazine over ‘Diversiteit, samen leven met verschillen’. Met interessante artikelen die het thema vanuit verschillende hoeken belicht.

Wilt u een exemplaar ontvangen, geef uw gegevens door aan bureau@vrijzinnigen.nl onder vermelding van Magazine Diversiteit.

 

Wij danken Etje Verhagen, Lia Hol, Joost Ruitenberg, Diet Bredenoord en Feiko Prins voor al hun werk.

Er komt binnenkort bericht over het nieuwe Vrijzinnig Platform dat zich bezig gaat houden met Duurzaamheid.

Meer eten, meer hulp voor de voedselbank

Vanmorgen mocht ik een bezoek brengen aan het depot van de voedselbank in Amsterdam. Door de enorm oplopende vraag, kan het voedsel niet aangesleept worden.

Er zijn in Amsterdam 12 uitdeelpunten, die worden allemaal bediend door ruim 400 vrijwilligers. In het centraal magazijn worden de boxen klaar gemaakt. Zoveel mogelijk met producten die voedzaam en gezond zijn.

Druppel op een gloeiende plaat

Er is altijd tegen het einde van het jaar een toename van de vraag, maar dit jaar is het extreem, ook nog in verband met Corona. De 8 miljoen euro die de regering extra heeft toegezegd is voor het hele land, alle voedselbanken en voor de periode van zeven jaar verzekert Margje Polman ons van het depot. Dat is dus een druppel op een gloeiende plaat in deze tijd.

Vrijwilligers zijn nodig

We hebben vrijwilligers nodig, geld en producten om uit te delen. Het gaat om gezinnen, met in Amsterdam alleen al 1600 minderjarige kinderen. En nog eens 600 jongeren tussen de 18 en 22 jaar die noodgedwongen thuis wonen, in gezinnen die gewoon niet genoeg te eten hebben.

Meer hulp en bekendheid

Dat dit kan in Nederland, daar kan ik eigenlijk helemaal niet bij. Laten we er alsjeblieft iets aan doen? Zeker in deze tijd van het jaar, alles is anders. Laten we het ook anders doen voor de voedselbank dus veel meer hulp en bekendheid.

Wies Houweling

Graag delen

 

#voedselbank, #rotary, #armoede, #margjepolman

 

De nieuwe aarde: een duik in het ongewisse 

Visioen

Op de vraag deel je visioen in deze tijd van Corona zonden meer dan 200 kunstenaars een visioen in. Visioenen geïnspireerd door het Bijbelvers ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was niet meer.’ (Openbaring 21:1).  

Het zijn inspirerende en emotionele kunstwerken, de meesten speciaal voor de tentoonstelling gemaakt. Ik had geluk en mocht aanwezig zijn in de Westerkerk op een van de eerste dagen dat de tentoonstelling open was. Helaas is hij nu weer gesloten, maar hij gaat weer open, en het Bijbels museum gaat ook wel op reis, dus wie weet.

Prachtig is het ragfijne geborduurde kunstwerk van een duikende figuur. De onzekerheid, de fragiliteit van de toekomst, voor iedereen. Het beweegt heel subtiel door de wind. 

Welke ongewisse toekomst is er? Het deed me ook denken aan mijn eigen onzekere toekomst, ga ik besmet worden, word ik ziek? Hoe gaat het straks verder, mag ik mijn familie weer omhelzen? 

De duik in de toekomst is onzeker, maar hoe zal die eruit zien? 

Tientallen van de kunstwerken zijn te zien op de speciale website www.nieuweaarde.nu/inzendingen

De werken van Margriet van Breevoort, Oussama Diab, Rinske van Dijk, Jet van Helbergen & Judith Scholte, Rieteke Hoogendoorn, Pavèl van Houten, Felipe van Laar, Sarah van der Lijn, Lego Lima, Jeanne Rombouts, collectief We Sell Reality en Zindzi Zwietering zijn te zien op de tentoonstelling mocht die weer open zijn.

Wies Houweling

Ineke Jacobsen Jensen geridderd

Zondag 6 september is onze oud-voorzitter,  Ineke Jacobsen Jensen, geridderd in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester van Bloemendaal overhandigde het lintje dat, vanwege Corona, opgespeld werd door de partner van Ineke, Mathilde.

In de Kapel, de thuisbasis van Ineke, was een intieme bijeenkomst georganiseerd. Voor Ineke kwam dit als volstrekte verrassing. Het programma begon met een lezing door Jeanne Traas-Hageman onder het mom dat het tijd was voor een feestje voor Ineke. Een jonge pianist sloot het programma af met een sonate van Beethoven.

In de tussentijd verscheen de burgemeester om Ineke te verrassen met een onderscheiding. Voor al haar  bestuurswerkzaamheden in verschillende organisaties. Haar voorzitterschap van Vrijzinnigen Nederland, zowel plaatselijk als landelijk, was daar één van.

Wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding.

Een korte reportage via deze link. De foto’s zijn van Charles Duijff.

Christelijke theologie en vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk

Geloven in een seculiere wereld

De leden van Vrijzinnigen Nederland zien zichzelf niet als lid van een kerk. Hun geloof is veelal een geloof dat afscheid heeft genomen van een levensbeschouwing die grenzen trekt tussen hemel en aarde, tussen hier en hiernamaals en tussen kerk en wereld en tussen goddelijke en menselijke werkelijkheid.

Theologie in een seculiere wereld

De klassieke christelijke theologie is niet antropologisch gericht. Maar in het antropologische wereldbeeld willen mensen zichzelf zien als verantwoordelijkheid voor hun handelen en zij laten zich dat niet uit handen nemen door een god of een sacrale werkelijkheid.

Obstakels voor een vrijzinnige theologie

In de vrijzinnigheid is maar één ding heilig: ieders persoonlijke geloofsbeleving.

Daarnaast zijn er nog heel veel vrijzinnigen die geen afstand willen doen van de oude christelijke gebruiken en rituelen.

Tenslotte is er de psychologische drempel om afstand te doen van wat men gewend was zonder er zeker van te zijn wat daarvoor in de plaats komt.

Geen theologie, maar een leidraad

Via de bijbel en de erkenning van God als schepper is er nog wel een band tussen de vrijzinnigheid en het christendom, maar die band kent zijn complicaties. Om op de schouders van het religieuze verleden een ervaarbare en voorstelbare theologie te ontwerpen is niet eenvoudig. Verder dan een leidraad, een soort vademecum, kom je niet.

Een vademecum van de vrijzinnigheid

De vrijzinnigheid zou het moeten aandurven om als leidraad aan te houden dat we als vrijzinnigen de band met God als iets van ondergeschikte waarde beschouwen en we de betekenis van de oude verhalen uit de traditie alleen nog zien als overleveringen die ons existentieel raken. Een zoektocht naar de dieptepsychologische betekenis van de oude verhalen. Dat kan nieuwe wegen voor het beoefenen en beleven van vrijzinnig geloof ontsluiten.

Johan de Wit

Dit is een uittreksel van het het hele essay dat Johan heeft geschreven voor het 150-jarig jubileum. Wilt u reageren graag!

Dat kan aan de hand van deze vragen en stuur uw bijdrage toe aan bureau@vrijzinnigen.nl

  • Hoe kan onze betrokkenheid bij de maatschappij en hoe we functioneren als mens gesteund worden door vrijzinnige theologie? Of hebben we geen theologie meer nodig in deze geseculariseerde wereld?
  • Hoe verbinden wij het religieus humanisme in onze vereniging met het vrijzinnig christendom? Of is dat niet mogelijk?
  • Wat zijn de filosofische of theologische vragen die prioriteit moeten hebben in onze vereniging?

 

Volzin schrijfwedstrijd

Volzin Schrijfwedstrijd 2020

Elk jaar organiseert het blad Volzin een schrijfwedstrijd. Het thema voor 2020 is ‘Afstand en nabijheid’.

“Het thema is gekozen met de anderehalvemetersamenleving in het achterhoofd. De afstand tussen mensen werd letterlijk zichtbaar. Knuffelen, handen schudden en zelfs afscheid nemen aan het ziekenhuisbed worden risicovolle handelingen. Corona maakte weer duidelijk hoe diepgeworteld de behoefte aan nabijheid is.

Vanuit menselijk perspectief is verbondenheid niet aan fysieke nabijheid gebonden. Fysieke aanraking is cruciaal voor het menselijk welbevinden en oor de ervaring dat je er mag zijn.’

‘Afstand en nabijheid’ is kortom een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking is toegestaan als het thema maar herkenbaar blijft. Dus schrijf een pakkend essay over dit actuele thema.

Voorwaarden

  • Is open voor iedereen
  • Maximale woorden 1600
  • Inzendingen voor 12 oktober om 9.00 uur
  • Digitaal in word sturen aan redactie@volzin.nu
  • Bijdragen moeten met personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep en de aanduiding ‘volzin-schrijfwedstrijd 2020 zijn voorzien
  • inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie en behoudt zich het recht voor de inzendingen te plaatsen op www.volzin.nu.
  • De winnaar ontvangt € 400,-, de tweede prijs bedraagt € 200,- en de derde prijs € 100

Fotowedstrijd: Diversiteit, leven met verschillen

Doet u mee?

Het Vrijzinnig Platform heeft de laatste twee jaar het thema Diversiteit, leven met verschillen uitgewerkt. In november zal een magazine uitkomen als eindresultaat. Het platform schrijft daarom een fotowedstrijd uit.
Zend daarom uw foto in die voor u ‘Diversiteit, leven met verschillen het beste’ verbeeld.

Eisen voor de foto:
• De foto moet digitaal worden ingezonden als jpeg.
• Formaat: minimaal 4 MB.
• Afmeting: minimaal 3000 pixels over de langste zijde.
• Lichte bewerking zoals kleurcorrectie en contrast is toegestaan.
• De deelnemer geeft Vrijzinnigen Nederland het recht om de betreffende foto vrij van rechten te plaatsen in het magazine.
• De deelnemer garandeert de maker en eigenaar van de foto te zijn.
• De foto bevat geen objecten waarbij copyright geschonden wordt.

Wij zien uw creatieve en inspirerende foto (of foto’s) tegemoet voor 1 september op bureau@vrijzinnigen.nl.

Meer over het Vrijzinnig Platform.

Online Pride kerkdienst

De PKN in Amsterdam organiseert op 2 augustus om 10.30 uur een online Pride kerkdienst vanuit de Keizersgrachtkerk.

Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wanneer en waar ontstaat nieuwe ruimte voor mensen om zichzelf te zijn, en door anderen gekend te worden? Een viering over oprechte nieuwsgierigheid over grenzen heen.

Voorganger is Wielie Elhorst (LHBTI+-predikant Amsterdam) en met medewerking van Froukje Pitstra (voorganger Vrijzinnigen Nederland).

Luister en/of kijk mee via: www.keizersgrachtkerk.nl en/of Salto Pride TV.

Prachtig nieuws, het huis van Etty blijft behouden

Het onderwerp van mijn blog van 4 mei was de dreigende sloop van het huis waarin Etty Hillesum haar dagboeken schreef van 1938 – 1942. Ik pleitte toen voor het behoud van deze plek. Het huis is nu gered van de sloop. De petitie is 4000 keer ondertekend. Ik weet niet of dat tot het stopzetten van de plannen heeft geleid, maar het zal allicht bijgedragen hebben.  Het is verklaard tot belangrijk erfgoed van onze geschiedenis. De gemeente Amsterdam bezint zich op de toekomst van het pand.

Dank aan iedereen die de petitie ondertekenden.

Wies Houweling

Lees de blog

 

 

God is niet meer gereformeerd

Zes jaar voor de doleantie werpt Abraham Kuyper in De Heraut de wat bijzondere vraag op of Jezus gereformeerd was. Kuyper begrijpt dat dit ‘lastertaal’ is voor wie ‘gereformeerd’ ziet als ‘iets overdrevens, iets eenzijdigs, iets naars en droefgeestigs, ja zelfs iets huichelachtigs en onheiligs’ (Heraut 20-6-1880). Maar toch beantwoordt Kuyper de vraag bevestigend: “We zijn alzoo vastelijk overtuigd, dat alleen de Gereformeerden leeren zooals Jezus leerde en denken zooals Jezus dacht.”

De wat uitdagende titel ‘God is niet meer Gereformeerd’ is mogelijk een knipoog naar dit fraaie staaltje van Kuyperiaanse gelijk-hebberigheid. Schrijver Ben Ipenburg (1947) schetst in het boekje hoe vanaf de jaren zestig de theologen Harry Kuitert, Herman Wiersinga en Cees den Heyer langzaam maar zeker uit hun synodaal gereformeerde bubbel stapten. Het destijds spraakmakende drietal is, zo citeert Ipenburg voormalig Trouw-journalist Agnes Amelink, “via een lange omweg terechtgekomen bij de vrijzinnigheid waartegen de gereformeerde theologie zich in de negentiende eeuw zozeer verzette.”

Samenvatten

Ipenburg schetst die ‘omweg’ door praktisch alle boeken van de theologen kritisch te herlezen en samen te vatten, steeds in pakweg dertig pagina’s per auteur. Hij heeft zich daarvoor door meer dan tienduizend pagina’s heen moeten worstelen. Het resultaat is een handzaam en leesbaar overzicht van de ontwikkeling in het denken van Kuitert, Wiersinga en Den Heyer. Maar veel meer dan dat levert het boek helaas niet op. En dat is jammer, want er had volgens mij meer ingezeten.

Zo had ik het fijn gevonden als Ipenburg iets zou vertellen over de maatschappelijke context waarbinnen de drie theologen ertoe kwamen om gereformeerde ‘kroonjuwelen’ als erfzonde, predestinatie en verzoening los te laten en het (post)modernisme te omarmen. Nu beschrijft hij hun theologische ontwikkeling alleen als een interne gereformeerde aangelegenheid. Dat is jammer. Ook spreekt hij steeds van de ‘ondergang’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland, terwijl hij het verdwijnen van hun zuil zal bedoelen. De kerken zijn immers gewoon opgegaan in PKN, iets wat Ipenburg merkwaardig genoeg nergens vermeldt.

Nestgeur

Voor vrijzinnigen biedt het werk van Kuitert, Wiersinga en Den Heyer weinig nieuws. Voor ex-gereformeerden, en daar zijn er best veel van in de vrijzinnigheid, kan het aardig zijn om de nestgeur van weleer op te snuiven en (opnieuw?) ‘reisgezel’ te zijn van drie theologen die ooit spraakmakend waren. Maar eerlijk gezegd vraag ik me af wie daar echt op zitten te wachten.

Toch ervoer ik al lezend ook een zekere bewondering voor Kuitert, Wiersinga en Den Heyer. Hoeveel theologen zijn er die zo snoeihard en schrijnend eerlijk durven af te rekenen met eerdere denkbeelden?

Aries van Meeteren

Ben Ipenburg, God is niet meer Gereformeerd. Een kritische lezing van de Gereformeerde theologen Kuitert, Wiersinga en Den Heyer, BC·BS 2020