Vrijzinnigheid

God is een vraag aan de mens

Geschreven door Michel Peters (bron: www.remonstranten.nl)

“Humanisme staat voor mij niet gelijk aan atheïsme,” zegt filosoof Laurens ten Kate, “ik wil religie niet bestrijden of een alternatieve kerk aanbieden. Humanisme is de vraag naar wie de mens is en die vraag deelt ze met religieuze tradities. Ik sta voor een inclusief humanisme. Waar raken mens en God elkaar? God is voor mij geen hogere macht, maar een vraag aan de mens. Als mens kan ik niet vanuit mezelf leven, er komen dingen op me af als leven en dood, liefde en geweld. Op die grenspunten heb ik geen grip. De vraag is wat ik daarmee doe. God is misschien een naam voor die grens, of anders gezegd: God is die vreemde ruimte waarin de mens zichzelf een vraag wordt: ben ik dit, doe ik dit?

Genade

Een voorbeeld: in juni 2014 werden in Charleston, USA, negen methodistische kerkgangers in koelen bloede doodgeschoten. Tijdens het proces zeiden een moeder die haar dochter en een dochter die haar moeder in het geweld verloren hadden tegen de dader: May God have mercy on you en I forgive you. Deze vrouwen stegen boven zichzelf uit. In die handeling werd God zichtbaar. President Obama was onder de indruk, hij gooide daarna zijn speech voor de begrafenis van de voorganger radicaal om en sprak over het woord ‘genade’. Wat zou dat oude woord nog kunnen betekenen? Daar wil ik meer van weten, want daar raken geloof en humanisme elkaar. Genade betekent gift. Wat de vrouwen deden, deden ze niet zelf, het werd hun gegeven.”

Wat zijn de drie meest urgente theologische thema’s van dit moment?

“Vergeving en barmhartigheid dus, dat thema zet ik op plek 2. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met gevangenen? Terecht hebben we tegenwoordig veel aandacht voor slachtoffers. Voor de daders is echter steeds minder begrip, die zijn hoogstens schadeposten en moeten zo weinig mogelijk kosten. Als de risico’s te hoog zijn, bergen we ze op, maar we vinden het eigenlijk maar raar dat we overheidsgeld aan hen besteden. Vergeving draait het om, door een moeilijke vraag te stellen: wat de zondaar heeft gedaan, had ik dat kunnen doen?

Godsleer

Op plek 1 zet ik ouderwets de godsleer, maar dan vrijzinnig geherformuleerd. Theologie én filosofie moeten nieuwe betekenissen van de naam van God zoeken, ontdekken en uitproberen. God is voor mij geen bestierende God en al helemaal geen bewijsbare God. God is een vreemd woordje dat alles te maken heeft met de creativiteit en de verbeeldingskracht van de mens. God is een verbeelding van wat mij ontsnapt, dat mij raakt en op me toekomt. Dat beeld, ‘God’, scheppen we zelf, misschien is het ‘maar’ verzonnen, maar we gaan tegelijkertijd in dat beeld op, we leven erin, het gaat met ons aan de haal. Bijvoorbeeld als we vergeven wat onvergeeflijk is, of gewoon wanneer we zingen als Herman Finkers doet in zijn ironische ‘Dus daarboven in de hemel…’. Een meesterlijk liedje, vol speelsheid en ernst, humor en ontroering: ‘Ik zing dit liedje graag, omdat daardoor de hemel open gaat’. De hemel verzinnen wij, maar juist daardoor bestaat hij. God is een beeld, een naam, maar daarmee is hij nog niet van de mens.”

Verbeelding

“Daarom is verbeelding voor mij het derde cruciale thema voor de theologie anno 2016. Verbeelding gaat over de relatie tussen transcendentie (wat de mens overstijgt) en immanentie (wat binnen het bereik van de menselijke wereld ligt). In het gedrag van mensen wordt een verbinding tussen die twee werelden aangegaan. De mens creëert zijn eigen beeldwerelden waarin hij zin probeert te geven aan zijn leven. Maar een wereld is pas een wereld als je er in leeft. De creaties doen iets met ons, transcenderen ons. Beelden lopen uit de hand, we verliezen er de controle over: alleen zo zijn ze immers betekenisvol. In beelden en namen – God, hemel, genade – komen we onszelf tegen als vraag, als raadsel. Denk bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als je een tekst schrijft. Als je begint heb je een hele opzet in je hoofd, maar bij de derde zin die je opschrijft is er al iets onverwachts gebeurd: een ander woord, een wending. Het schrijven gaat met je aan de haal, en alleen zo kan de tekst goed worden. Vreemde paradox.

Laurens ten kate

Condition Humaine

Nadenken over verbeelding is juist in onze tijd zo belangrijk, omdat beelden niet meer vastliggen. Stabiele, permanente zingeving is in onze wereld weinig meer voorhanden. Ik zie vrijzinnigheid dan ook niet zozeer als een geloof, maar als een condition humaine. Ieder mens staat in een ingewikkeld geworden wereld, waarin zingeving niet voorgegeven is maar steeds weer opnieuw gezocht moet worden. De grote verhalen (kerk, ideologie, sociale gemeenschap) verliezen hun kracht, ‘alle symbolische kooien gaan open’, zoals de filosoof Peter Sloterdijk een paar jaar geleden in een interview zei, sprekend over globalisering en migratie. We staan bloot aan nieuwe codes, andere gedrag, andere normen en waarden, we worden geconfronteerd met de vreemdeling die onze ‘eigenheid’ bedreigt. Tot die onoverzichtelijkheid, die ‘grote onteigening’ moeten we ons verhouden, zonder haar ter onderdrukken, maar ook zonder ermee te flirten.”

Ga je in gesprek met niet-vrijzinnige theologen en waar gaat dat gesprek dan over?

“De oppositie tussen vrijzinnig en rechtzinnig vind ik onvruchtbaar. Ik heb waardering voor theologen van andere richtingen. Waar vrijzinnigen zich er soms te gemakkelijk van af maken, ga ik in de leer bij orthodoxen. Ik ben kritisch op dogmatische denkers, maar ik haak niet af. Klassieke thema’s als vergeving en incarnatie moeten we gezamenlijk onderzoeken en opnieuw duiden… Zou ‘God als vraag aan de mens’ niet een nieuwe visie op de menswording van God kunnen inhouden? De intellectuele orthodoxie staat voor dat gesprek dikwijls open.”

Kan de vrijzinnige theologie in de komende jaren ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat?

“Ja zeker, in het woord vrijzinnig zitten twee elementen: zin en vrij. Het eerste is al aan de orde geweest, de mens als zinzoeker. De tweede kern is vrijheid. In het neoliberale systeem waarin wij leven is die vrijheid gedefinieerd als de ‘vrijheid van’. De economische mens moet zichzelf als ondernemer op de markt vrij kunnen ontwikkelen. Ik noem dat een ‘circulaire vrijheid’, de opbrengsten van dat vrije handelen vloeien naar mij zelf terug. Rendement, sturing en controle zijn de toverwoorden.

Gevende vrijheid

De vrijzinnige conditie daagt uit tot een ‘gevende vrijheid’, een ‘vrijheid tot’. In contact met de ander (de migrant, de arme, de vluchteling) kun je jezelf weggeven en verliezen. Ik geloof in een samenleving waarin de circulaire vrijheid aan banden wordt gelegd. Daar heeft de overheid een grote rol in. Maar vrijzinnigheid is geen ‘vrijheid, blijheid’. De angst voor onteigening, voor verlies van identiteit is een terecht protest tegen precies die neoliberale cultuur. Niet flirten met het loslaten van alle houvast, maar het streven van ieder mens om een residu van eigenheid te bewaren serieus nemen.”

Wat betekent je wetenschappelijke werk voor jouw persoonlijke geloofsbeleving?

“De ontroering is het verbindende element. Analyseren en filosoferen is niet iets afstandelijks, maar betekent: geraakt worden door wat de vanzelfsprekendheid te buiten gaat. Ik ben lid van de Domgemeente in Utrecht, een ongedeelde PKN-gemeente waar iedere week avondmaal gevierd wordt. Ik kom er soms. De prachtige muziek van orgel en cantorij, het rare licht door de immense gothische ramen, de steeds herhaalde rituelen en symbolen, de reflectie op de Bijbelverhalen, dat alles is toch een ruimte van verlies? Je wordt er losgezongen, je voelt je vrij precies omdat je niet goed weet wat je daar doet. Het is de gift van het verlies.”

 

Compassieprijs 2016

Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

Economie en compassie; ze worden niet snel in één adem genoemd. De één gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen. Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van groot belang voor menselijk welzijn en maatschappelijke stabiliteit. De Compassieprijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’ en bestaat sinds 2011.

Compassieprijs 2016

De Compassieprijs 2016 wil waardevolle aanzetten tot een humane economie ondersteunen. Mensen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven -bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken of projecten- kunnen tot 8 april a.s. genomineerd worden. De Compassieprijs is een initiatief van de Stichting Handvest voor CompassieNL.

Dit jaar werkt de stichting samen met de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse partij Nida vanwege de ondertekening van het internationale Handvest voor Compassie door de stad op vrijdag 20 mei aanstaande. Tijdens een groot evenement zal ook de Compassieprijs 2016 worden uitgereikt.

Jury

Tot de jury van de Compassieprijs 2016 behoren:

 • Semiha Denktas, Head of Department Social & Behavioural Sciences at Erasmus University College
 • Marianne van den Anker, Voormalig wethouder Gemeente Rotterdam, programmamaker, presentator
 • Farid Darkaoui, Directeur Zaken Expert BV
 • Mustafa Kus, Voorzitter Stichting Omalief en winnaar Compassieprijs 2015
 • Ruben van Zwieten, Predikant en ondernemer, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort (Amsterdam) en De Nieuwe Poort in de Steigers (Rotterdam)

Meer informatie

www.handvestvoorcompassie.nl/compassieprijs

Peter Sellars

Climbing the Razor-Path Mountain and Leaping Into Fire

 Next Steps in Charged Times — The Humanities and the Aesthetics of Delight Shape and Awaken Political Consciousness

Als geen ander kent Peter Sellars de waarde en betekenis van kunst. In zijn Nexuslezing laat hij zien hoe een speels gebruik van klassieke, ook niet-westerse, teksten kritiek en reflectie kan bieden op onze samenleving.

Kunst

Kunst heeft eeuwigheidswaarde als het onze fantasie prikkelt en uitnodigt om zelf scheppend en origineel te zijn. Maar juist die inventiviteit staat onder druk in de huidige tijd. Met een beschuldigende blik wijst Sellars naar het onderwijs: dit is fundamenteel verkeerd ingericht en geeft schoonheid, originaliteit en creativiteit weinig kans.

Laat u meevoeren op een wervelende reis door de wereld van de kunsten en geesteswetenschappen. Bevlogen, humoristisch en met tomeloze energie geeft Sellars een unieke beschouwing op wat kunst tot ware kunst maakt.

Peter Sellers

Theaterregisseur Peter Sellars, bekend van zijn onconventionele, zelfs controversiële operaregies – zoals Mozarts Così fan tutte, Händels Julio Cesare en Ligeti’s Le Grand Macabre – waarvoor hij de Erasmusprijs ontving, komt op 13 maart 2016 naar het Nexus Instituut. Zijn Nexus-lezing ‘Climbing the Razor-Path Mountain and Leaping Into Fire — Next Steps in Charged Times’ gaat in op de eeuwigheidswaarde van kunst. Kom naar zijn hartstochtelijk pleidooi om je te laten verrassen, nieuwe werelden te ontdekken en de rol van kunst in de samenleving te (her)waarderen.

Meer informatie

13 maart 2016
14.30 – 16.30 uur
Auditorium Tilburg University
www.nexus-instituut.nl/nexus-activiteit/201-the-meaning-of-art

Liberaal christendom

Boek: Liberaal christendom

Het boek Liberaal christendom: ervaren, doen, denken laat zien hoe we vandaag de dag van God kunnen spreken, met de Bijbel kunnen omgaan en vanuit christelijke inspiratie kunnen leven. Anders dan vaak gedacht wordt ben je niet óf orthodox óf niks.

Dit boek is de presentatie van een liberaal christendom waar binnen én buiten de kerk naar werd uitgekeken.

Een liberale, ruimdenkende en tolerante vorm van christelijk geloven is gangbaar in brede lagen van de Nederlandse kerken. Maar waar het liberale jodendom publiekelijk op veel sympathie kan rekenen en we vandaag de dag uitzien naar een liberale islam, komt zoiets als liberaal christendom tot op heden nauwelijks in beeld. In dat manco voorziet deze nieuwe uitgave.

Liberale vroomheid

Zonder opdringerigheid wordt in Liberaal christendom het belang van christelijk geloof uitgesproken. In een ruimdenkende en creatieve omgang met de christelijke traditie komen in dit boek grote vragen aan bod, zoals over het bestaan van waarheid en van God. Ook wordt ingegaan op actuele vragen rond Jezus, de Bijbel en de relatie tussen kerk en wereld. Verder krijgen religieuze speelvelden als liturgie, gebed en ritueel de nodige aandacht. En in hoofdstukken over geweld, vrijheid, liefde, seks, creativiteit en gastvrijheid wordt beschreven hoe een liberale geloofshouding doorwerkt in het alledaagse leven.

Meer informatie

Liberaal_Christendom_inkijk

Diaconale initiatieven

Betrokkenheid troef: Inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland

Het nieuwe interkerkelijke Knooppunt Kerken en Armoede presenteert bij de start op 22 januari 2016 een bundel met voorbeelden van diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland. Het Knooppunt wil hiermee de enorme inzet vanuit de kerken tegen armoede in Nederland zichtbaar maken en allen die hieraan werken of willen gaan werken inspireren en sterken in de wetenschap dat zij deel uitmaken van een bredere beweging van barmhartigheid en gerechtigheid.

Staalkaart

De staalkaart van 70 initiatieven die gekozen zijn uit een onuitputtelijk lijkend reservoir lopen uiteen van maaltijdprojecten tot inloophuizen, van het mogelijk maken van vakantie voor mensen met een smalle beurs tot belangenbehartiging in de gemeentepolitiek, van maatjesprojecten tot vluchtelingenhulp en van schuldhulp tot speciale aandacht voor kinderen. De initiatieven zijn overzichtelijk bijeengebracht in 10 categorieën, waarin elk 7 voorbeelden worden beschreven.
De voorbeelden worden voorafgegaan door inleidingen van Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland, en Herman Noordegraaf, hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Meer informatie

www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Betrokkenheid troef, januari 2016, Knooppunt Kerken en Armoede, 136 pagina’s, prijs: € 5,-
Bestellen via info@knooppuntkerkenenarmoede.nl
Gratis pdf na 22 januari via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

Vrijzinnigheid

Laurens ten Kate in ‘De nieuwe wereld’

In het televisieprogramma De Nieuwe Wereld ontvangen Colet van der Ven en Johan Fretz in debatcentrum de Rode Hoed in Amsterdam elke zondag zinzoekers, praktische idealisten en bevlogen denkers. A.s zondag 24 januari (11:30 uur, NPO2) zijn te gast Laurens ten Kate, Tom Mikkers, Nadia Bouras en Klaas van der Kamp.

Gast: Laurens ten Kate over vrijzinnigheid

Filosoof en theoloog Laurens ten Kate bekleedt sinds kort de nieuwe leerstoel Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. Hoe is deze gereformeerde domineeszoon terecht gekomen bij de vrijzinnigheid? Vrijzinnigheid en humanisme zijn geen eenduidige begrippen. Wat is eigenlijk die vrijzinnigheid en wat is er de waarde van in onze tijd? Een gesprek over zoeken naar zin en betekenis in onzekere tijden aan de vooravond van de conferentie voor vrijzinnige voorgangers.

DNW-Opinie: Hoe gevaarlijk is de nieuwe gedachtenpolitie?

De Tweede Kamer wil het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, verbieden. Hoe wenselijk is dat en mag de overheid zich eigenlijk wel bemoeien met de levensovertuiging van individuen? DNW-Opinieleden historica Nadia Bouras en theoloog Tom Mikkers over botsende grondrechten – vrijheid van meningsuiting versus godsdienstvrijheid.

I Have A Dream!

Vanaf de kansel in de Rode Hoed in de nieuwe rubriek: ‘I Have A Dream’ elke week een bevlogen speech. Want wat is De Nieuwe Wereld zonder visies & visioenen? Deze week Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Bron: De Nieuwe Wereld

Apostolisch Genootschap

Apostolisch Genootschap helpt antwoorden vinden

Landelijke campagne ‘Vind het antwoord in jezelf’

Op 18 januari start het Apostolisch Genootschap een landelijke campagne. Onder de titel Vind het antwoord in jezelf prikkelt het religieus-humanistische Apostolisch Genootschap mensen om samen te filosoferen over levensvragen en te zoeken naar eigen antwoorden. Hiervoor organiseert het genootschap themaontmoetingen over:

 • Waardevol opvoeden
 • Zelfbewust zijn
 • Investeren in je relatie
 • Leven met verlies

Met radiocommercials op twee landelijke zenders wordt een breed publiek bereikt.

De website www.vindhetantwoordinjezelf.nl, internetbanners, online advertenties, driehoeksborden, social media en een mobiele app (ApPost) stellen vragen als:

 • Hoe vind je geluk als alles verloren lijkt?
 • Wat geef je je kinderen mee?
 • Ben je blij met wie je bent?

Met deze vragen daagt het genootschap mensen uit eigen antwoorden te zoeken. Uitgangspunt is dat deze ‘in jezelf’ te vinden zijn en in gesprekken met anderen. Op diverse plekken in het land worden hiervoor themaontmoetingen en lezingen georganiseerd.

Achtergrond

Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, de 24-uurseconomie en een afnemend geloof, leiden al jaren tot ontkerkelijking. Toch hebben veel mensen behoefte aan zingeving. Het Apostolisch Genootschap biedt met de themaontmoetingen laagdrempelige mogelijkheden voor bezinning op levensvragen.

Aanmelden en informatie

www.vindhetantwoordinjezelf.nl

Over Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn mensen dus met elkaar verbonden. Dat geeft apostolischen een gevoel van verantwoordelijkheid en spoort ze aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 72 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

Levensbeschouwing

VU-Symposium Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032

Op woensdag 16 maart 2016 vindt het symposium ‘Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032’ plaats. Onder het motto ‘Religie doet ertoe’ debatteren deskundigen uit wetenschap en praktijk over de plaats van levensbeschouwelijk en religieus onderwijs in de toekomst. Het resultaat van de middag wordt aangeboden aan het Platform Onderwijs 2032 en de staatssecretaris van OCW.

Doel van de dag

De uitdaging die de levensbeschouwelijke diverse samenleving aan het onderwijs stelt doordenken en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de toekomst van levensbeschouwelijk/religieus onderwijs in een zeer divers Nederland.

“De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker wordt geconstateerd dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Wat moeten kinderen leren op school om hen klaar te stomen voor de toekomst? De dialoog rond Onderwijs 2032 hoopt op die vraag het antwoord te geven. In de dialoog gaat het vooral om het inventariseren, afwegen en verbinden van wensen voor de maatschappelijke opdracht van de school, in het licht van huidige en toekomstige trends.” bron onsonderwijs2032

Platform Onderwijs 2032 heeft op diverse wijze informatie verzameld voor een advies aan staatssecretaris Dekker. Het advies gebruiken we als input voor het symposium.

Religie doet er toe

Vraag levensbeschouwing

De vraag waarop tijdens het symposium een antwoord zal worden gegeven, luidt: “Op welke manier kan/moet levensbeschouwing/religie een rol spelen in het onderwijs van 2032?”

We benoemen het fundamentele debat over bijzonder en openbaar onderwijs. Niet per se om een positie in te nemen, maar wel om duidelijk te maken dat de discussie gaande is over wel of niet (of anders) bijzonder onderwijs. We weten dat er diverse visies zijn, maar we willen deze middag een overstijgende dialoog aan willen gaan, waarbij de focus ligt op wat leerlingen nodig hebben in de toekomstige maatschappij.

Doelgroep

 • Studenten en docenten aan lerarenopleidingen, R&L en Theologie
 • Leerkrachten uit het PO
 • docenten uit het VO
 • Schoolleiders- en bestuurders
 • Theologen en pedagogen

Datum, locatie en prijs

Datum: Woensdagmiddag 16 maart 2016
Tijd: 13:00- 17:00 uur
Plaats: Auditorium, VU Amsterdam
Organisatoren: VU, Arkade, Windesheim
Entree: € 40,- (voor studenten €10,-)

Meer informatie en aanmelden

www.religiedoetertoe.nl

 

30 januari: Conferentie voor vrijzinnige voorgangers

Deze conferentie is voor vrijzinnige voorgangers van Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten en het Apostolisch Genootschap.

Programma

09.30 uur Ontvangst
10.00 Plenaire bijeenkomst
12.30 Lunch
13.30 Workshops
15.00 Plenaire afsluiting
16.00 Borrel

Ontvangst en welkom door Wies Houweling

Plenaire bijeenkomst

Vrijzinnig, kun je daarvoor kiezen? door Laurens ten Kate

Vrijzinnig zijn, kun je daarvoor kiezen? Vrijzinnigheid heeft te maken met zin zoeken, en daarom hoort het bij de ‘menselijke conditie’ van onze tijd. Vrijzinnig zijn verbindt in onzekerheid. Vrijzinnigheid is ons ‘lot’. Onze tijd wordt dikwijls ook neoliberaal genoemd. De christelijke politiek staat niet meer in het centrum van de macht. Moeten vrijzinnigen daar blij mee zijn? Is de vrijheid waarvoor wij staan dezelfde als die van de vrije markt?

Vrijzinnigheid en verbinding door Manuela Kalsky

Tegen alle voorspellingen in is religie niet verdwenen. Sterker nog: religie is wereldwijd booming. Ook in het seculiere Nederland is er een verscheidenheid aan levensbeschouwingen, religies en spirituele stromingen De vraag is hoe we met de hieruit voortkomende verschillen moeten omgaan. Zijn we in staat diversiteit als verrijking te zien en vruchtbaar te maken? Hoe kunnen mensen met elkaar worden verbonden op zoek naar het goede leven voor allen? Welke rol hebben vrijzinnigen hierin?
www.manualakalsky.nl

De nieuwe mens door Robin Brouwer

In onze postmoderne samenleving zijn ideologie en waarheid taboe. Alles moet toegesneden zijn op de wens van de consument. Hoe gaan wij hier in religie mee om? Durven wij nog te komen met een waarheid en ideaal dat hierop een antwoord kan zijn? Kunnen wij ons nog verbinden aan dat wat het individuele overstijgt.
www.robinbrouwercollective.nl

Lunch

Workshops: ontmoeting en verdieping

Bij inschrijving wordt iedereen voor het middagprogramma ingedeeld in een workshop. Deze zijn pluriform samengesteld zodat er de gelegenheid is kennis te maken met voorgangers van andere organisaties. Ook leden van het vrijzinnig universitair netwerk nemen deel aan de workshops. Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties zitten de workshops voor.

Plenaire afsluiting

Boekpresentatie: Liberaal christendom, onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.
Reacties van een panel ‘verspieders’: drie mensen van buiten onze organisaties die op uitnodiging deze dag bijwonen is gevraagd om kort een verslag van hun indrukken te geven.

Locatie

Villa Heideheuvel, conferentiecentrum op het Mediapark in Hilversum,
Bob Spaaklaantje 2a,
1217 ZG Hilversum

Opgave

Bureau@vrijzinnigen.nl o.v.v naam en organisatie. Voor 20 januari aanstaande.
Deelname voor voorgangers gratis.

Organisatie

Vrijzinnig universitair netwerk: hierin ontmoeten de volgende mensen elkaar: Hans Alma, Mirjam de Baar, Tjaard Barnard, Rick Benjamins, Jan Willem van Henten, Manuela Kalsky, Peter Nissen, Wim B. Drees, Hetty Zock, Christa Anbeek, Erik Borgman, Frits de Lange, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Fernando Enns, Laurens ten Kate, Wies Houweling: coördinator namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

De conferentie wordt u aangeboden door de stichting Seniorenhuisvesting Zuid -Veluwe.

symposium over bekeringsverhalen

Symposium over bekeringsverhalen vluchtelingen

Op vrijdag 15 januari 2016 organiseert het Centrum voor Religie en Recht een symposium over bekeringsverhalen van vluchtelingen. De laatste jaren is er een aanzienlijk aantal gerechtelijke uitspraken gedaan in asielprocedures, waarbij de vreemdeling stelde vervolging te vrezen in het land van herkomst vanwege bekering tot het christendom. De beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering is onderwerp van onderzoek én debat. Welke maatstaven en modellen zijn te gebruiken in het juridische proces? Hoe laten geloofsuitspraken zich toetsen?

Sprekers

Mevrouw Ineke Schuurman, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), zal vanuit de praktijk de huidige stand van zaken schetsen en de uitdagingen voor de toekomst schetsen. Prof. dr. Joke van Saane, godsdienstpsychologe, en prof. mr. Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, zullen vanuit respectievelijk een theologische en juridisch perspectief een bijdrage leveren aan het debat. Joke van Saane zal spreken over een wetenschappelijk verantwoord toetsingsmodel, dat gericht is op specifieke elementen die bij een bekering op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Hemme Battjes zal in zijn inleiding het beleid en de rechtspraak inzake bekeringen schetsen en een aantal omstreden kwesties benoemen. Prof. dr. Hijme Stoffels, godsdienstsocioloog, zal een kritische reflectie verzorgen.

Voor wie

Professionals, beleidsmakers, advocaten, juristen, predikanten, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.religie-recht.nl.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 januari 2016, 13.00-17.00 uur op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op de website www.religie-recht.nl treft u meer gedetailleerde informatie aan. Daarnaast kunt u met vragen en opmerkingen altijd bij ons terecht via info@religie-recht.nl of telefonisch via 020-5986620 (Faculteit Godgeleerdheid; vraag naar dr. C. (Leon) van den Broeke, directeur Centrum voor Religie en Recht).

Bron: VU