Oecumenelezing 2022

De Raad van Kerken organiseert de Oecumenelezing op 13 mei 2022.

Het thema van de Oecumenelezing is het thema van de assemblee van de Wereldraad van Kerken die van 31 augustus t/m 8 september plaatsvindt in het Duitse Karlsruhe: De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. De lezing wordt gehouden op  13 mei 2022, 15.00 uur in de Geertekerk in Utrecht.

Prof. dr. Peter Nissen, theoloog en kerkhistoricus, zal in de Oecumenelezing nadenken over de vraag waarom de toekomst van de mensenwereld en van de aarde, ons gemeenschappelijk huis, de kerken ter harte moet gaan. Hij laat zich daarbij inspireren door het beeld van de kerk als een veldhospitaal in een gewonde wereld, een beeld dat paus Franciscus in het eerste jaar van zijn pausschap heeft gebruikt. De kerk is geen doel in zichzelf, en ook de eenheid van de kerken, die nagestreefd wordt in de oecumenische beweging, is dat niet. De kerk is er ten dienste van de eenheid en de verzoening van de mensenwereld. Dat vraagt ook in Nederland om een publieke stem van de kerken, een publieke theologie, die bereid is het slagveld op te zoeken en wonden te helen. Hoe kunnen wij daar gestalte aan geven?

Waar: Geertekerk Utrecht

Wanneer: 13 mei 2022

Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Opgeven: rvk@raadvankerken.nl

Magazine Jong van Geest verschenen

Vrijzinnigen Nederland presenteert met veel plezier het nieuwe magazine, Jong van Geest. Een magazine van en voor jongvolwassenen. Met andere verhalen dan u gewend bent. Verhalen over burn-out, ambitie en ouderschap.

Jongvolwassenen aan het woord in al hun kracht en kwetsbaarheid. Een magazine rond de thema’s en het leven van jonge mensen, waar levensvragen en spiritualiteit voortdurend doorheen klinken.

Examplaren zijn te verkrijgen bij bureau@vrijzinnigen.nl. Vergeet niet de adresgevens te vermelden.

ZiO: Nationale Broers- en Zussendag

Het is vandaag de Nationale Broers- en zussendag.
Ter gelegenheid daarvan plaatste ik een interview met Frits Boer, auteur van Handboek Broers en zussen van specials en gewone kinderen. Invloed op ontwikkeling en gedrag:

‘Je ouders leren je hoe het hoort. Je broers en zusjes hoe het er echt aan toegaat’

Broers en zussen kiezen elkaar niet uit, maar hebben een gegeven relatie. Dat maakt hun relatie uniek. Bovendien ken je je broers en zussen langer dan je ouders en kinderen: het is vaak de langste relatie in je leven.
Dat biedt risico’s en kansen. ‘Broers en zusjes ontwikkelen zich in bondgenootschap én competitie. Die twee kanten zijn er altijd.’
Broers- en Zussendag

Oproep Leger des Heils tegen uitbuiting

Wat de kerk kan doen tegen uitbuiting van mens en milieu

Het Leger des Heils heeft samen met een coalitie van organisaties onder de vlag van het MVO-platform een petitie gelanceerd. Deze petitie roept de Tweede kamer op om het Initiatiefwetsvoorstel duurzaam en verantwoord ondernemen aan te nemen. Dit wetsvoorstel verplicht bedrijven om met respect voor mensen en milieu in hun hele keten te ondernemen. Onder de deelnemende organisaties bevinden zich ook International Justice Mission, Woord en Daad, Solidaridad en Fair Trade Nederland. Het Leger des Heils wil namens al deze organisaties een oproep doen aan de deelnemende kerken van de Raad van Kerken. We geloven dat deze initiatiefwet, geïnitieerd door de ChristenUnie, een belangrijke stap is in het brengen van gerechtigheid in ons land en over de hele wereld. In het bestrijden van mensenhandel, in het beperken van schade aan de schepping, en aan het herstellen van goed rentmeesterschap over deze wereld.

Vraag aan uw kerk(genootschap)

De petitie zal 12 oktober worden aangeboden aan Kamerleden van de commissie die het initiatiefvoorstel zullen bespreken. Tot die tijd hopen we dat er zoveel mogelijk mensen via wetgeving.nu hun steun voor deze wet uitspreken. De vraag aan uw kerk(genootschap) is dan ook om deze petitie, en daarmee deze belangrijke wet, onder de aandacht te brengen van uw leden en hen de mogelijkheid te geven om hier vanuit hun geloof een stem aan te geven. 

Waarom is deze wetgeving belangrijk voor de christelijke consument? 

God roept de mensen al in het begin van de Bijbel op om de aarde ‘te bewerken en te onderhouden’. De mens draagt dus een bijzondere verantwoordelijkheid, we moeten zorgdragen voor de schepping en haar niet uitbuiten en plunderen. Calvijn noemde de mens de ‘rentmeester van God’.

Dat principe zie je ook in de Bijbelse geboden van de Sabbat en het Jubeljaar. Ook in het Nieuwe Testament zie je dit terug. Zo staat er in Jakobus 5:4: “Hoor de klacht van het loon van de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen.” Overheden en machthebbers hebben in het bijzonder de verantwoordelijkheid om kwetsbare mensen te beschermen.

En waarom moet dit middels deze wetgeving?

Nederlandse bedrijven dragen veel bij aan internationale ontwikkeling en de oplossing van de grote vraagstukken van onze tijd zoals armoede, onrecht en klimaatverandering. Helaas hebben bedrijven ook vaak direct en indirect via hun internationale ketens een negatieve impact op mens en milieu. Deze impact heeft grote gevolgen op lange termijn. Tot op heden wordt dit probleem niet serieus genoeg genomen. Het is tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt nu blijkt dat er meer nodig is dan de huidige vrijwillige samenwerking om de problemen in de productieketens van bedrijven aan te pakken. Het is juist het maatschappelijk middenveld dat hierop aandringt. We zijn een coalitie van bedrijven, academici, religieuze instanties, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Samen willen we ervoor zorgen dat mensenrechten en het milieu in productieketens worden gerespecteerd. Daarom willen wij dat er in Nederland wetgeving komt die ervoor zorgt dat bedrijven de problemen in de productieketen rondom mensenrechten en het milieu verder aanpakken.

Helpt u mee? Zie voor meer informatie legerdesheils.nl/artikel/petitie

Spinoza

Museumtip: Vrijdenkers van Spinoza tot nu

Het Humanistisch Verbond bestaat 75 jaar. Dat wordt gevierd met een tentoonstelling in het Amsterdam Museum.

Spinoza en vrijzinnigheid zijn met elkaar verbonden. En we voeren de titel vrijdenkers in onze pay off. Reden dus om aandacht te besteden aan deze tentoonstelling.  Die loopt van 5 september 2021 tot 27 februari 2022. Misschien een tip voor een museumkring in een van onze lokale verenigingen of voor u als individu.

De tentoonstelling legt verbanden tussen hedendaagse gebeurtenissen en historische ontwikkelingen.

Alle informatie kunt u vinden op Amsterdam Museum.

 

 

Oproep: Op zoek naar alledaagse spiritualiteit

 

 

 

 

 

De VVP is voor een nieuwe publicatie op zoek naar verhalen over alledaagse spiritualiteit. Persoonlijke en unieke ervaringen die ons op een bijzondere manier optillen uit het gewone. Maar wat is alledaagse spiritualiteit eigenlijk?

Er bestaan genoeg vooroordelen over spiritualiteit: het is te zweverig, niet te bewijzen. Bij sommige mensen gaan bij het horen van het woord ‘spiritualiteit’ de nekharen al overeind staan. Toch is spiritualiteit een wezenlijk onderdeel van het leven en alledaagse spiritualiteit al helemaal.

U kunt er meer over lezen via https://www.vrijzinnig.nl

Wies Houweling op Hello Radio

Wies Houweling, algemeen secretaris van onze vereniging, heeft een interview gegeven op Hello Radio over haar werk en over het werk van Anne Zernike.

Hello Radio is een initiatief van het landelijk community platform Dag van de Vrouwen. Dit platform is bedoeld om kennis en informatie te delen en vrij toegankelijk te zijn voor iedereen. Hello Radio, Hello Radio Podcast en Hello Radio Spirituality zijn gecreëerd door Dag van de Vrouwen. De nieuwe uitzendingen vinden wekelijks plaats op elke woensdag- en zaterdagmiddag, en zijn te beluisteren op www.helloradio.eu.

Update Hans Alma houdt de Vrijzinnige Lezing

Hans Alma vervangt Christa Anbeek voor de lezing.

De vrijzinnige lezing wordt gehouden op 26 maart aanstaande via zoom. Aanmelden is verplicht op de website.

De lezing van Hans Alma draagt de titel:

Compassie vraagt moed

In haar lezing ‘Iets nieuws beginnen’ gaat zij verder waar haar veel geprezen boek Het verlangen naar zin eindigde: met een ode aan de liefde, opgevat als passie voor léven en compassie met onszelf en de ander in onze kwetsbaarheid. Compassie maakt het ons mogelijk te leven – leven te wíllen – in tegenwoordigheid van het kwaad en de dood.

Compassie vraagt moed, maar dat betekent niet dat het om iets groots en heldhaftigs gaat.

De kracht van rust is winnaar

Februari is zoals elk jaar de maand van de spiritualiteit. Er is een aantal boeken genomineerd voor het beste spirituele boek 2021.

  • Jan Geurtz Wijzen naar de maan
  • Charlie Mackesy De jongen, de mol, de vos en het paard
  • Marjan Slob De lege hemel
  • Mirjam van der Vegt De kracht van rust
  • Elke Wiss Socrates op sneakers
  • Hans Alma Het verlangen naar zin

Zondag 7 februari werd bij Jacobine op zondag bekendgemaakt dat Mirjam van der Vegt met De kracht van rust winnaar is geworden van het beste spirituele boek 2021.

Podcasts Geloven in sprookjes?

Podcasts

‘Geloven in sprookjes?’  is een project van de Nieuwe Vrijzinnige Omroep (NVO). Wies Houweling en Jaap Marinus hebben dit initiatief in het leven geroepen ‘om de wereld een beetje mooier te maken’ zoals op de website staat. In deze eerste podcast bespreken zij het sprookje van het lelijke eendje.

Het cliché van het lelijke eendje en zijn verbazingwekkende veelkleurigheid. Wies en Jaap benaderen het sprookje alsof het een heilige tekst is en komen zo tot verrassende ontdekkingen.

U vindt de podcast op www.geloveninsprookjes.nl